W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Dialogu Społecznego

Naczelnik:

Barbara Więckowska - pokój 309A
tel: 32 4785 349
e-mail: bwieckowska@um.jastrzebie.pl
dialog@um.jastrzebie.pl

Samodzielne stanowiska ds. obsługi jednostek pomocniczych:
pokój 210A

telefon: 32 4785 347


Referat Organizacji Pozarządowych - Kierownik:

Joanna Szotek - pokój 210A
Telefon: 32 4785 135
e-mail: jszotek@um.jastrzebie.pl
organizacje@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Dialogu Społecznego znajduje jest w budynku "A”, na II i III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 210A i 309A

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Wrzosowa 12 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 19 555, email: cop@um.jastrzebie.pl

Adres Urzędu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Dialogu Społecznego należą w szczególności:

 1. prowadzenie spraw i realizacja zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców miasta,
 2. w zakresie współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta:
  a) prowadzenie spraw jednostek pomocniczych Miasta w zakresie Wydziału oraz współpraca z innymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi miasta w zakresie zgłaszanych wniosków przez Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie,
  b) współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli,
  c) współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych,
  d) przygotowywanie zebrań wyborczych jednostek pomocniczych,
  e) przygotowywanie zebrań zwoływanych przez Prezydenta Miasta
 3. wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego, zgodnie z przyjętą procedurą,
 4. wykonywanie zadań związanych z Jastrzębskim Budżetem Obywatelskim w zakresie zgodnym z zasadami i procedurami określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą Rady Miasta
 5. promowanie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego,
 6. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych:
  a)  bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym udzielanie konsultacji i doradztwa w zakresie ich działalności statutowej,
  b) prowadzenie na stronie internetowej miasta wykazu organizacji pozarządowych, działających na terenie Jastrzębia-Zdroju
  c) współpraca z wydziałami merytorycznymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny działalności organizacji pozarządowych działających w Mieście,
  d) nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz organizacji pozarządowych w celu wspierania działań jastrzębskiego sektora pozarządowego,
  e) promowanie działalności organizacji pozarządowych,
  f) opracowanie projektów rocznego programu współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji,
  g) prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach,
  h) prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
  i) organizowanie zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  j) nadzór nad stowarzyszeniami,
  k) prowadzenie ewidencji klubów  sportowych  nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  l) koordynowanie organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta przez organizacje pozarządowe w tym prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem pod względem formalnym ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz powiadamianie o odmowie przyznania dotacji ze względów formalnych,
  m) koordynowanie procedury małych zleceń i oraz prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem pod względem formalnym ofert składanych przez organizacje pozarządowe.
  n) koordynowanie procedury w ramach inicjatywy lokalnej,
  o) pozyskiwanie środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  p) prowadzenie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 7. współpraca z obywatelskimi grupami formalnymi, samopomocowymi grupami nieformalnymi,
 8. obsługa administracyjno-biurowa ciał doradczych Prezydenta Miasta:
  a) Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  b) Jastrzębskiej Rady Kobiet,
  c) innych obywatelskich grup formalnych,
 9. planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań wydziału i jej bieżąca analiza,
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie powierzonych obowiązków,
 11. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 12. organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału,
 13. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 14. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 13.02.2019 11:53
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2022 14:39
Liczba wyświetleń: 3401
Drukuj Zapisz do PDF