Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Ważny komunikat

Lista zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Jastrzębianie zdecydowali, w jaki sposób rozdysponować ponad 2 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

więcej o informacji: Lista zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych

stanowisko Specjalista ds. kadrowo-płacowych

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - sekretariat (budynek Urzędu Miasta al. Piłsudskiego 60, pok. 414A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

stanowisko Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al.Piłsudskiego 60

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Referent w Wydziale Podatków i Opłat - Poborca

stanowisko Referent w Wydziale Podatków i Opłat - Poborca

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

stanowisko Referent w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja skateparku przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Modernizacja skateparku przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Remont budynku WTZ w zakresie posadzek w korytarzu budynku oraz stwierdzenie i usunięcie przyczyn zalewania obiektu przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont budynku WTZ w zakresie posadzek w korytarzu budynku oraz stwierdzenie i usunięcie przyczyn zalewania obiektu przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy DL.4221.7.2019.DI

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik analityk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (Konduktometr)

zamówienie na Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik analityk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (Konduktometr)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.1.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 6

zamówienie na Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 6

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.5.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy FP.271.2.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Funduszy Pomocowych, pokój 321 A Al. J. Piłsudskiego 60

Uchwały

uchwała nr: IX.62.2019

uchwała nr IX.62.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: IX.61.2019

uchwała nr IX.61.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020”, będącego aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VIII.60.2019

uchwała nr VIII.60.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VIII.59.2019

uchwała nr VIII.59.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VIII.58.2019

uchwała nr VIII.58.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VII.57.2019

uchwała nr VII.57.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 4129

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.332.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.332.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.331.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.331.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie aportem Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej położonej przy ul. Norwida

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.330.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.330.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjętych na IX Sesji w dniu 18 czerwca 2019r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.329.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.329.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie aportem Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej położonej przy ul. Norwida

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.328.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.328.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.327.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.327.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij