W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta w zakresie przedsięwzięć objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych

RSS

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4717 700

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od  7:30 do 17:00
piątek  od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr KB-01-3

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta w zakresie przedsięwzięć objętych dofinansowaniem  z bezzwrotnych środków zagranicznych       

Data aktualizacji 
07.10.2021

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym; 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; 

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych; 

Zarządzenie Nr Or–IV.0050.61.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój; 

Jednostka odpowiedzialna          
Wydział Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości Budżetowej-II Budynek B, II piętro
Kierownik Referatu: Lucyna Moczała – pokój 260 B, tel. 32 47 85 380

Wymagane dokumenty w oryginale:
1) W celu przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta niezbędne są materiały planistyczne uwzględniające przedsięwzięcia wieloletnie w tym również te objęte dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie ze wzorami zawartymi w zarządzeniu w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na dany rok budżetowy oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych. Materiały dotyczące projektów unijnych weryfikowane są Wydziale Księgowości Budżetowej pomocowych, a następnie przedkładanie do akceptacji Prezydentowi Miasta. Na podstawie niniejszych materiałów w Wydziale Księgowości Budżetowej sporządzane są wszystkie informacje w zakresie realizacji zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawione później w projekcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

2) W celu przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta niezbędny jest wniosek sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną.

3) Wnioski związane z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych  podlegają opinii  właściwego wydziału merytorycznego w zakresie zgodności rzeczowej proponowanych zmian z umową o dofinansowanie oraz aktualnym wnioskiem aplikacyjnym, a następnie są weryfikowane w zakresie finansowym w wydziale księgowości budżetowej w zakresie weryfikacji finansowej. Na postawie zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta wniosków w Wydziale Księgowości Budżetowej sporządzane jest zestawienie zmian w wieloletniej prognozie  finansowej wraz z opisem, które następnie jest przedkładane do wydziału budżetu w celu ujęcia w  przygotowywanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy.

Termin i sposób załatwienia
Prezydent Miasta przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem Uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W trakcie roku budżetowego wieloletnia prognoza finansowa może być zmieniana przez: 

1) radę w szczególności, w  zakresie zmiany limitu zobowiązań, zmiany limitu wydatków, zmiany zakresu rzeczowego oraz w przypadku wstrzymania lub zaniechania wykonywania wieloletniego przedsięwzięci albo jego likwidacji,

2) prezydenta:
-  z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia,
-  w związku z pilnymi zmianami w zakresie zmiany limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w granicach upoważnienia udzielonego przez radę.

Projekty uchwał Rady Miasta przygotowuje Skarbnik Miasta.

Odpowiedzialny za treść: Marzena Kryst
Data wytworzenia: 23.11.2020
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 23.11.2020 13:21
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2023 14:04
Liczba wyświetleń: 149
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.