Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 82443
Kierownictwo urzędu 23427
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Gospodarka odpadami 21311
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 12606
Regulaminy Urzędu Miasta 10559
Bezpłatne porady prawne 9854
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 8177
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7523
Uchwała nr XVII.148.2015 7341
Harmonogramy odbiorów 6260
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6158
Małe zlecenia 5618
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4697
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4619
Dane osobowe 4406
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4212
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4183
Godziny pracy 4155
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4149
Budżet obywatelski 4027
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3723
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3666
Uchwała nr XIX.200.2015 3539
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3391
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3340
Biuro Rzeczy Znalezionych 3294
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3241
Budżet obywatelski - 2017 rok 3183
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3146
Uchwała nr IV.16.2014 3134
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3068
Referent w Wydziale Mienia 2907
Wybory i referenda 2813
Podinspektor w Wydziale Architektury 2793
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2741
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2711
Petycje 2707
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2662
Referent - cały etat 2605
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2547
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2544
Referent w Wydziale Mienia 2477
Informacja o wykonaniu budżetu 2465
Raporty z wykonania budżetu 2433
Podinspektor w Wydziale Mienia 2432
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2421
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2412
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 2403
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 2953
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1517
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1398
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1387
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1327
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1241
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1074
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1005
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 983
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 969
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 924
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 901
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 861
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 858
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 815
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 803
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 801
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 793
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 783
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 773
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 771
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 765
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 754
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 750
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 747
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 745
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 734
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 720
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 702
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 686
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 681
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 663
Jastrzębska Rada Kultury 659
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 651
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 639
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 633
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 632
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 631
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 629
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 620
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 604
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 591
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 583
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 563
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 549
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 538
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 536
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 520
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 514
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 507
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 79627
Projekty uchwał 19073
Komisje Rady Miasta 11841
Uchwały Rady Miasta 8249
Skład Rady Miasta 7420
Uchwała nr XVII.148.2015 7341
Aktualne harmonogramy 7201
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 3993
Uchwała nr XIX.200.2015 3539
Uchwała nr IV.16.2014 3134
Skład Rady Miasta 3081
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2008
Uchwała nr XIX.180.2015 1945
Interpelacje radnych 1550
Komisje Rady Miasta 1482
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1336
Uchwała nr IX.58.2017 1236
Uchwała nr XII.117.2016 1189
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1102
Uchwała nr XII/123/2007 1066
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1010
Uchwała nr LVI/713/2010 1005
Uchwała nr IX.62.2017 964
Przewidywany porządek obrad sesji 962
Uchwała nr IX/93/2007 934
Uchwała nr XLIX/630/2009 902
Uchwała nr IV/34/2006 841
Uchwała nr XVII.143.2015 819
Uchwała nr XI.72.2015 817
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 816
Uchwała nr II.6.2014 803
Uchwała nr I.12.2016 798
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 786
Uchwała nr XVII.164.2015 780
Uchwała nr VII/75/2007 779
Uchwała nr XIII.143.2016 769
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 762
Uchwała nr XXI.143.2017 750
Uchwała nr XI.71.2015 735
Uchwała nr XII/124/2007 727
Uchwała nr V.49.2016 708
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 701
Uchwała nr XII/128/2007 687
Uchwała nr XIII.142.2016 678
Uchwała nr XIV.158.2016 675
Uchwała nr XIII.141.2016 664
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 651
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 614
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 603
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 23946
O mieście 19400
Plany zagospodarowania przestrzennego 4521
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3079
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 2939
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2381
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2231
Historia jastrzębskiego samorządu 1785
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1768
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 1758
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1687
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1642
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1638
Herb i insygnia miasta 1609
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1583
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1534
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1511
Stowarzyszenia i związki 1483
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1453
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1437
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1396
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1301
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1290
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1273
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1271
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1260
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1204
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1179
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1161
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1119
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1059
Kalendarium miasta 1023
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1017
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 963
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 947
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 893
Św. Jan Nepomucen 882
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 859
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 854
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 827
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 808
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 792
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 790
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 772
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 768
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 729
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 717
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 716
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 684
Uchwała nr 122 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju (XII/122/2007) 646
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 38301
Dane podstawowe 13114
Szkoły podstawowe 9262
Dane podstawowe 9005
Przedszkola 8484
Zespoły szkół 8027
Dane podstawowe 6033
Oświata 5542
Dane podstawowe 5337
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 5121
Dane podstawowe 5030
Dane podstawowe 4733
Dane podstawowe 4206
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3893
Dane podstawowe 3876
Dane podstawowe 3822
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3724
Osiedla i sołectwa 3400
Dane podstawowe 3321
Dane podstawowe 3072
Dane podstawowe 3026
Dane podstawowe 3023
Dane podstawowe 3017
Dane Kontaktowe 2959
Kultura i sport 2932
Dane podstawowe 2902
Dane podstawowe 2871
Dane podstawowe 2861
Dane podstawowe 2778
Dane podstawowe 2767
Dane podstawowe 2760
Dane podstawowe 2743
Dane podstawowe 2737
Dane podstawowe 2702
Straże pożarne 2633
Dane podstawowe 2553
Dane podstawowe 2494
Dane podstawowe 2416
Dane podstawowe 2383
Dane podstawowe 2382
Dane podstawowe 2373
Dane podstawowe 2340
Dane podstawowe 2291
Dane podstawowe 2289
Dane podstawowe 2258
Dane podstawowe 2249
Dane podstawowe 2227
Dane podstawowe 2222
Dane kontaktowe 2188
Dane podstawowe 2185

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij