Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Spotkania dotyczące czystego powietrza

O zagrożeniach wynikających z niskiej emisji i sposobach jej ograniczenia będzie można posłuchać podczas prelekcji, które odbędą się w jastrzębskich sołectwach.

więcej o informacji: Spotkania dotyczące czystego powietrza

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu- Zdroju, obręb Moszczenica

Na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

Nabór uzupełniający do Rady Sportu

Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie sportu. Członek Rady Sportu zostanie powołany przez Prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta

o decyzjach zezwalających na niezwłoczne zajęcie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 127/12 oraz 127/14, położonych przy ul. Małopolskiej, obręb Jastrzębie Miasto, w związku z realizacją celu publicznego polegającego na ułożeniu podziemnej linii kablowej średniego napięcia 20 kV na części przedmiotowych działek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju dla zadania pod nazw „Projekt budowy chodnika przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”

Praca

stanowisko: Referent w Dziale Logistyki

stanowisko Referent w Dziale Logistyki

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji – ½ etatu

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji – ½ etatu

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor nadzoru w Dziale Technicznym

stanowisko Inspektor nadzoru w Dziale Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Podinspektor w Referacie Utrzymania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Referacie Utrzymania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Referacie Utrzymania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Referacie Utrzymania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dostawa oraz montaż sprzętu do rehabilitacji na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa oraz montaż sprzętu do rehabilitacji na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.43.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia – mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa oraz montaż wyposażenia – mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.41.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Budowlana i ul. Husarska

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Budowlana i ul. Husarska

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.38.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.37.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remont obiektów inżynieryjnych - mostek nad Szotkówką

zamówienie na Remont obiektów inżynieryjnych - mostek nad Szotkówką

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.36.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

Uchwały

uchwała nr: XV.99.2019

uchwała nr XV.99.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój"

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6679

uchwała nr: XV.98.2019

uchwała nr XV.98.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV.97.2019

uchwała nr XV.97.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6678

uchwała nr: XV.96.2019

uchwała nr XV.96.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6677

uchwała nr: XV.95.2019

uchwała nr XV.95.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6676

uchwała nr: XV.94.2019

uchwała nr XV.94.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR III.18.2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6675

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.565.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.565.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.564.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.564.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych i opisu systemu informatycznego przetwarzania danych księgowych wraz z systemem ich ochrony, prowadzonych przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.563.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.563.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju powstałych w ramach projektu pn.”Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu–Zdroju 2” do pracowni dla zawodu technik ekonomista dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; Działania12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.562.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.562.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji środka trwałego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.561.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.561.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środków trwałych i nakładów inwestycyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.560.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.560.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środków trwałych i nakładów inwestycyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij