Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 129018
Kierownictwo urzędu 34997
Gospodarka odpadami 32278
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 20168
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 19349
Harmonogramy odbiorów 19083
Godziny pracy 13272
Uchwała nr XVII.148.2015 11739
Regulaminy Urzędu Miasta 10885
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 10812
Dane osobowe 8194
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7957
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7863
Budżet Obywatelski 7487
Wybory i referenda 7112
Małe zlecenia 6979
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6575
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6394
Biuro Rzeczy Znalezionych 5804
Petycje 5257
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 5106
Związki zawodowe 4885
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4622
Spis rzeczy znalezionych 4425
Rodzina 500 plus 4306
Informacja o podatkach i opłatach w 2019 roku 4189
Raporty z wykonania budżetu 4175
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 4113
Uchwała nr XIX.200.2015 4040
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3844
Informacja o wykonaniu budżetu 3827
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3826
Zamówienia publiczne nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych 3811
Budżet obywatelski - 2017 rok 3806
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3801
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3758
Uchwała nr IV.16.2014 3701
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 3681
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3675
Sprawozdania finansowe 3635
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 3570
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3464
Referent w Wydziale Mienia 3434
Deklaracja 3412
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju 3358
Zintegrowany System Zarządzania 3354
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 3333
Referent w Wydziale Mienia 3309
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 4999
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 2310
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 2298
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 2024
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 1751
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1680
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1526
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 1524
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1517
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1515
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1486
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1453
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 1399
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1382
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1375
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 1369
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1356
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1342
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 1251
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 1217
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 1192
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 1186
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 1184
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 1179
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1172
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 1168
Jastrzębska Rada Kultury 1163
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 1157
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 1149
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 1133
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 1097
Zasady przekazywania informacji publicznej do publikacji w BIP 1082
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 1064
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 1058
Rada Seniorów 1045
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 1030
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 1018
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 988
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 964
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 947
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 943
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 938
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 925
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 922
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 912
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 907
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 900
Zarządzenie nr Or.IV.0151-159/2009 888
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 876
Zarządzenie nr 148 (...) w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych zasad gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój 866
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 95795
Skład Rady Miasta 31012
Projekty uchwał 21680
Komisje Rady Miasta 14680
Uchwała nr XVII.148.2015 11739
Uchwały Rady Miasta 9691
Skład Rady Miasta 8970
Aktualne harmonogramy 8764
Projekty uchwał 5984
Skład Rady Miasta 5490
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 4723
Transmisje obrad Rady Miasta 4376
Komisje Rady Miasta 4288
Uchwała nr XIX.200.2015 4040
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3730
Uchwała nr IV.16.2014 3701
Aktualne harmonogramy 2894
Uchwała nr XIX.180.2015 2428
Interpelacje radnych 2338
Komisje Rady Miasta 2252
Uchwała nr IX.58.2017 2161
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 2139
Uchwała nr IV.44.2018 2104
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1908
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1846
Uchwała nr IX.62.2017 1636
Uchwała nr XII.117.2016 1630
Przewidywany porządek obrad sesji 1605
Uchwała nr V.49.2016 1489
Uchwała nr XII/123/2007 1464
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1406
Uchwała nr LVI/713/2010 1344
Uchwała nr XXI.143.2017 1288
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 1286
Uchwała nr IV/34/2006 1284
Uchwała nr XLIX/630/2009 1269
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 1265
Uchwała nr XI.71.2015 1224
Uchwała nr XVII.164.2015 1223
Uchwała nr IX/93/2007 1215
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 1212
Uchwała nr XII/124/2007 1188
Uchwała nr XVII.143.2015 1177
Uchwała nr I.12.2016 1176
Uchwała nr VII/75/2007 1176
Uchwała nr XIII.143.2016 1176
Uchwała nr XI.72.2015 1169
Uchwała nr XII.75.2017 1163
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 1145
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 38747
O mieście 26660
Plany zagospodarowania przestrzennego 9842
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 4516
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3858
Spółki i fundacje z udziałem miasta 3529
Historia jastrzębskiego samorządu 3510
Herb i insygnia miasta 3321
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 3030
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 2922
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2733
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 2677
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji 2636
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 2510
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 2503
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2469
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 2362
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 2348
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 2290
Stowarzyszenia i związki 2249
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 2238
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 2150
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 2107
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 2051
Św. Jan Nepomucen 2041
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 2031
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1995
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1987
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1904
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1885
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 1786
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1773
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1742
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1676
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1665
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1633
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1583
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 1429
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 1401
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2019 rok 1361
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 1333
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 1317
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 1301
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 1296
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 1263
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 1260
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 1233
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 1212
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 1211
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 1202
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 53885
Dane podstawowe 19142
Szkoły podstawowe 16480
Dane podstawowe 14218
Przedszkola 13546
Zespoły szkół 11864
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 9691
Dane podstawowe 9492
Oświata 8153
Dane podstawowe 7762
Dane podstawowe 7688
Dane podstawowe 7367
Dane podstawowe 6567
Osiedla i sołectwa 5638
Dane podstawowe 5623
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 5555
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 5447
Dane podstawowe 5300
Dane podstawowe 4897
Dane podstawowe 4433
Dane podstawowe 4403
Kultura i sport 4356
Straże pożarne 4046
Dane podstawowe 3739
Dane podstawowe 3662
Dane podstawowe 2964
Dane podstawowe 2627
Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Urząd Pracy 2466
Zarządzenia Dyrektora 2369
Zarządzenia dyrektora 2310
Finanse jednostki 1648
Finanse jednostki 1600
Finanse jednostki 1466
Zarządzenia dyrektora 1438
Finanse jednostki 1358
Zarządzenia dyrektora 1318
Finanse jednostki 1298
Finanse jednostki 1288
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 1287
Referent w Dziale Logistyki 1273
Finanse jednostki 1268
Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju 1241
Finanse jednostki 1226
Finanse jednostki 1222
Statut Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 1196
Finanse jednostki 1177
Finanse jednostki 1172
Finanse jednostki 1154
Referent w Domu Pomocy Społecznej 1132
Kierownicy jednostki administracyjnej 1131

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij