Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 95633
Kierownictwo urzędu 27115
Gospodarka odpadami 25258
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 14443
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 13588
Harmonogramy odbiorów 10700
Regulaminy Urzędu Miasta 10673
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 8888
Uchwała nr XVII.148.2015 8865
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7688
Godziny pracy 7422
Małe zlecenia 6573
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6349
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5547
Dane osobowe 5451
Budżet obywatelski 4894
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4809
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4336
Wybory i referenda 4249
Biuro Rzeczy Znalezionych 4080
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3878
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Uchwała nr XIX.200.2015 3747
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3546
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3539
Budżet obywatelski - 2017 rok 3462
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3445
Petycje 3420
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3417
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3391
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3242
Uchwała nr IV.16.2014 3232
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3225
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 3193
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 3174
Referent w Wydziale Mienia 3078
Referent w Wydziale Mienia 2996
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2977
Podinspektor w Wydziale Architektury 2973
Związki zawodowe 2911
Raporty z wykonania budżetu 2861
Informacja o wykonaniu budżetu 2817
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2789
Referent - cały etat 2761
Rodzina 500 plus 2732
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2698
Sprawozdania finansowe 2690
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2684
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2514
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 3797
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1807
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1685
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1619
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1512
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1313
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 1239
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1181
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1179
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1171
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1159
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1153
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1130
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1123
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1118
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 1061
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1038
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 1022
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 1013
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 986
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 979
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 971
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 963
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 953
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 940
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 940
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 927
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 905
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 892
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 892
Jastrzębska Rada Kultury 852
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 848
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 827
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 821
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 821
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 816
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 762
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 760
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 755
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 748
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 747
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 735
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 734
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 731
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 722
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 699
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 681
Rada Seniorów 666
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 666
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 664
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 91042
Projekty uchwał 20826
Komisje Rady Miasta 13675
Uchwała nr XVII.148.2015 8865
Uchwały Rady Miasta 8701
Aktualne harmonogramy 8217
Skład Rady Miasta 8112
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 5251
Skład Rady Miasta 4517
Uchwała nr XIX.200.2015 3747
Skład Rady Miasta 3710
Uchwała nr IV.16.2014 3232
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2559
Uchwała nr XIX.180.2015 2114
Interpelacje radnych 1848
Komisje Rady Miasta 1791
Uchwała nr IX.58.2017 1753
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1540
Uchwała nr IX.62.2017 1408
Uchwała nr XII.117.2016 1384
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1382
Uchwała nr XII/123/2007 1255
Przewidywany porządek obrad sesji 1195
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1152
Uchwała nr LVI/713/2010 1146
Uchwała nr XLIX/630/2009 1070
Uchwała nr IV/34/2006 1039
Uchwała nr XXI.143.2017 1038
Uchwała nr IX/93/2007 1028
Uchwała nr XVII.143.2015 980
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 973
Uchwała nr V.49.2016 968
Projekty uchwał 967
Uchwała nr XVII.164.2015 965
Uchwała nr XI.72.2015 963
Komisje Rady Miasta 962
Uchwała nr XIII.143.2016 955
Uchwała nr I.12.2016 952
Uchwała nr VII/75/2007 945
Uchwała nr II.6.2014 939
Uchwała nr XI.71.2015 934
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 924
Uchwała nr XII/124/2007 911
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 892
Uchwała nr XIII.142.2016 864
Uchwała nr XII/128/2007 858
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 843
Uchwała nr XIII.141.2016 824
Uchwała nr XIV.158.2016 812
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 28361
O mieście 21715
Plany zagospodarowania przestrzennego 6136
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 3427
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3300
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2698
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2621
Historia jastrzębskiego samorządu 2412
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2330
Herb i insygnia miasta 2207
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 2157
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 2084
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1991
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1902
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1875
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1848
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1789
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1776
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1760
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1742
Stowarzyszenia i związki 1709
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1597
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1592
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1527
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1513
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1508
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1486
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1446
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1423
Kalendarium miasta 1376
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1345
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1292
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1268
Św. Jan Nepomucen 1214
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1209
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1191
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 1099
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 1082
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 1077
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 1038
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 1026
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 992
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 991
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 991
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 989
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 947
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 934
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 920
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 873
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 863
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 43050
Dane podstawowe 15169
Szkoły podstawowe 11677
Dane podstawowe 10517
Przedszkola 9943
Zespoły szkół 9329
Dane podstawowe 7282
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 6501
Oświata 6353
Dane podstawowe 6161
Dane podstawowe 6083
Dane podstawowe 5726
Dane podstawowe 5155
Dane podstawowe 4958
Dane podstawowe 4692
Dane podstawowe 4416
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 4370
Dane podstawowe 4235
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 4182
Dane podstawowe 3985
Osiedla i sołectwa 3964
Dane podstawowe 3959
Dane Kontaktowe 3902
Dane podstawowe 3788
Dane podstawowe 3749
Dane podstawowe 3696
Dane podstawowe 3688
Dane podstawowe 3638
Dane podstawowe 3575
Dane podstawowe 3511
Dane podstawowe 3460
Dane podstawowe 3446
Kultura i sport 3409
Dane podstawowe 3280
Dane podstawowe 3245
Dane podstawowe 3167
Straże pożarne 3124
Dane podstawowe 3025
Dane podstawowe 2995
Dane podstawowe 2989
Dane kontaktowe 2922
Dane podstawowe 2853
Dane podstawowe 2853
Dane podstawowe 2847
Dane podstawowe 2841
Dane podstawowe 2841
Dane podstawowe 2832
Dane podstawowe 2803
Dane podstawowe 2797
Dane podstawowe 2778

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij