Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

W związku z epidemią koronawirusa ograniczono bezpośredni dostęp do jastrzębskiego urzędu. W celu załatwienia spraw należy umawiać się telefonicznie - pracownicy zaproponują konkretny termin spotkania.

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 do 15.30
czwartek - 7.30 do 17.00
piątek - 7.30 do 14.00

Sala Obsługi Interesantów

poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 do 15.00
czwartek - 7.30 do 17.00
piątek - 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy

Od poniedziałku 3 sierpnia 2020 r. w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ulicy Zielonej 20 A można składać wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start.

więcej o informacji: Nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: 1325/286 o pow. 0,0043 ha.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja placu składowego węgla na terenie oddziału „Zofiówka” w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pod nazwą.: „Budowa budynku mroźni logistycznej wraz z częścią spedycyjną, niezbędną infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz zielenią towarzyszącą” , gdzie wpisano numer działki 1161/43 zamiast 1661/43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej wzdłuż części ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowana z ul. Miarki”

Praca

stanowisko: Główny księgowy – cały etat

stanowisko Główny księgowy – cały etat

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

stanowisko Referent w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Referent do spraw informatyki 1/2 etatu

stanowisko Referent do spraw informatyki 1/2 etatu

miejsce pracy Zespół Szkół nr 6

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

stanowisko Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Referent w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

stanowisko Referent w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Główny księgowy – cały etat

stanowisko Główny księgowy – cały etat

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolności w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Rozbudowa i przebudowa ul. Wolności w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.56.2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/366464

zamówienie na: Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (kwartał 13)

zamówienie na Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (kwartał 13)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.57.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/364564

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolności w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolności w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.60.2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/368177

zamówienie na: Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.19.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/330834

zamówienie na: Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego "Łaźnia Moszczenica" wraz z zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego "Łaźnia Moszczenica" wraz z zagospodarowaniem terenu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.39.2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/357269

Uchwały

uchwała nr: IX.89.2020

uchwała nr IX.89.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu do wniesienia raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, przypadającego na dzień 30 września 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: IX.88.2020

uchwała nr IX.88.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: IX.87.2020

uchwała nr IX.87.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VIII.86.2020

uchwała nr VIII.86.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Unieważniona

uchwała nr: VIII.85.2020

uchwała nr VIII.85.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju do Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VIII.84.2020

uchwała nr VIII.84.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.385.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.385.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji do ujawnienia środka trwałego i ujęcia go w ewidencji majątku Urzędu Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.384.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.384.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.58.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.383.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.383.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” i udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.382.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.382.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.381.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.381.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju pani Joannie Łodzińskiej-Czoch na okres od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.380.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.380.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 im. Majki Jeżowskiej w Jastrzębiu-Zdroju pani Halinie Smaroń na okres od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij