W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Protokół z kontroli przeprowadzonej u Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. (0914 – 34/10)

RSS
            Protokół nr 0914 – 34/10

 z kontroli przeprowadzonej

u Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Janusz Tarasiewicz               - Przewodniczący zespołu

2. Joanna Żmudzińska             - Członek zespołu

3. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

4. Celina Jaworecka                 - Członek zespołu

5. Stefan Woźniak                   - Członek zespołu                      

 

Przeprowadził w dniu 07 czerwca 2010 r. w godzinach 9.30 – 12.15 kontrolę

w w/w jednostce pod kątem realizacji wyodrębnionych zasobów publicznych – działalność pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2009. W ramach czynności sprawdzających skontrolowano następującą dokumentację:

·         zarządzenie nr Or. IV. 0151 – 66/2009 Prezydenta miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

·         zarządzenie nr Or. IV. 151 – 68/2009 z dnia 05 marca 2009  r. Prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

·         zarządzenie nr Or. IV. 151 – 164/2009 z dnia 22 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe.

·         protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny ochrony
i promocji zdrowia z dnia 18 maja 2009 r.

 

 

Definicja działalności pożytku publicznego opiera się na 3 elementach: prowadzą ją organizację pozarządowe lub podmioty z nimi zrównane, ma charakter społecznie użyteczny prowadzona jest w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.  Jako zadania publiczne należy rozumieć zadania, które zostały ustawowo określone jako zadania władz publicznych 
lub tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych.

Ocenę formalną złożonych wniosków  w w/w zakresie przeprowadza Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych eliminując niekompletne                  i nieprawidłowe. Dalsze rozpatrywanie ofert odbywa się w stosownych wydziałach w ramach posiedzenia komisji konkursowej.

 

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej sprawdził zadania publiczne zlecone przez Wydział Zdrowia następującym stowarzyszeniom:

1.   Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Jastrzębiu Zdroju – przyznano      kwotę 5 350,00 zł.

·         Sprawdzono ofertę z  dnia 07 kwietnia 2009 r.

·         umowę nr 08130/24/2009/W z dnia 10.06.2009 r.

·         sprawozdanie z dnia 23 grudnia 2009 r.

·         analizę sprawozdania oraz rozliczenie przez Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej 18 stycznia 2010 r.

·         karty oceny zadań.

2.   Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek AMAZONKI – przyznano kwotę 4 620,00 zł .

·         Sprawdzono ofertę z dnia 08 kwietnia 2009 r.

·         umowę nr 08130/22/2009/W z dnia10.06.2009 r.

·         sprawozdanie z dnia 13 stycznia 2010 r.

·         analizę sprawozdania oraz rozliczenia przez Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej 18 stycznia 2010 r.

·         karty oceny zadania.

        

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej oceniając realizacje zadań publicznych                (w kontrolowanym zakresie) stwierdza, że w/w stowarzyszenia wykonały deklarowane zadania zgodnie z zawartą umową , terminowo złożyły sprawozdania merytoryczne i finansowe, jak również potwierdziły realizację tych zadań dokumentacją faktograficzną.

Informacyjnie wysłuchano Panią Halinę Humeniuk Naczelnika Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej, Panią Ewę Gutowską - Inspektora w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag w zakresie kontrolowanego zadania przyjmując protokół bez zastrzeżeń.

Dokumentację stanowią załączniki od numeru 1 - 14

 

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu
w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Protokół został sporządzony w Biurze Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

  1. Janusz Tarasiewicz                         .................................
  1. Joanna Żmudzińska                        .................................

3.   Damian Gałuszka                                       .................................

4.   Celina Jaworecka                          .................................

5.   Stefan Woźniak                            .................................

 

Kierownik

kontrolowanej jednostki

……………………………………..

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 17 czerwca 2010

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 17.06.2010
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.01.2011 09:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 602
Drukuj Zapisz do PDF