W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały

Uchwała nr: III.41.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Podhalańskiej
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.40.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900z późn. zm.), art. 52 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023, poz. 1400 z późn. zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: II.4.2018
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.39.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój do 2030 roku
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.), art. 2 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2123), art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2840)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.38.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: uchylenia Uchwały nr VIII.107.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2022 r. dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art.4 ust.1 pkt 2 i art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2024 r.poz.107), art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2301 z późn.zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.37.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: 18 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023r. poz.40 z późn.zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.), oraz art. 17 ust. 1 pkt.18, art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn.zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.36.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: utworzenia placówki wsparcia dziennego przy ul.Gagarina
Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt. 6a, art.9 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit ,,h’’ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023r. poz.40 z późn.zm.), art.12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.), oraz art. 18 ust.2, art.18c, art.24 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz.177 z późn.zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.35.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Borowikowej
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.34.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach: 2024, 2025 i 2026
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zmianami)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.33.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2024 roku
Na podstawie: art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.), informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2024 roku dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: III.32.2024
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 21.03.2024
W sprawie: nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zmianami)
Status: Obowiązująca