Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 106142
Kierownictwo urzędu 29996
Gospodarka odpadami 27312
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 16388
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 16121
Harmonogramy odbiorów 13173
Regulaminy Urzędu Miasta 10752
Uchwała nr XVII.148.2015 9855
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 9654
Godziny pracy 9217
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7824
Małe zlecenia 6827
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6455
Dane osobowe 6419
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6254
Budżet Obywatelski 5940
Wybory i referenda 5283
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4990
Biuro Rzeczy Znalezionych 4757
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4459
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4276
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3998
Petycje 3979
Uchwała nr XIX.200.2015 3895
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3672
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3649
Budżet obywatelski - 2017 rok 3646
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3645
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3605
Związki zawodowe 3521
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 3430
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3423
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3345
Uchwała nr IV.16.2014 3319
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 3302
Spis rzeczy znalezionych 3299
Raporty z wykonania budżetu 3295
Referent w Wydziale Mienia 3197
Referent w Wydziale Mienia 3190
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju 3157
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 3150
Informacja o wykonaniu budżetu 3120
Podinspektor w Wydziale Architektury 3089
Sprawozdania finansowe 3012
Rodzina 500 plus 2970
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2876
Informacja o podatkach i opłatach w 2019 roku 2868
Referent - cały etat 2865
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 4249
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1980
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1896
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1772
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 1627
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1596
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1370
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1319
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1313
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1296
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1283
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1277
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1267
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1253
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1243
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 1215
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 1196
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 1184
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 1115
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1097
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 1092
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 1091
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 1068
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 1056
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 1047
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 1034
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 1030
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 1008
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 990
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 986
Jastrzębska Rada Kultury 984
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 958
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 921
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 911
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 904
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 901
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 876
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 866
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 851
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 842
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 840
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 840
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 837
Rada Seniorów 820
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 820
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 800
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 794
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 784
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 761
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 748
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 92943
Projekty uchwał 21137
Komisje Rady Miasta 14084
Skład Rady Miasta 13679
Uchwała nr XVII.148.2015 9855
Uchwały Rady Miasta 9013
Skład Rady Miasta 8433
Aktualne harmonogramy 8400
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 4863
Skład Rady Miasta 4102
Uchwała nr XIX.200.2015 3895
Uchwała nr IV.16.2014 3319
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2925
Projekty uchwał 2517
Uchwała nr XIX.180.2015 2238
Interpelacje radnych 2081
Komisje Rady Miasta 2019
Komisje Rady Miasta 2016
Uchwała nr IX.58.2017 1907
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1678
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 1573
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1567
Uchwała nr IX.62.2017 1548
Uchwała nr XII.117.2016 1506
Przewidywany porządek obrad sesji 1411
Uchwała nr XII/123/2007 1351
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1253
Uchwała nr LVI/713/2010 1223
Uchwała nr XLIX/630/2009 1166
Uchwała nr IV/34/2006 1155
Uchwała nr XXI.143.2017 1150
Uchwała nr V.49.2016 1140
Aktualne harmonogramy 1123
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 1113
Uchwała nr IX/93/2007 1097
Uchwała nr XVII.164.2015 1094
Uchwała nr XVII.143.2015 1080
Uchwała nr XI.72.2015 1071
Uchwała nr I.12.2016 1069
Uchwała nr XIII.143.2016 1056
Uchwała nr XI.71.2015 1048
Uchwała nr VII/75/2007 1044
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 1041
Uchwała nr XII/124/2007 1034
Uchwała nr II.6.2014 1031
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 988
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 981
Uchwała nr XII/128/2007 976
Uchwała nr XIII.142.2016 959
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 31214
O mieście 23497
Plany zagospodarowania przestrzennego 7207
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 3811
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3486
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2974
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2788
Historia jastrzębskiego samorządu 2750
Herb i insygnia miasta 2630
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2547
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 2410
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 2314
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2169
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 2159
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 2107
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 2058
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1990
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1956
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1931
Stowarzyszenia i związki 1897
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1882
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1847
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1795
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1738
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1723
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1689
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1619
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1612
Kalendarium miasta 1588
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1584
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1545
Św. Jan Nepomucen 1491
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1489
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1412
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 1394
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1386
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1347
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 1233
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 1228
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 1187
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji 1156
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 1156
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 1151
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 1136
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 1135
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 1099
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 1087
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 1080
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 1053
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 1014
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 46799
Dane podstawowe 16250
Szkoły podstawowe 13260
Dane podstawowe 11521
Przedszkola 11235
Zespoły szkół 10219
Dane podstawowe 8013
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 7500
Oświata 6977
Dane podstawowe 6735
Dane podstawowe 6616
Dane podstawowe 6344
Dane podstawowe 5899
Dane podstawowe 5819
Dane podstawowe 5511
Dane podstawowe 4833
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 4791
Dane podstawowe 4763
Dane podstawowe 4648
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 4607
Osiedla i sołectwa 4542
Dane podstawowe 4538
Dane Kontaktowe 4417
Dane podstawowe 4409
Dane podstawowe 4319
Dane podstawowe 4248
Dane podstawowe 4248
Dane podstawowe 4129
Dane podstawowe 4005
Dane podstawowe 3999
Dane podstawowe 3982
Dane podstawowe 3904
Dane podstawowe 3902
Kultura i sport 3797
Dane podstawowe 3736
Dane podstawowe 3624
Straże pożarne 3512
Dane podstawowe 3495
Dane podstawowe 3432
Dane podstawowe 3391
Dane podstawowe 3369
Dane kontaktowe 3324
Dane podstawowe 3295
Dane podstawowe 3255
Dane podstawowe 3209
Dane podstawowe 3179
Dane podstawowe 3164
Dane podstawowe 3160
Dane podstawowe 3155
Dane podstawowe 3151

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij