Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Trzeci nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozwój sportu

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2018 r.

więcej o informacji: Trzeci nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozwój sportu

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.07.2018 r., uzupełniony pismem z dnia 01.10.2018 r., znak F/AB5~972/18, Pana Grzegorza Durczyńskiego posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą przy al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu wraz z umocnieniem koryta rowu odwadniającego, w ramach inwestycji pn.: "Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju"

Nabór członków do Rady Sportu

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.IV.0050.192.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania, ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rady Sportu Miasta Jastrzębie-Zdrój zmienionym Zarządzeniem nr OR.IV.0050.402.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 sierpnia 2015 r. ogłaszam nabór członków Rady Sportu .

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ-II.6220.67.2017 dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana lokalizacji węzła wytwarzania ciepła o mocy 27 MWt na terenie zakładu produkcji nośników energetycznych i ich przetwarzania na energię elektryczną i cieplną przy ul. Energetyków 32 w Jastrzębiu-Zdroju”

Praca

stanowisko: Starszy Referent ds. Księgowości (2 etaty)

stanowisko Starszy Referent ds. Księgowości (2 etaty)

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, budynek Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, pokój 414A

stanowisko: Referent ds. Rozliczeń w Dziale Księgowości

stanowisko Referent ds. Rozliczeń w Dziale Księgowości

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, budynek Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, pokój 414A

stanowisko: Referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 20A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Referat Utrzymania Miasta)

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Referat Utrzymania Miasta)

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Usług

stanowisko Referent w Dziale Usług

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Referat Gospodarki Odpadami)

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Referat Gospodarki Odpadami)

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.92.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic - ul. Strażacka, ul. Kasztanowa

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic - ul. Strażacka, ul. Kasztanowa

nr sprawy IKI.271.94.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Zamecka, ul. Gliniana

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Zamecka, ul. Gliniana

nr sprawy IKI.271.93.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.81.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa bazy danych ORTO i NMT w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji"

zamówienie na Budowa bazy danych ORTO i NMT w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji"

nr sprawy G.271.3.1.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Geodezji i Kartografii, pok. 368 B

zamówienie na: Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

zamówienie na Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

nr sprawy IKI.271.82.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Odwodnienie ul. Stawowej

zamówienie na Odwodnienie ul. Stawowej

nr sprawy IKI.271.87.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Przebudowa ulicy Dunikowskiego

zamówienie na Przebudowa ulicy Dunikowskiego

nr sprawy IKI.271.88.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

Uchwały

uchwała nr: XIV.125.2018

uchwała nr XIV.125.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 6282 z dnia

uchwała nr: XIV.124.2018

uchwała nr XIV.124.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.123.2018

uchwała nr XIII.123.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.122.2018

uchwała nr XIII.122.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój, prawa własności nieruchomości gruntowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.121.2018

uchwała nr XIII.121.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców osiedla

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.120.2018

uchwała nr XIII.120.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.548.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.548.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.547.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.547.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.546.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.546.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.545.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.545.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji umundurowania Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.544.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.544.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.543.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.543.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.176.2016 w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij