Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta

W Wigilię nieczynny będzie Urząd Miasta przy al. Piłsudskiego 60. W zamian za to sprawy będzie można załatwić w najbliższą sobotę, 15 grudnia w godz. od. 7.30 do 15.30.

więcej o informacji: Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta

Tablica ogłoszeń

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta

W Wigilię nieczynny będzie Urząd Miasta przy al. Piłsudskiego 60. W zamian za to sprawy będzie można załatwić w najbliższą sobotę, 15 grudnia w godz. od. 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.),Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Wojewody Śląskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.),Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Wojewody Śląskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2019 roku

Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2019 roku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku przekracza 100 zł. : 15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września (III rata), 15 listopada (IV rata) - osoby fizyczne. od...

Przetarg na najem garażu

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 55, ogłasza na dzień 14.12.2018 r. przetarg nieograniczony pisemnych ofert na najem garażu o powierzchni użytkowej 19,80 m 2 , położonego przy ul. 1 Maja 15 w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl. oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

Praca

stanowisko: Księgowy

stanowisko Księgowy

miejsce pracy Jastrzębski Zakład Komunalny

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 d, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Architektury

stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia

stanowisko Referent w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym – 0,5 etatu

stanowisko Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

stanowisko Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Główny Księgowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego - ½ etatu (umowa na zastępstwo)

stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego - ½ etatu (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 505A, 506A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.78.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu

nr sprawy IKI.271.97.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.43.2018.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom, mężczyznom

zamówienie na Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom, mężczyznom

nr sprawy Us.260.4.4.2018

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

rodzaj przetargu Usługi społeczne lub inne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9, pokój nr 42

zamówienie na: Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych w latach 2019 i 2020

zamówienie na Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych w latach 2019 i 2020

nr sprawy Or-II.271.2.19.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Organizacyjny, pokój 058 B

zamówienie na: Pełnienie pogotowia awaryjnego

zamówienie na Pełnienie pogotowia awaryjnego

nr sprawy DL.4221.40.2018.DI

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy ST.273.8.2018

zamawiający Jastrzębski Zakład Komumalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 3

zamówienie na: Objęcie fizyczną ochroną terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Objęcie fizyczną ochroną terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy ST.273.7.2018

zamawiający Jastrzębski Zakład Komumalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 3

Uchwały

uchwała nr: XV.134.2018

uchwała nr XV.134.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2018

Status Uchylona

Uwagi Uchwała uchylona na mocy uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr III.17.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

uchwała nr: XV.133.2018

uchwała nr XV.133.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 6597 z dnia

uchwała nr: XV.132.2018

uchwała nr XV.132.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV.131.2018

uchwała nr XV.131.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie umorzenia należności budżetowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV.130.2018

uchwała nr XV.130.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie umorzenia należności budżetowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV.129.2018

uchwała nr XV.129.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie umorzenia należności budżetowych

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.699.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.699.2018

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.698.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.698.2018

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.697.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.697.2018

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.696.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.696.2018

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.695.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2018

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do dzierżawy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.694.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.694.2018

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek czynszu dzierżawnego za umieszczenie reklamy na gruncie wchodzącym w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój poza pasami drogowymi na terenie obiektów i nieruchomości pozostających w zarządzie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego lub administrowanych przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju oraz zasad postępowania w sprawach lokalizacji tych reklam

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij