Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

2 maja Urząd Miasta będzie nieczynny

W czwartek, 2 maja, Urząd Miasta będzie nieczynny. W zamian za to interesanci będą przyjmowani w sobotę, 11 maja, w godz. od 7.30 do 15.30. Natomiast Urząd Stanu Cywilnego będzie otwarty w czwartek, 2 maja, w godz. od 7.30 do 15.30.

więcej o informacji: 2 maja Urząd Miasta będzie nieczynny

Tablica ogłoszeń

2 maja Urząd Miasta będzie nieczynny

W czwartek, 2 maja, Urząd Miasta będzie nieczynny. W zamian za to interesanci będą przyjmowani w sobotę, 11 maja, w godz. od 7.30 do 15.30. Natomiast Urząd Stanu Cywilnego będzie otwarty w czwartek, 2 maja, w godz. od 7.30 do 15.30.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 marca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania Alei Piłsudskiego z ul. Graniczną i ul. Północną w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawiadamia spadkobierców Franciszka Swoboda, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów I budynków jako działka 190/55 o pow. 0,0868 ha, obręb Jastrzębie Miasto, księga wieczysta GL1J/00008666/2, położonej przy ul. Małopolskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o  zakończeniu  gromadzenia  materiału  dowodowego  w  prowadzonym  postępowaniu dotyczącym  ograniczenia  sposobu  korzystania  z ...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu dotyczącym ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie dodatkowej suszarki kruszywa oraz dwóch dozatorów i elewatora kruszywa przy istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Jastrzębiu-Zdroju na terenie działki 713/13”.

Praca

stanowisko: Referent ds. elektrycznych

stanowisko Referent ds. elektrycznych

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent ds. sanitarnych

stanowisko Referent ds. sanitarnych

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Wydziale Podatków i Opłat - Poborca

stanowisko Referent w Wydziale Podatków i Opłat - Poborca

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna, al. Józefa Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (zastępstwo)

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (zastępstwo)

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej

stanowisko Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Usług – 1/4 etatu

stanowisko Referent w Dziale Usług – 1/4 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu -Zdroju, ul. Opolska 9 pokój 57

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Przebudowa ul. Ździebły – rozbiórka wiaduktu wraz z budową przepustu

zamówienie na Przebudowa ul. Ździebły – rozbiórka wiaduktu wraz z budową przepustu

nr sprawy IKI.271.18.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A4 dla Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A4 dla Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy SM.271.3.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne, pok. 8A

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Cieszyńska

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Cieszyńska

nr sprawy IKI.271.20.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

nr sprawy IKI.271.24.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Zdrojowa

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Zdrojowa

nr sprawy IKI.271.23.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.2.2019.RUS

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, pok. 57

zamówienie na: Pełnienie funkcji Kierownika Budowy nad realizacją Projektu Rowerem po żelaznym szlaku

zamówienie na Pełnienie funkcji Kierownika Budowy nad realizacją Projektu Rowerem po żelaznym szlaku

nr sprawy IKI.271.16.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4251.12.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

Uchwały

uchwała nr: V.34.2019

uchwała nr V.34.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: V.33.2019

uchwała nr V.33.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.32.2019

uchwała nr IV.32.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.31.2019

uchwała nr IV.31.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2845 z dnia

uchwała nr: IV.30.2019

uchwała nr IV.30.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Turystycznej w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.29.2019

uchwała nr IV.29.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie Przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019.”

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.213.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.213.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Barbarze Langosz kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Henryka Jordana w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.212.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.212.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Annie Leszko kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.211.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.211.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Julicie Jeziorskiej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.210.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.210.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Panu Remigiuszowi Skubisowi kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.209.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.209.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Ewie Wandas-Sazykin kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.208.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.208.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij