Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 109553
Kierownictwo urzędu 30768
Gospodarka odpadami 27953
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 17196
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 16620
Harmonogramy odbiorów 14090
Regulaminy Urzędu Miasta 10771
Uchwała nr XVII.148.2015 10161
Godziny pracy 9919
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 9778
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7856
Małe zlecenia 6855
Dane osobowe 6723
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 6482
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6443
Budżet Obywatelski 6201
Wybory i referenda 5508
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 5019
Biuro Rzeczy Znalezionych 4906
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4642
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4486
Petycje 4294
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 4016
Uchwała nr XIX.200.2015 3922
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Związki zawodowe 3706
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3701
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3686
Budżet obywatelski - 2017 rok 3674
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3664
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3653
Uchwała nr IV.16.2014 3547
Spis rzeczy znalezionych 3474
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2018 roku 3467
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 3457
Raporty z wykonania budżetu 3449
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3361
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok 3327
Referent w Wydziale Mienia 3229
Rodzina 500 plus 3225
Referent w Wydziale Mienia 3215
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju 3213
Informacja o wykonaniu budżetu 3202
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 3197
Sprawozdania finansowe 3125
Podinspektor w Wydziale Architektury 3122
Informacja o podatkach i opłatach w 2019 roku 3106
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2892
Referent - cały etat 2884
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 4386
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 2028
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1990
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1815
Zarządzenie nr Or.0151-280/2005 1689
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1612
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1381
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 1342
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 1337
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 1335
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 1306
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1297
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 1284
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 1276
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 1270
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 1258
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 1257
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 1210
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 1135
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 1115
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 1107
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 1107
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 1084
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 1072
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 1066
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 1065
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 1059
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 1044
Jastrzębska Rada Kultury 1011
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 1006
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 1004
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 979
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. polityki senioralnej 940
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 940
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 928
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 922
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 886
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 882
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 866
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 865
Rada Seniorów 859
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 857
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 856
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 854
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 840
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 818
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 814
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 801
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 779
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 767
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 93463
Projekty uchwał 21253
Skład Rady Miasta 16676
Komisje Rady Miasta 14184
Uchwała nr XVII.148.2015 10161
Uchwały Rady Miasta 9134
Skład Rady Miasta 8534
Aktualne harmonogramy 8436
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 4974
Skład Rady Miasta 4234
Uchwała nr XIX.200.2015 3922
Uchwała nr IV.16.2014 3547
Projekty uchwał 3121
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3025
Komisje Rady Miasta 2404
Uchwała nr XIX.180.2015 2272
Interpelacje radnych 2127
Komisje Rady Miasta 2057
Uchwała nr IX.58.2017 1935
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 1731
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1701
Uchwała nr XXXIX/525/2009 1646
Uchwała nr IX.62.2017 1568
Uchwała nr XII.117.2016 1527
Transmisje obrad Rady Miasta 1497
Przewidywany porządek obrad sesji 1441
Aktualne harmonogramy 1405
Uchwała nr XII/123/2007 1381
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 1273
Uchwała nr LVI/713/2010 1243
Uchwała nr V.49.2016 1189
Uchwała nr XLIX/630/2009 1186
Uchwała nr IV/34/2006 1179
Uchwała nr XXI.143.2017 1177
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 1138
Uchwała nr XVII.164.2015 1127
Uchwała nr IX/93/2007 1122
Uchwała nr XVII.143.2015 1099
Uchwała nr I.12.2016 1089
Uchwała nr XI.72.2015 1087
Uchwała nr XIII.143.2016 1075
Uchwała nr VII/75/2007 1074
Uchwała nr XI.71.2015 1072
Uchwała nr XII/124/2007 1069
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 1063
Uchwała nr II.6.2014 1046
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 1027
Uchwała nr XII/128/2007 1016
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 1004
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 32147
O mieście 23956
Plany zagospodarowania przestrzennego 7594
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 3903
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 3530
Spółki i fundacje z udziałem miasta 3071
Historia jastrzębskiego samorządu 2830
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2829
Herb i insygnia miasta 2737
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2585
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 2492
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 2383
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2219
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 2203
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 2172
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 2120
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 2064
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 2026
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1980
Stowarzyszenia i związki 1954
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1916
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1905
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1857
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1790
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1777
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1727
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1658
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1656
Kalendarium miasta 1640
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1619
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1585
Św. Jan Nepomucen 1581
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 1525
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok 1469
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 1449
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji 1435
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 1424
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 1382
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 1272
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 1272
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 1213
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 1192
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 1177
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 1165
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 1160
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 1142
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 1115
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 1106
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 1087
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 1043
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 47908
Dane podstawowe 16697
Szkoły podstawowe 13747
Dane podstawowe 11963
Przedszkola 11603
Zespoły szkół 10477
Dane podstawowe 8223
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 7913
Oświata 7116
Dane podstawowe 6883
Dane podstawowe 6839
Dane podstawowe 6555
Dane podstawowe 6384
Dane podstawowe 5961
Dane podstawowe 5664
Dane podstawowe 4972
Dane podstawowe 4900
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 4877
Dane podstawowe 4851
Osiedla i sołectwa 4750
Dane podstawowe 4737
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 4733
Dane podstawowe 4612
Dane podstawowe 4569
Dane Kontaktowe 4529
Dane podstawowe 4404
Dane podstawowe 4396
Dane podstawowe 4318
Dane podstawowe 4146
Dane podstawowe 4137
Dane podstawowe 4123
Dane podstawowe 4114
Dane podstawowe 4076
Kultura i sport 3893
Dane podstawowe 3851
Dane podstawowe 3732
Dane podstawowe 3683
Dane podstawowe 3591
Straże pożarne 3583
Dane podstawowe 3509
Dane podstawowe 3494
Dane podstawowe 3441
Dane kontaktowe 3418
Dane podstawowe 3377
Dane podstawowe 3313
Dane podstawowe 3298
Dane podstawowe 3265
Dane podstawowe 3263
Dane podstawowe 3249
Dane podstawowe 3235

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij