Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 78470
Kierownictwo urzędu 22292
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Gospodarka odpadami 19920
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 11968
Regulaminy Urzędu Miasta 10532
Bezpłatne porady prawne 8871
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 7877
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7484
Uchwała nr XVII.148.2015 7034
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6064
Małe granty 5297
Harmonogramy odbiorów 5290
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4579
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4480
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4192
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4154
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4123
Dane osobowe 3988
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Budżet obywatelski 3709
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3696
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3621
Uchwała nr XIX.200.2015 3506
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3325
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3320
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3204
Godziny pracy 3132
Biuro Rzeczy Znalezionych 3111
Budżet obywatelski - 2017 rok 3106
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3103
Uchwała nr IV.16.2014 3103
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3045
Referent w Wydziale Mienia 2880
Podinspektor w Wydziale Architektury 2754
Wybory i referenda 2718
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2640
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2636
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2603
Referent - cały etat 2579
Petycje 2538
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2529
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2521
Podinspektor w Wydziale Mienia 2402
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2395
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2387
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 2373
Informacja o wykonaniu budżetu 2365
Referent w Wydziale Mienia 2349
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 2 2295
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 2751
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1424
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1365
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1352
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1232
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1207
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1043
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 976
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 946
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 944
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 854
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 852
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 831
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 809
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 772
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 766
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 759
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 750
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 746
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 745
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 720
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 692
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 690
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 674
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 670
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 653
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 649
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 646
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 629
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 628
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 628
Jastrzębska Rada Kultury 625
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 625
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 623
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 604
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 599
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 596
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 590
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 583
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 574
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 567
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 565
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 550
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 535
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 520
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 515
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 504
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 492
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 484
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 470
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 76276
Projekty uchwał 18265
Komisje Rady Miasta 11243
Uchwały Rady Miasta 8117
Skład Rady Miasta 7290
Uchwała nr XVII.148.2015 7034
Aktualne harmonogramy 6918
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 3830
Uchwała nr XIX.200.2015 3506
Uchwała nr IV.16.2014 3103
Skład Rady Miasta 2948
Uchwała nr XIX.180.2015 1885
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1879
Interpelacje radnych 1494
Komisje Rady Miasta 1400
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1301
Uchwała nr XII.117.2016 1145
Uchwała nr IX.58.2017 1105
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1031
Uchwała nr XII/123/2007 1016
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 979
Uchwała nr LVI/713/2010 957
Przewidywany porządek obrad sesji 895
Uchwała nr IX/93/2007 892
Uchwała nr XLIX/630/2009 869
Uchwała nr IX.62.2017 835
Uchwała nr XVII.143.2015 796
Uchwała nr IV/34/2006 794
Uchwała nr XI.72.2015 787
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 785
Uchwała nr II.6.2014 780
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 750
Uchwała nr VII/75/2007 739
Uchwała nr XVII.164.2015 738
Uchwała nr XIII.143.2016 731
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 730
Uchwała nr I.12.2016 718
Uchwała nr XI.71.2015 703
Uchwała nr XII/124/2007 688
Uchwała nr XXI.143.2017 685
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 668
Uchwała nr V.49.2016 654
Uchwała nr XIV.158.2016 645
Uchwała nr XII/128/2007 635
Uchwała nr XIII.142.2016 632
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 626
Uchwała nr XIII.141.2016 621
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 570
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 569
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22780
O mieście 18526
Plany zagospodarowania przestrzennego 4133
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 2954
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 2749
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2332
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2141
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 1680
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1655
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1642
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1568
Historia jastrzębskiego samorządu 1562
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1557
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1495
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1478
Stowarzyszenia i związki 1425
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1420
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1393
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1368
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1352
Herb i insygnia miasta 1311
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1242
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1238
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1221
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1209
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1206
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1154
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1122
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1094
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1068
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 982
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 966
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 914
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 905
Kalendarium miasta 902
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 857
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 810
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 800
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 798
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 774
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 756
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 751
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 748
Św. Jan Nepomucen 745
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 739
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 683
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 670
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 668
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 651
Uchwała nr 122 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju (XII/122/2007) 622
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 36853
Dane podstawowe 12635
Dane podstawowe 8592
Szkoły podstawowe 8453
Przedszkola 8052
Zespoły szkół 7638
Dane podstawowe 5639
Oświata 5248
Dane podstawowe 5136
Dane podstawowe 4694
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 4612
Dane podstawowe 4494
Dane podstawowe 3923
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3770
Dane podstawowe 3651
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3591
Dane podstawowe 3452
Osiedla i sołectwa 3288
Dane podstawowe 2968
Dane podstawowe 2867
Dane podstawowe 2827
Dane podstawowe 2803
Dane podstawowe 2802
Kultura i sport 2777
Dane podstawowe 2727
Dane Kontaktowe 2699
Dane podstawowe 2673
Dane podstawowe 2646
Dane podstawowe 2604
Dane podstawowe 2559
Dane podstawowe 2530
Straże pożarne 2496
Dane podstawowe 2408
Dane podstawowe 2392
Dane podstawowe 2366
Dane podstawowe 2366
Dane podstawowe 2328
Dane podstawowe 2301
Dane podstawowe 2218
Dane podstawowe 2211
Dane podstawowe 2203
Dane podstawowe 2144
Dane podstawowe 2126
Dane podstawowe 2125
Dane podstawowe 2106
Dane podstawowe 2091
Dane podstawowe 2079
Dane podstawowe 2064
Dane podstawowe 2056
Dane podstawowe 2013

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij