Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

więcej o informacji: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Tablica ogłoszeń

wykaz lokali użytkowych do oddania w najem

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych do oddania w najem. Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów Miejskiego Zarządu Nieruchomości tel. 32 47-87-016.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem Bz93

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonych symbolem C97 oraz symbolem C100.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Szotkowickiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Logistyki

stanowisko Referent w Dziale Logistyki

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sekretariat

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. sanitarnych

stanowisko Referent ds. sanitarnych

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sekretariat

stanowisko: Kierownik Działu Eksploatacyjnego

stanowisko Kierownik Działu Eksploatacyjnego

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sekretariat

stanowisko: Referent w Domu Pomocy Społecznej

stanowisko Referent w Domu Pomocy Społecznej

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kaszubska 6

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I

zamówienie na Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I

nr sprawy MOSiR

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - sekretariat, ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

nr sprawy IKI.271.4.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu

nr sprawy IKI.271.6.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Część 1: "Roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., C.O., elektrycznych, deszczowych w gminnych budynkach mieszkalnych i na terenie wokół budynków wraz z pustostanami oraz roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., C.O., deszczowych w gminnych budynkach użytkowych i na terenie wokół budynków." Część 2: "Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych."

zamówienie na Część 1: "Roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., C.O., elektrycznych, deszczowych w gminnych budynkach mieszkalnych i na terenie wokół budynków wraz z pustostanami oraz roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., C.O., deszczowych w gminnych budynkach użytkowych i na terenie wokół budynków." Część 2: "Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych."

nr sprawy DL.4221.2.2019.DI

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej

nr sprawy IKI.271.2.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.1.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy GK.271.1.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 561B

zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/piekarz w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju (urządzenia do obróbki termicznej)

zamówienie na Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/piekarz w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju (urządzenia do obróbki termicznej)

nr sprawy FPN.271.00002.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego, pok. 321A

Uchwały

uchwała nr: I.13.2019

uchwała nr I.13.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.12.2019

uchwała nr I.12.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.11.2019

uchwała nr I.11.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.10.2019

uchwała nr I.10.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.9.2019

uchwała nr I.9.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój - miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.8.2019

uchwała nr I.8.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.80.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.80.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.79.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.79.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tego Przedszkola podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w dniach od 18 do 20 lutego 2019 r. oraz 08 i 11 marca 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.78.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.78.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.77.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.77.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.76.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.76.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tego Przedszkola podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w dniach od 18 do 20 lutego 2019r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.75.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.75.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij