Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 84173
Kierownictwo urzędu 23834
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Gospodarka odpadami 21851
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 12887
Regulaminy Urzędu Miasta 10569
Bezpłatne porady prawne 10416
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 8269
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7541
Uchwała nr XVII.148.2015 7476
Harmonogramy odbiorów 6669
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6189
Małe zlecenia 5716
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4825
Godziny pracy 4655
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4627
Dane osobowe 4540
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4231
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4191
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4166
Budżet obywatelski 4133
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3733
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3686
Uchwała nr XIX.200.2015 3545
Biuro Rzeczy Znalezionych 3410
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3410
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3351
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3256
Budżet obywatelski - 2017 rok 3203
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3174
Uchwała nr IV.16.2014 3145
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3075
Referent w Wydziale Mienia 2915
Wybory i referenda 2857
Podinspektor w Wydziale Architektury 2803
Petycje 2802
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2789
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2731
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2672
Referent - cały etat 2614
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2560
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2559
Referent w Wydziale Mienia 2524
Informacja o wykonaniu budżetu 2500
Raporty z wykonania budżetu 2474
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2467
Podinspektor w Wydziale Mienia 2439
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2430
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2419
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 3029
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1564
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1428
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1409
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1400
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1252
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1084
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1012
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 994
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 980
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 941
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 926
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 875
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 865
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 839
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 822
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 817
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 813
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 808
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 798
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 795
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 792
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 791
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 787
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 777
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 767
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 747
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 731
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 712
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 696
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 693
Jastrzębska Rada Kultury 679
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 673
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 667
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 658
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 653
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 640
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 639
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 635
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 625
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 609
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 600
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 588
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 576
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 560
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 545
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 544
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 532
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 523
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 521
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 80956
Projekty uchwał 19353
Komisje Rady Miasta 12038
Uchwały Rady Miasta 8294
Uchwała nr XVII.148.2015 7476
Skład Rady Miasta 7464
Aktualne harmonogramy 7361
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 4051
Uchwała nr XIX.200.2015 3545
Uchwała nr IV.16.2014 3145
Skład Rady Miasta 3138
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2067
Uchwała nr XIX.180.2015 1966
Interpelacje radnych 1580
Komisje Rady Miasta 1514
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1353
Uchwała nr IX.58.2017 1286
Uchwała nr XII.117.2016 1205
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1121
Uchwała nr XII/123/2007 1081
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1025
Uchwała nr LVI/713/2010 1016
Uchwała nr IX.62.2017 1014
Przewidywany porządek obrad sesji 982
Uchwała nr IX/93/2007 943
Uchwała nr XLIX/630/2009 922
Uchwała nr IV/34/2006 856
Uchwała nr XI.72.2015 836
Uchwała nr XVII.143.2015 833
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 829
Uchwała nr II.6.2014 817
Uchwała nr I.12.2016 807
Uchwała nr VII/75/2007 807
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 803
Uchwała nr XVII.164.2015 795
Uchwała nr XIII.143.2016 782
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 779
Uchwała nr XXI.143.2017 774
Uchwała nr XI.71.2015 764
Uchwała nr XII/124/2007 745
Uchwała nr V.49.2016 720
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 714
Uchwała nr XII/128/2007 707
Uchwała nr XIII.142.2016 696
Uchwała nr XIV.158.2016 679
Uchwała nr XIII.141.2016 676
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 664
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 633
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 616
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 24485
O mieście 19698
Plany zagospodarowania przestrzennego 4732
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3106
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 3001
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2405
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2275
Historia jastrzębskiego samorządu 1876
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1826
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 1801
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1704
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1679
Herb i insygnia miasta 1672
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1663
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1623
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1572
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1548
Stowarzyszenia i związki 1509
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1486
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1480
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1438
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1329
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1324
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1306
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1287
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1286
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1231
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1214
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1187
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1143
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1083
Kalendarium miasta 1066
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1037
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 984
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 973
Św. Jan Nepomucen 921
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 907
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 888
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 870
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 846
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 825
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 821
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 805
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 785
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 784
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 752
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 736
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 731
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 701
Uchwała nr 122 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju (XII/122/2007) 661
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 38936
Dane podstawowe 13426
Szkoły podstawowe 9495
Dane podstawowe 9208
Przedszkola 8650
Zespoły szkół 8193
Dane podstawowe 6203
Oświata 5624
Dane podstawowe 5440
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 5350
Dane podstawowe 5193
Dane podstawowe 4822
Dane podstawowe 4298
Dane podstawowe 3981
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3952
Dane podstawowe 3885
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3767
Dane podstawowe 3450
Osiedla i sołectwa 3446
Dane podstawowe 3152
Dane podstawowe 3097
Dane podstawowe 3092
Dane podstawowe 3077
Dane podstawowe 3051
Dane Kontaktowe 3040
Dane podstawowe 3000
Dane podstawowe 2978
Kultura i sport 2978
Dane podstawowe 2943
Dane podstawowe 2852
Dane podstawowe 2837
Dane podstawowe 2817
Dane podstawowe 2817
Dane podstawowe 2784
Straże pożarne 2704
Dane podstawowe 2624
Dane podstawowe 2545
Dane podstawowe 2507
Dane podstawowe 2459
Dane podstawowe 2447
Dane podstawowe 2444
Dane podstawowe 2371
Dane podstawowe 2346
Dane podstawowe 2345
Dane podstawowe 2336
Dane podstawowe 2326
Dane podstawowe 2275
Dane podstawowe 2271
Dane podstawowe 2261
Dane kontaktowe 2256

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij