Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Informacja dla mieszkańców

dotycząca zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

więcej o informacji: Informacja dla mieszkańców

Tablica ogłoszeń

Informacja Prezydenta Miasta

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ-II.6220.36.2019 dla przedsięwzięcia pn: „Projekt budowlany na wykonanie zagospodarowania terenu ośrodka wypoczynkowego „Olza” wraz z robotami towarzyszącymi w Olzie przy ul. Wałowej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkiem kasowym, układem dróg wewnętrznych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Józefa Piłsudskiego, na działkach oznaczonych numerami 12-425/31, 12-425/28, 12-427/1”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Wojewody Śląskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 lipca 2019 r. numer 5/ZRiD/2019, sygn. Ar.6740.1.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o postępowaniu dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkiem kasowym, układem dróg wewnętrznych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Józefa Piłsudskiego, na działkach oznaczonych numerami 12-425/31, 12-425/28, 12-427/1”

Praca

stanowisko: Referent ds. sanitarnych w Dziale Technicznym

stanowisko Referent ds. sanitarnych w Dziale Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Inspektor nadzoru w Dziale Technicznym

stanowisko Inspektor nadzoru w Dziale Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego

stanowisko Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego

miejsce pracy Urządu Stanu Cywilnego, ul. Zielona 20 B

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Podinspektor w Referacie Planowania Wydziału Budżetu

stanowisko Podinspektor w Referacie Planowania Wydziału Budżetu

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na terenach wokół budynków

zamówienie na Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na terenach wokół budynków

Status zamówienia aktualne

nr sprawy DL.4221.23.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.48.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej(HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji

zamówienie na Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej(HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.60.2019.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Kościelna

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Kościelna

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.54.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.62.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

Uchwały

uchwała nr: XIX.170.2019

uchwała nr XIX.170.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie

uchwała nr: XIX.169.2019

uchwała nr XIX.169.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr V.49.2016 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX.168.2019

uchwała nr XIX.168.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 r. Nr XVI.133.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX.167.2019

uchwała nr XIX.167.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX.166.2019

uchwała nr XIX.166.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX.165.2019

uchwała nr XIX.165.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.12.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.12.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.709.2019 w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2020 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.11.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.11.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.708.2019 w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2020 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.10.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.10.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.9.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.9.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.8.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.8.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji ds. przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.7.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij