Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 91355
Kierownictwo urzędu 25761
Gospodarka odpadami 23904
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 13770
Bezpłatne porady prawne 12369
Regulaminy Urzędu Miasta 10639
Harmonogramy odbiorów 8715
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 8622
Uchwała nr XVII.148.2015 8099
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7606
Godziny pracy 6476
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6287
Małe zlecenia 6198
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5236
Dane osobowe 5096
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4705
Budżet obywatelski 4541
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4302
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4298
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4241
Wybory i referenda 4030
Biuro Rzeczy Znalezionych 3818
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3804
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3790
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Uchwała nr XIX.200.2015 3661
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3490
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3456
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3339
Budżet obywatelski - 2017 rok 3331
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3304
Uchwała nr IV.16.2014 3183
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3143
Petycje 3098
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3075
Referent w Wydziale Mienia 2987
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2934
Podinspektor w Wydziale Architektury 2892
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2869
Referent w Wydziale Mienia 2819
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 2806
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 2803
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2725
Referent - cały etat 2703
Związki zawodowe 2699
Informacja o wykonaniu budżetu 2695
Raporty z wykonania budżetu 2691
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2631
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2622
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 3408
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1689
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1549
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1526
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1469
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1283
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1134
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1074
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1063
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1052
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1047
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1039
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1026
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1021
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1011
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 976
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 967
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 918
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 910
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 909
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 894
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 890
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 863
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 856
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 852
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 851
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 828
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 823
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 808
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 808
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 775
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 759
Jastrzębska Rada Kultury 757
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 756
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 756
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 736
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 710
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 694
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 686
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 682
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 673
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 664
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 660
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 653
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 638
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 629
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 615
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 604
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 601
Rada Seniorów 593
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 88767
Projekty uchwał 20502
Komisje Rady Miasta 13141
Uchwały Rady Miasta 8547
Uchwała nr XVII.148.2015 8099
Aktualne harmonogramy 8027
Skład Rady Miasta 7834
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 4319
Uchwała nr XIX.200.2015 3661
Skład Rady Miasta 3498
Uchwała nr IV.16.2014 3183
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2317
Uchwała nr XIX.180.2015 2044
Interpelacje radnych 1736
Komisje Rady Miasta 1659
Uchwała nr IX.58.2017 1597
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1461
Uchwała nr XII.117.2016 1294
Uchwała nr IX.62.2017 1281
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1280
Uchwała nr XII/123/2007 1171
Przewidywany porządek obrad sesji 1094
Uchwała nr LVI/713/2010 1087
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1078
Uchwała nr XLIX/630/2009 997
Uchwała nr IX/93/2007 989
Uchwała nr IV/34/2006 957
Uchwała nr XXI.143.2017 913
Uchwała nr XVII.143.2015 909
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 906
Uchwała nr XI.72.2015 898
Uchwała nr II.6.2014 890
Uchwała nr I.12.2016 883
Uchwała nr XVII.164.2015 883
Uchwała nr VII/75/2007 881
Uchwała nr V.49.2016 877
Uchwała nr XIII.143.2016 864
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 861
Uchwała nr XI.71.2015 845
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 841
Uchwała nr XII/124/2007 829
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 782
Uchwała nr XII/128/2007 767
Uchwała nr XIII.142.2016 766
Uchwała nr XIV.158.2016 757
Uchwała nr XIII.141.2016 733
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 721
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 708
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 678
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 26693
O mieście 20926
Plany zagospodarowania przestrzennego 5544
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 3247
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3223
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2536
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2511
Historia jastrzębskiego samorządu 2156
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 2013
Herb i insygnia miasta 1983
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 1967
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1857
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1836
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1780
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1757
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1750
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1662
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1651
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1638
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1620
Stowarzyszenia i związki 1610
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1487
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1465
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1398
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1385
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1384
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1363
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1363
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1311
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1245
Kalendarium miasta 1221
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1182
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1168
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1112
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1083
Św. Jan Nepomucen 1066
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 985
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 969
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 954
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 953
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 900
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 892
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 887
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 886
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 867
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 866
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 840
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 820
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 794
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 793
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 41423
Dane podstawowe 14534
Szkoły podstawowe 10859
Dane podstawowe 10056
Przedszkola 9352
Zespoły szkół 8772
Dane podstawowe 6847
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 6054
Oświata 6048
Dane podstawowe 5860
Dane podstawowe 5716
Dane podstawowe 5367
Dane podstawowe 4814
Dane podstawowe 4626
Dane podstawowe 4211
Dane podstawowe 4204
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 4173
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 4008
Dane podstawowe 3944
Osiedla i sołectwa 3770
Dane Kontaktowe 3578
Dane podstawowe 3546
Dane podstawowe 3506
Dane podstawowe 3506
Dane podstawowe 3473
Dane podstawowe 3457
Dane podstawowe 3426
Dane podstawowe 3364
Dane podstawowe 3323
Dane podstawowe 3222
Kultura i sport 3216
Dane podstawowe 3136
Dane podstawowe 3089
Dane podstawowe 3056
Dane podstawowe 2954
Straże pożarne 2919
Dane podstawowe 2863
Dane podstawowe 2800
Dane podstawowe 2773
Dane podstawowe 2770
Dane kontaktowe 2699
Dane podstawowe 2680
Dane podstawowe 2669
Dane podstawowe 2638
Dane podstawowe 2638
Dane podstawowe 2616
Dane podstawowe 2588
Dane podstawowe 2585
Dane podstawowe 2564
Dane podstawowe 2534

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij