Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 88337
Kierownictwo urzędu 24909
Gospodarka odpadami 23021
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 13395
Bezpłatne porady prawne 11608
Regulaminy Urzędu Miasta 10601
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 8448
Uchwała nr XVII.148.2015 7781
Harmonogramy odbiorów 7774
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7581
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6228
Małe zlecenia 5984
Godziny pracy 5694
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5069
Dane osobowe 4816
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4653
Budżet obywatelski 4346
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4261
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4223
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4210
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3756
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3724
Biuro Rzeczy Znalezionych 3650
Uchwała nr XIX.200.2015 3586
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3448
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3394
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3296
Budżet obywatelski - 2017 rok 3267
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3207
Uchwała nr IV.16.2014 3160
Wybory i referenda 3155
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3109
Petycje 2982
Referent w Wydziale Mienia 2948
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2936
Podinspektor w Wydziale Architektury 2845
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2804
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2707
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2699
Referent w Wydziale Mienia 2665
Referent - cały etat 2648
Informacja o wykonaniu budżetu 2605
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2601
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2599
Raporty z wykonania budżetu 2575
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 2556
Związki zawodowe 2535
Podinspektor w Wydziale Mienia 2461
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 3226
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1633
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1475
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1469
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1430
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1272
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1109
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1041
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1038
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1000
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 980
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 970
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 939
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 928
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 927
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 926
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 926
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 893
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 888
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 858
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 845
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 842
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 832
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 809
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 804
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 795
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 794
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 764
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 741
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 736
Jastrzębska Rada Kultury 725
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 713
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 711
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 699
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 694
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 694
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 677
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 671
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 658
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 657
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 645
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 638
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 627
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 618
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 598
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 586
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 574
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 574
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 559
Rada Seniorów 555
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 84332
Projekty uchwał 20003
Komisje Rady Miasta 12537
Uchwały Rady Miasta 8435
Uchwała nr XVII.148.2015 7781
Aktualne harmonogramy 7767
Skład Rady Miasta 7597
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 4170
Uchwała nr XIX.200.2015 3586
Skład Rady Miasta 3267
Uchwała nr IV.16.2014 3160
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2167
Uchwała nr XIX.180.2015 2016
Interpelacje radnych 1640
Komisje Rady Miasta 1582
Uchwała nr IX.58.2017 1465
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1406
Uchwała nr XII.117.2016 1244
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1200
Uchwała nr IX.62.2017 1156
Uchwała nr XII/123/2007 1132
Uchwała nr LVI/713/2010 1057
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1056
Przewidywany porządek obrad sesji 1014
Uchwała nr IX/93/2007 970
Uchwała nr XLIX/630/2009 964
Uchwała nr IV/34/2006 916
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 866
Uchwała nr XVII.143.2015 863
Uchwała nr XI.72.2015 860
Uchwała nr I.12.2016 841
Uchwała nr VII/75/2007 841
Uchwała nr II.6.2014 840
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 839
Uchwała nr XVII.164.2015 838
Uchwała nr XXI.143.2017 836
Uchwała nr XIII.143.2016 818
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 805
Uchwała nr V.49.2016 797
Uchwała nr XII/124/2007 794
Uchwała nr XI.71.2015 791
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 751
Uchwała nr XII/128/2007 745
Uchwała nr XIII.142.2016 733
Uchwała nr XIV.158.2016 714
Uchwała nr XIII.141.2016 697
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 687
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 685
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 643
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 25715
O mieście 20325
Plany zagospodarowania przestrzennego 5216
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3167
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 3124
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2454
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2370
Historia jastrzębskiego samorządu 2017
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1938
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 1895
Herb i insygnia miasta 1858
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1764
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1731
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1725
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1705
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1689
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1605
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1565
Stowarzyszenia i związki 1563
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1560
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1556
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1414
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1398
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1363
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1332
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1331
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1314
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1293
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1244
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1171
Kalendarium miasta 1153
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1129
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1120
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1051
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1020
Św. Jan Nepomucen 1009
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 949
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 922
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 919
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 918
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 859
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 855
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 838
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 830
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 826
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 802
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 771
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 765
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 759
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 698
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 40187
Dane podstawowe 14075
Szkoły podstawowe 10202
Dane podstawowe 9685
Przedszkola 8979
Zespoły szkół 8467
Dane podstawowe 6583
Oświata 5823
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 5720
Dane podstawowe 5679
Dane podstawowe 5508
Dane podstawowe 5102
Dane podstawowe 4592
Dane podstawowe 4369
Dane podstawowe 4089
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 4070
Dane podstawowe 3882
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3881
Dane podstawowe 3752
Osiedla i sołectwa 3642
Dane podstawowe 3341
Dane Kontaktowe 3319
Dane podstawowe 3314
Dane podstawowe 3296
Dane podstawowe 3284
Dane podstawowe 3267
Dane podstawowe 3189
Dane podstawowe 3155
Dane podstawowe 3146
Kultura i sport 3089
Dane podstawowe 3049
Dane podstawowe 2985
Dane podstawowe 2977
Dane podstawowe 2938
Straże pożarne 2827
Dane podstawowe 2807
Dane podstawowe 2695
Dane podstawowe 2678
Dane podstawowe 2655
Dane podstawowe 2637
Dane podstawowe 2547
Dane podstawowe 2543
Dane kontaktowe 2530
Dane podstawowe 2526
Dane podstawowe 2523
Dane podstawowe 2488
Dane podstawowe 2464
Dane podstawowe 2453
Dane podstawowe 2423
Dane podstawowe 2408

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij