Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 4 maja br. punkt przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój będzie nieczynny.

więcej o informacji: Informacja dla mieszkańców

Tablica ogłoszeń

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 4 maja br. punkt przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój będzie nieczynny.

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 4 maja br. punkt przyjmowania wniosków paszportowych i...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Durczyńskiego działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu nad ciekiem Osiny 0 średnicy 9251200 zlokalizowanego pod projektowanym chodnikiem w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Górne, zapisaną w księdze wieczystej GL1J/00020081/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju.

Ruszył nabór do udziału w projekcie grantowym ”Łączymy z energią”

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym ”Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Praca

stanowisko: Kierownik w Dziale Pomocy Rodzinie Osobom Niepełnosprawnym i Bezdomnym

stanowisko Kierownik w Dziale Pomocy Rodzinie Osobom Niepełnosprawnym i Bezdomnym

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii (umowa na zastępstwo)

stanowisko Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

stanowisko Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent - Informatyk (Dział Eksploatacyjno-Techniczny)

stanowisko Referent - Informatyk (Dział Eksploatacyjno-Techniczny)

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

stanowisko Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Remont schodów terenowych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont schodów terenowych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.35.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu – I etap

zamówienie na Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu – I etap

nr sprawy IKI.271.36.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

zamówienie na Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

nr sprawy IKI. 271.24.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa wybiegu dla psów w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa wybiegu dla psów w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy GK.271.3.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 561B

zamówienie na: Wydruk publikacji o mieście

zamówienie na Wydruk publikacji o mieście

nr sprawy IP.271.00003.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju, pokój 107A

zamówienie na: Projekt budowy dróg ul. Reymonta – ul. Okopowa w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Projekt budowy dróg ul. Reymonta – ul. Okopowa w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.38.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Organizacja i prowadzenie zajęć grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych 10 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Organizacja i prowadzenie zajęć grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych 10 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.5.2018.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia postępowanie na usługi społeczne

rodzaj przetargu Usługi społeczne lub inne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9, pokój nr 57

zamówienie na: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” oraz kat. „C” w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” oraz kat. „C” w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.4.2018.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9, pokój nr 57

Uchwały

uchwała nr: V.44.2018

uchwała nr V.44.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią przynależną oraz udziałem w użytkowaniu wieczystym

uchwała nr: V.43.2018

uchwała nr V.43.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2641 z dnia

uchwała nr: V.42.2018

uchwała nr V.42.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2640 z dnia

uchwała nr: V.41.2018

uchwała nr V.41.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.40.2018

uchwała nr IV.40.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VII.75.2016 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

uchwała nr: IV.39.2018

uchwała nr IV.39.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy 3 Maja z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.191.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.191.2018

wydane przez Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.190.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.190.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.39.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz przyjęcia zasad przekazywania informacji publicznej do publikacji w BIP

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.189.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.189.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na zastępstwo na stanowisku urzędniczym Referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.188.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.188.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.187.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.187.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.113.2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.186.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.186.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij