Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 122387
Kierownictwo urzędu 33716
Gospodarka odpadami 30849
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 19561
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 18355
Harmonogramy odbiorów 18065
Godziny pracy 12315
Uchwała nr XVII.148.2015 11479
Regulaminy Urzędu Miasta 10850
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 10454
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7932
Dane osobowe 7715
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7245
Budżet Obywatelski 7062
Małe zlecenia 6967
Wybory i referenda 6741
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6561
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5694
Biuro Rzeczy Znalezionych 5563
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 5092
Petycje 5035
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4595
Związki zawodowe 4579
Rodzina 500 plus 4117
Spis rzeczy znalezionych 4102
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 4094
Uchwała nr XIX.200.2015 4022
Raporty z wykonania budżetu 4015
Informacja o podatkach i opłatach w 2019 roku 3983
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3813
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3798
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3786
Budżet obywatelski - 2017 rok 3785
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3740
Informacja o wykonaniu budżetu 3688
Uchwała nr IV.16.2014 3674
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 3623
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3617
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 3538
Sprawozdania finansowe 3512
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3446
Referent w Wydziale Mienia 3382
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju 3336
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 3310
Referent w Wydziale Mienia 3294
Zamówienia publiczne nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych 3215
Podinspektor w Wydziale Architektury 3203
Zintegrowany System Zarządzania 3184
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 4842
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 2241
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 2232
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1970
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 1743
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1667
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1507
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 1483
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1474
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1470
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1448
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1443
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 1366
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1364
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1364
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1345
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1330
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 1330
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 1236
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 1202
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 1168
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 1168
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1164
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 1159
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 1159
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 1158
Jastrzębska Rada Kultury 1138
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 1138
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 1137
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 1097
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 1082
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 1050
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 1044
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 1017
Rada Seniorów 1003
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 993
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 982
Zasady przekazywania informacji publicznej do publikacji w BIP 953
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 943
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 939
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 933
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 923
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 917
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 912
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 907
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 896
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 887
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 863
Zarządzenie nr Or.IV.0151-159/2009 863
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 852
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 95204
Skład Rady Miasta 26948
Projekty uchwał 21599
Komisje Rady Miasta 14591
Uchwała nr XVII.148.2015 11479
Uchwały Rady Miasta 9563
Skład Rady Miasta 8884
Aktualne harmonogramy 8703
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 5371
Projekty uchwał 5196
Skład Rady Miasta 4629
Uchwała nr XIX.200.2015 4022
Komisje Rady Miasta 3715
Uchwała nr IV.16.2014 3674
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3599
Transmisje obrad Rady Miasta 3390
Aktualne harmonogramy 2536
Uchwała nr XIX.180.2015 2388
Interpelacje radnych 2295
Komisje Rady Miasta 2205
Uchwała nr IX.58.2017 2110
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 2103
Uchwała nr IV.44.2018 1885
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1836
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1812
Uchwała nr IX.62.2017 1624
Uchwała nr XII.117.2016 1611
Przewidywany porządek obrad sesji 1575
Uchwała nr XII/123/2007 1446
Uchwała nr V.49.2016 1388
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1374
Uchwała nr LVI/713/2010 1319
Uchwała nr XXI.143.2017 1271
Uchwała nr IV/34/2006 1263
Uchwała nr XLIX/630/2009 1256
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 1236
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 1208
Uchwała nr XI.71.2015 1205
Uchwała nr XVII.164.2015 1205
Uchwała nr IX/93/2007 1195
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 1175
Uchwała nr XII/124/2007 1167
Uchwała nr XVII.143.2015 1167
Uchwała nr I.12.2016 1161
Uchwała nr XI.72.2015 1161
Uchwała nr XIII.143.2016 1159
Uchwała nr VII/75/2007 1143
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 1122
Uchwała nr XII/128/2007 1117
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 37021
O mieście 25814
Plany zagospodarowania przestrzennego 9049
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 4378
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3789
Spółki i fundacje z udziałem miasta 3415
Historia jastrzębskiego samorządu 3386
Herb i insygnia miasta 3165
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2995
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 2822
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2707
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 2595
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 2421
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2403
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 2394
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 2307
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 2278
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji 2232
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 2217
Stowarzyszenia i związki 2176
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 2159
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 2094
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 2039
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 2004
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1995
Kalendarium miasta 1964
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1949
Św. Jan Nepomucen 1947
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1910
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1843
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1819
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1729
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1716
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 1712
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1638
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1607
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1599
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1533
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 1403
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 1372
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 1297
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 1292
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 1276
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 1273
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 1247
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 1234
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2019 rok 1218
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 1208
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 1192
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 1181
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 52000
Dane podstawowe 18338
Szkoły podstawowe 15580
Dane podstawowe 13537
Przedszkola 12852
Zespoły szkół 11420
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 9241
Dane podstawowe 9157
Oświata 7877
Dane podstawowe 7677
Dane podstawowe 7517
Dane podstawowe 7464
Dane podstawowe 7154
Dane podstawowe 6414
Dane podstawowe 6394
Dane podstawowe 5639
Dane podstawowe 5511
Dane podstawowe 5479
Dane podstawowe 5466
Osiedla i sołectwa 5435
Dane podstawowe 5388
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 5381
Dane podstawowe 5375
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 5258
Dane Kontaktowe 5089
Dane podstawowe 5032
Dane podstawowe 4972
Dane podstawowe 4936
Dane podstawowe 4737
Dane podstawowe 4729
Dane podstawowe 4643
Dane podstawowe 4619
Dane podstawowe 4584
Dane podstawowe 4332
Dane podstawowe 4315
Dane podstawowe 4311
Kultura i sport 4257
Dane podstawowe 4139
Dane podstawowe 4070
Dane podstawowe 4068
Straże pożarne 3981
Dane podstawowe 3936
Dane podstawowe 3929
Dane kontaktowe 3867
Dane podstawowe 3766
Dane podstawowe 3765
Dane podstawowe 3665
Dane podstawowe 3639
Dane podstawowe 3634
Dane podstawowe 3592

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij