Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Nabór wniosków o świadczenia dla rodzin

Od 1 sierpnia ruszy kolejny nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus , świadczeń z funduszu alimentacyjnego , wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, a także wniosków w ramach programu „Dobry start” .

więcej o informacji: Nabór wniosków o świadczenia dla rodzin

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta zawiadamia, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) tutejszy organ zgromadził materiał dowodowy (w tym operat szacunkowy) w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Moszczenica.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Katowicach zawiadamia, że 3 lipca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4235.11.2017.AS3.15 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i przemysłowym zagospodarowaniu zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina 2-Zachód"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Katowicach zawiadamia, że 29 czerwca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.10.2018.KC.33, dla przedsięwzięcia pn.: "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie” Ruch "Zofiówka".

Nabór członków do Rady Sportu

Zgodnie z Zarządzeniem nr Or-IV.0050.192.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania, ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rady Sportu Miasta Jastrzębie-Zdrój zmienionym Zarządzeniem nr Or-IV.0050.402.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór członków do Rady Sportu.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju informuje, o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dla: Koła Łowieckiego „Odra” (nr odwodu łowieckiego 171), Koła Łowieckiego „LAS” (nr odwodu łowieckiego 159), Koła Łowieckiego „Remiza” (nr odwodu łowieckiego 170).

Praca

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Logistyki

stanowisko Referent w Dziale Logistyki

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym

stanowisko Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Wielkopolska

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Wielkopolska

nr sprawy IKI.271.68.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.19.2018.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.19.2018.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.57.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

zamówienie na Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

nr sprawy DL.4221.16.2018.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Kangoo

zamówienie na Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Kangoo

nr sprawy Straż Miejska

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Straż Miejska, pok. 8A (godz. 7.00-15.00)

zamówienie na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych

zamówienie na Przewóz uczniów niepełnosprawnych

nr sprawy Ed.271.1.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Edukacji, pokój 404A

zamówienie na: Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.18.2018.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

Uchwały

uchwała nr: X.95.2018

uchwała nr X.95.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Status Obowiązująca

uchwała nr: X.94.2018

uchwała nr X.94.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Status Obowiązująca

uchwała nr: X.93.2018

uchwała nr X.93.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: X.92.2018

uchwała nr X.92.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: X.91.2018

uchwała nr X.91.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: X.90.2018

uchwała nr X.90.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XII.129.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.365.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.365.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokości w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.364.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.364.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.363.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.363.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środka trwałego dla Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.362.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.362.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środka trwałego dla Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.361.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.361.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.360.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.360.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Justyny Hołomek, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij