Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 140331
Kierownictwo urzędu 36798
Gospodarka odpadami 34000
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 21917
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 20983
Harmonogramy odbiorów 20355
Godziny pracy 14728
Uchwała nr XVII.148.2015 11812
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 11042
Regulaminy Urzędu Miasta 10929
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9442
Dane osobowe 8987
Wybory i referenda 8794
Budżet Obywatelski 8214
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7990
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7138
Małe zlecenia 7016
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6602
Biuro Rzeczy Znalezionych 6157
Petycje 5645
Związki zawodowe 5238
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 5137
Spis rzeczy znalezionych 4721
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4675
Rodzina 500 plus 4432
Raporty z wykonania budżetu 4400
Informacja o podatkach i opłatach w 2019 roku 4357
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 4143
Zamówienia publiczne nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych 4134
Uchwała nr XIX.200.2015 4076
Informacja o wykonaniu budżetu 4027
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3923
Sprawozdania finansowe 3902
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3863
Budżet obywatelski - 2017 rok 3856
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3837
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3810
Deklaracja 3763
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3746
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 3742
Uchwała nr IV.16.2014 3736
Zintegrowany System Zarządzania 3657
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 3606
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3517
Referent w Wydziale Mienia 3502
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju 3401
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 3382
Referent w Wydziale Mienia 3334
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 5152
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 2467
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 2415
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 2082
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 1776
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1703
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 1585
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1585
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1580
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1556
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1552
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1488
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 1456
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1420
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 1420
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1401
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1380
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1368
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 1293
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 1255
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 1242
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 1240
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 1231
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 1217
Zasady przekazywania informacji publicznej do publikacji w BIP 1216
Jastrzębska Rada Kultury 1202
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 1197
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1196
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 1194
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 1174
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 1171
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 1134
Rada Seniorów 1100
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 1088
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 1085
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 1058
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 1049
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 1013
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 991
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 967
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 967
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 966
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 949
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 947
Zarządzenie nr 148 (...) w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych zasad gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój 945
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 936
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 935
Zarządzenie nr Or.IV.0151-159/2009 934
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 928
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 905
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 96431
Skład Rady Miasta 35884
Projekty uchwał 21781
Komisje Rady Miasta 14795
Uchwała nr XVII.148.2015 11812
Uchwały Rady Miasta 9847
Skład Rady Miasta 9106
Aktualne harmonogramy 8826
Projekty uchwał 7128
Transmisje obrad Rady Miasta 5837
Skład Rady Miasta 5657
Interpelacje radnych 5406
Komisje Rady Miasta 4876
Skład Rady Miasta 4867
Uchwała nr XIX.200.2015 4076
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3898
Uchwała nr IV.16.2014 3736
Aktualne harmonogramy 3267
Uchwała nr XIX.180.2015 2471
Interpelacje radnych 2442
Uchwała nr IV.44.2018 2387
Komisje Rady Miasta 2316
Uchwała nr IX.58.2017 2239
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 2203
Uchwała nr XXXIX/525/2009 2060
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1894
Przewidywany porządek obrad sesji 1666
Uchwała nr V.49.2016 1663
Uchwała nr IX.62.2017 1658
Uchwała nr XII.117.2016 1656
Uchwała nr XII/123/2007 1503
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1456
Uchwała nr LVI/713/2010 1394
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 1352
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 1346
Uchwała nr IV/34/2006 1325
Uchwała nr XXI.143.2017 1317
Uchwała nr XLIX/630/2009 1304
Uchwała nr XII.75.2017 1302
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 1291
Uchwała nr XI.71.2015 1265
Uchwała nr XVII.164.2015 1252
Uchwała nr IX/93/2007 1251
Uchwała nr XII/124/2007 1236
Uchwała nr VII/75/2007 1235
Uchwała nr XIII.143.2016 1207
Uchwała nr I.12.2016 1203
Uchwała nr XI.72.2015 1200
Uchwała nr XVII.143.2015 1200
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 1171
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40948
O mieście 27706
Plany zagospodarowania przestrzennego 10858
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 4700
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 4030
Historia jastrzębskiego samorządu 3757
Spółki i fundacje z udziałem miasta 3678
Herb i insygnia miasta 3598
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji 3230
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 3113
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 3097
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2785
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 2778
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 2650
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 2615
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2525
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 2491
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 2465
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 2376
Stowarzyszenia i związki 2347
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 2338
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 2273
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 2238
Św. Jan Nepomucen 2219
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 2151
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 2149
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 2098
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 2077
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 2032
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1977
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 1891
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1849
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1796
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1784
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1739
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1715
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1642
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2019 rok 1528
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 1492
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 1473
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 1399
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 1383
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 1362
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 1358
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 1305
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 1298
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 1291
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 1273
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 1256
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 1239
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 55983
Dane podstawowe 20243
Szkoły podstawowe 17599
Dane podstawowe 15231
Przedszkola 14684
Zespoły szkół 12333
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 10519
Dane podstawowe 9965
Oświata 8463
Dane podstawowe 8356
Dane podstawowe 8207
Dane podstawowe 7770
Dane podstawowe 6790
Osiedla i sołectwa 5930
Dane podstawowe 5895
Pomoc społeczna, zdrowie i praca 5886
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 5770
Dane podstawowe 5647
Dane podstawowe 5124
Dane podstawowe 4710
Dane podstawowe 4611
Kultura i sport 4521
Straże pożarne 4222
Dane podstawowe 3921
Dane podstawowe 3908
Dane podstawowe 3082
Dane podstawowe 2762
Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Urząd Pracy 2604
Zarządzenia Dyrektora 2460
Zarządzenia dyrektora 2383
Finanse jednostki 1708
Finanse jednostki 1635
Finanse jednostki 1524
Zarządzenia dyrektora 1469
Finanse jednostki 1399
Zarządzenia dyrektora 1375
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 1339
Finanse jednostki 1327
Finanse jednostki 1320
Referent w Dziale Logistyki 1319
Finanse jednostki 1312
Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju 1276
Finanse jednostki 1266
Finanse jednostki 1259
Statut Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 1258
Finanse jednostki 1208
Finanse jednostki 1208
Kierownicy jednostki administracyjnej 1197
Referent w Domu Pomocy Społecznej 1193
Finanse jednostki 1183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij