W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Dialogu Społecznego

Naczelnik:

Barbara Więckowska - pokój 309A
tel: 32 4785 349
e-mail: bwieckowska@um.jastrzebie.pl
dialog@um.jastrzebie.pl

Samodzielne stanowiska ds. obsługi jednostek pomocniczych:
pokój 210A

telefon: 32 4785 347


Referat Organizacji Pozarządowych - Kierownik:

Joanna Szotek - pokój 210A
Telefon: 32 4785 135
e-mail: jszotek@um.jastrzebie.pl
organizacje@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Dialogu Społecznego znajduje jest w budynku "A”, na II i III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 210A i 309A

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Wrzosowa 12 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 19 555, email: cop@um.jastrzebie.pl

Adres Urzędu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Dialogu Społecznego należą w szczególności:
1) prowadzenie spraw i realizacja zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców miasta,
2) w zakresie współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta:
a) prowadzenie spraw jednostek pomocniczych Miasta w zakresie Wydziału oraz współpraca
z innymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi miasta w zakresie zgłaszanych wniosków
przez Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie,
b) współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli,
c) współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie współorganizacji imprez
kulturalnych, sportowych,
d) przygotowywanie zebrań wyborczych jednostek pomocniczych,
e) przygotowywanie zebrań zwoływanych przez Prezydenta Miasta
3) wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego, zgodnie z przyjętą procedurą,
4) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pełnienie funkcji sołtysa w gminie lub postanowień
o odnowie wydania zaświadczenia,
5) wykonywanie zadań związanych z Jastrzębskim Budżetem Obywatelskim w zakresie zgodnym
z zasadami i procedurami określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą Rady Miasta
6) promowanie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego,
7) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi
działalność organizacji pozarządowych:
a) bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym udzielanie konsultacji i doradztwa
w zakresie ich działalności statutowej,
b) prowadzenie na stronie internetowej miasta wykazu organizacji pozarządowych, działających
na terenie Jastrzębia-Zdroju,
c) współpraca z wydziałami merytorycznymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania
informacji niezbędnych do oceny działalności organizacji pozarządowych działających
w Mieście,
d) nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz
organizacji pozarządowych w celu wspierania działań jastrzębskiego sektora pozarządowego,
e) promowanie działalności organizacji pozarządowych,
f) opracowanie projektów rocznego programu współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji,
g) prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie
organizacji pozarządowych o takich możliwościach,
h) prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
i) organizowanie zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych,
j) nadzór nad stowarzyszeniami,
k) prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
działających w formie stowarzyszenia oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
l) koordynowanie organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych Miasta przez organizacje pozarządowe w tym prowadzenie
spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem pod względem formalnym ofert
składanych przez organizacje pozarządowe oraz powiadamianie o odmowie przyznania dotacji
ze względów formalnych,
m) koordynowanie procedury małych zleceń i oraz prowadzenie spraw związanych
z przyjmowaniem oraz analizowaniem pod względem formalnym ofert składanych przez
organizacje pozarządowe.
n) koordynowanie procedury w ramach inicjatywy lokalnej,
o) pozyskiwanie środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych dotyczących
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
p) prowadzenie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
7) współpraca z obywatelskimi grupami formalnymi, samopomocowymi grupami nieformalnymi,
8) obsługa administracyjno-biurowa ciał doradczych Prezydenta Miasta:
a) Rady Działalności Pożytku Publicznego,
b) Jastrzębskiej Rady Kobiet,
c) innych obywatelskich grup formalnych,
9) planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań wydziału i jej bieżąca analiza,
10) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie powierzonych obowiązków,
11) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności
spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
12) organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie
działania Wydziału,
13) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na
zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 13.02.2019 11:53
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 07:19
Liczba wyświetleń: 3408
Drukuj Zapisz do PDF