Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Zmiana terminów przyjmowania stron w PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 kwietnia przyjmowanie stron oraz pism w prowadzonych postępowaniach odbywać się będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki. Środy i piątki będą dniami pracy wewnętrznej inspektoratu.

więcej o informacji: Zmiana terminów przyjmowania stron w PINB

Tablica ogłoszeń

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów

W dniach 04.04.2019-13.04.2019 na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka ma postać małych brunatnych krążków, zostanie zrzucona z samolotów. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje żeby nie podnosić szczepionek.

Zmiana terminów przyjmowania stron w PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 kwietnia przyjmowanie stron oraz pism w prowadzonych postępowaniach odbywać się będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki. Środy i piątki będą dniami pracy wewnętrznej inspektoratu.

Budżet Obywatelski na 2020 rok

Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować ponad 2 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Propozycje można składać od 1 kwietnia do 21 kwietnia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie na realizację celu publicznego, związanego z budową rurociągu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z pompowni K-2 do rzeki Pszczynki.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój o symbolu roboczym R84 i R67

Praca

stanowisko: Konkurs na stanowisko dyrektora

stanowisko Konkurs na stanowisko dyrektora

miejsce pracy PP nr 7, PP nr 13, PPP, SP nr 5, SP nr 15, SP nr 20

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta (pok. 404A lub 420A, IV piętro, budynek A)

stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca) - 4 etaty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca) - 4 etaty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

miejsce pracy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagiełły 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 18A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń podatku VAT i księgowości

stanowisko Specjalista ds. rozliczeń podatku VAT i księgowości

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - sekretariat (budynek Urzędu Miasta al. Piłsudskiego 60, pok. 414A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Referent w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Powstańców Śląskich

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Powstańców Śląskich

nr sprawy IKI.271.15.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Fredry

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Fredry

nr sprawy IKI.271.17.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia- Zdroju

zamówienie na Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia- Zdroju

nr sprawy IKI.271.10.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Marusarzówny - Al. Jana Pawła II

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Marusarzówny - Al. Jana Pawła II

nr sprawy IKI.271.14.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Przebudowa budynku ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

zamówienie na Przebudowa budynku ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

nr sprawy DL.4221.4.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Kreatywna strefa gier na os. Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Kreatywna strefa gier na os. Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.12.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój- ul. Gajowa

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój- ul. Gajowa

nr sprawy IKI.271.19.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Bogoczowiec

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Bogoczowiec

nr sprawy IKI.271.13.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

Uchwały

uchwała nr: III.23.2019

uchwała nr III.23.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie utworzenia Technikum Specjalnego nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: III.22.2019

uchwała nr III.22.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: III.21.2019

uchwała nr III.21.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1773 z dnia

uchwała nr: III.20.2019

uchwała nr III.20.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1772 z dnia

uchwała nr: III.19.2019

uchwała nr III.19.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Status Obowiązująca

uchwała nr: III.18.2019

uchwała nr III.18.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1771 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.153.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.153.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie określenia kwoty budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.152.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.152.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.151.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.151.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.150.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.150.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.149.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.149.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.148.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.148.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij