W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dane osobowe

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Katarzyna Wołczańska, naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl, numer telefonu 32 4785 174, pok. 452B.

 

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych, przedstawiamy informacje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60
- e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
- telefonicznie: 32 4785 100

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60
- e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa, a także strony i uczestnicy postępowań administracyjnych.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, na potrzeby którego zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Obowiązek podania danych

W większości przypadków podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika ze szczegółowych przepisów prawa. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności.

 
Poniżej publikujemy wybrane klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pozostałe klauzule informacyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta / Jak załatwić sprawę w urzędzie przy opisie poszczególnych spraw.

 

 

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Śląski Urząd Wojewódzki
Odpowiedzialny za treść: Piotr Kohut
Wytworzył: Piotr Kohut
Data wytworzenia: 29.02.2024
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 29.02.2024 12:05
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.02.2024 16:03
Liczba pobrań: 13
Wytworzył: Katarzyna Wołczańska
Data wytworzenia: 29.02.2024
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 29.02.2024 16:09
Liczba pobrań: 7
Wytworzył: Katarzyna Wołczańska
Data wytworzenia: 29.02.2024
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 29.02.2024 16:07
Liczba pobrań: 10
Wytworzył: Marzena Zbrońska
Data wytworzenia: 29.02.2024
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 29.02.2024 16:06
Liczba pobrań: 9
Wytworzył: Barbara Chodakowska
Data wytworzenia: 29.08.2023
Opublikował w BIP: Katarzyna Wołczańska
Data opublikowania: 29.08.2023 11:28
Liczba pobrań: 47
Wytworzył: Katarzyna Rodziewicz
Data wytworzenia: 24.03.2023
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 24.03.2023 10:08
Liczba pobrań: 96
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Dulemba
Data wytworzenia: 16.06.2016
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 16.06.2016 07:32
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.02.2024 16:10
Liczba wyświetleń: 17604
Drukuj Zapisz do PDF