Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Urząd miasta zamknięty dla mieszkańców

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju będzie zamknięty dla mieszkańców. Do budynków magistratu wejdą tylko jego pracownicy. Wyjątek stanowi Urząd Stanu Cywilnego.

więcej o informacji: Urząd miasta zamknięty dla mieszkańców

Tablica ogłoszeń

Polecenie Wojewody Śląskiego

 w sprawie czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa śląskiego, w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej,

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że w dniu 6 marca 2020 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanego w Żorach przy ul. Bocznej 6, na działce o nr ew. 3361/37”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że w dniu 19 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Projekt budowy chodnika przy ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju”.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ-II.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia pn:  „Projekt budowy chodnika przy ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego przy ul Chlebowej 14

Informacja Prezydenta Miasta o przesunięciu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie–Zdrój zostało przesunięte na drugą połowę kwietnia 2020 r.

Praca

stanowisko: Referent w Dziale Usług

stanowisko Referent w Dziale Usług

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Dziale Księgowości

stanowisko Referent w Dziale Księgowości

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu -Zdroju, ul. Opolska 9 pokój 57

stanowisko: Konkurs na stanowisko dyrektora

stanowisko Konkurs na stanowisko dyrektora

miejsce pracy PP nr 5, PP nr 17, PS, SP nr 13, SP nr 17, SPS nr 23, I LO, ZSZ

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta (pok. 404A, IV piętro, budynek A)

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

stanowisko Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Inspektor w Referacie drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Referacie drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego

zamówienie na Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.30.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/328170

zamówienie na: Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.19.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/330834

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.48.2019/2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały nr 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13)

zamówienie na Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały nr 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.11.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/326186

zamówienie na: Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały nr: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15)

zamówienie na Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały nr: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.10.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/326101

Uchwały

uchwała nr: III.45.2020

uchwała nr III.45.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: III.44.2020

uchwała nr III.44.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Wyzwolenia

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: III.43.2020

uchwała nr III.43.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego pod nazwą ”Przyjaźń” przy ul.Dunikowskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: III.42.2020

uchwała nr III.42.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 5 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji JastrzębiaZdroju do roku 2020”, będącego aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji JastrzębiaZdroju na lata 2008-2015”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: III.41.2020

uchwała nr III.41.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: III.40.2020

uchwała nr III.40.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.168.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.168.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.167.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.167.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.166.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.166.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej Szkoły podczas jego usprawiedliwionej nieobecności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.165.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.165.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego gminnej drogi publicznej ul.Juliusza Kossaka

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.164.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.164.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.163.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.163.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij