Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 71743
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Kierownictwo urzędu 20672
Gospodarka odpadami 15876
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 10923
Regulaminy Urzędu Miasta 10448
Bezpłatne porady prawne 7551
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7364
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 6776
Uchwała nr XVII.148.2015 6198
Małe granty 4600
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4451
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4120
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4032
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4020
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3962
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3580
Uchwała nr XIX.200.2015 3437
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3434
Dane osobowe 3412
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3262
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3158
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3127
Uchwała nr IV.16.2014 3003
Harmonogramy odbiorów 2960
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 2950
Konkurs na zestaw mebli miejskich 2929
Budżet obywatelski - 2017 rok 2902
Referent w Wydziale Mienia 2750
Budżet obywatelski 2721
Podinspektor w Wydziale Architektury 2672
Biuro Rzeczy Znalezionych 2667
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2547
Wybory i referenda 2497
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2479
Referent - cały etat 2467
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2408
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2404
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2365
Podinspektor w Wydziale Mienia 2337
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2324
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2299
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 2262
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 2 2193
Utrzymanie letnie i zimowe miasta 2193
Referent w Wydziale Mienia 2152
Informacja o wykonaniu budżetu 2146
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 2144
Rodzina 500 plus 2123
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 2415
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1281
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1267
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1195
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1122
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1042
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 953
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 887
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 839
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 765
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 731
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 723
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 705
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 699
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 689
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 678
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 663
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 644
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 636
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 627
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 619
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 611
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 579
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 575
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 571
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 567
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 555
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 551
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 531
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 530
Jastrzębska Rada Kultury 521
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 515
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 506
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 499
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 486
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 472
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 472
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 468
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 467
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 457
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 455
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 447
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 445
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 438
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 431
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 429
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta - 2010 rok 428
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 420
Zarządzenie nr Or-IV.0050.337.2016 411
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 403
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 70353
Projekty uchwał 16765
Komisje Rady Miasta 9943
Uchwały Rady Miasta 7869
Skład Rady Miasta 7041
Aktualne harmonogramy 6344
Uchwała nr XVII.148.2015 6198
Interpelacje radnych 5406
Uchwała nr XIX.200.2015 3437
Skład Rady Miasta 3364
Uchwała nr IV.16.2014 3003
Skład Rady Miasta 2379
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1613
Uchwała nr XIX.180.2015 1588
Interpelacje radnych 1335
Komisje Rady Miasta 1230
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1126
Uchwała nr XII.117.2016 1010
Uchwała nr XXXIX/525/2009 932
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 911
Uchwała nr IX.58.2017 871
Uchwała nr XLIX/630/2009 779
Przewidywany porządek obrad sesji 757
Uchwała nr II.6.2014 733
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 724
Uchwała nr XVII.143.2015 707
Uchwała nr XI.72.2015 679
Uchwała nr IV/34/2006 661
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 658
Uchwała nr VII/75/2007 657
Uchwała nr LVI/713/2010 638
Uchwała nr XVII.164.2015 630
Uchwała nr XIII.143.2016 625
Uchwała nr IX.62.2017 622
Uchwała nr XI.71.2015 614
Uchwała nr XII/124/2007 603
Uchwała nr XIV.158.2016 565
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 561
Uchwała nr V.49.2016 550
Uchwała nr XII/128/2007 547
Uchwała nr XII/123/2007 541
Uchwała nr I.12.2016 539
Uchwała nr XIII.141.2016 534
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 522
Uchwała nr XIII.142.2016 496
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 493
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 480
Uchwała nr II.6.2015 474
Uchwała nr XVI.131.2015 455
Porządek obrad I Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 453
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20953
O mieście 17054
Plany zagospodarowania przestrzennego 3628
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 2689
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 2444
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2189
Spółki i fundacje z udziałem miasta 1941
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1574
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1364
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1331
Stowarzyszenia i związki 1306
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1229
Historia jastrzębskiego samorządu 1207
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1163
Herb i insygnia miasta 982
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 943
Kalendarium miasta 749
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 649
Św. Jan Nepomucen 571
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 569
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 518
Uchwała w sprawie przyjęcia projektów socjalnych wynikających z ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych Jastrzębia Zdroju na lata 2011-2015” 511
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 493
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością bądź w użytkowaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w latach 2010 –2015 486
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój – aktualizacja (XXVII/356/2008) 437
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020 418
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2016 416
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój z perspektywą do roku 2015 - aktualizacja” za rok 2011 i 2012 405
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020 400
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. 353
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 346
Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2016 343
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla JZWiK S.A. na lata 2016-2018 316
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 291
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 284
Program Senioralny - "Aktywni 60+" 270
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2018 266
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 265
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój 256
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 249
Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój 232
Program rozwoju oświaty w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2015-2020 z prerspektywą do 2025 r. 231
Ibbenbüren - Niemcy 205
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok 200
Karviná - Czechy 192
Zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom... 191
Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2019 190
Prievidza - Słowacja 177
Havířov - Czechy 171
Programy wynikające ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2016-2020" 162
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 34063
Dane podstawowe 11840
Dane podstawowe 7946
Szkoły podstawowe 7204
Przedszkola 7076
Zespoły szkół 6877
Dane podstawowe 4914
Oświata 4771
Dane podstawowe 4611
Dane podstawowe 4180
Dane podstawowe 3974
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 3868
Dane podstawowe 3562
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3452
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3382
Dane podstawowe 3281
Osiedla i sołectwa 3046
Dane podstawowe 2919
Dane podstawowe 2525
Dane podstawowe 2445
Kultura i sport 2443
Dane podstawowe 2406
Dane podstawowe 2398
Dane podstawowe 2375
Dane podstawowe 2347
Dane podstawowe 2329
Dane podstawowe 2325
Dane Kontaktowe 2294
Straże pożarne 2248
Dane podstawowe 2219
Dane podstawowe 2187
Dane podstawowe 2183
Dane podstawowe 2114
Dane podstawowe 2060
Dane podstawowe 1949
Dane podstawowe 1932
Dane podstawowe 1922
Dane podstawowe 1878
Dane podstawowe 1869
Dane podstawowe 1858
Dane podstawowe 1833
Dane podstawowe 1820
Dane podstawowe 1735
Dane podstawowe 1697
Dane podstawowe 1680
Dane kontaktowe 1670
Dane podstawowe 1666
Dane podstawowe 1664
Dane podstawowe 1624
Dane podstawowe 1622

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij