W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział - Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

Marek Mazur
telefon: 32 4785450


Pozostałe numery telefonów:
Archiwum – 32 4785454
Urodzenia/ Odpisy – 32 4785453
Małżeństwa – 32 4785452
Zgony – 32 4785451

E-mail: usc@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie:

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w budynku przy ul. Zielona 20B
w Jastrzębiu-Zdroju.

Adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

- poniedziałek 7:30 do 15:00
- wtorek 8:30 do 15:00
- środa 8:30 do 15:00
- czwartek 8:30 do 17:00
- piątek 8:30 do 14:00

Zakres kompetencji:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) oraz prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
2) Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru- Bazy Urzędu Stanu Cywilnego;
3) Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
4) Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
5) Wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo;
6) Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
7) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
8) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
9) Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa/odmowy uznania ojcostwa dziecka w rejestrze uznań;
10) Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
11) Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia;
12) Przyjmowanie oświadczeń rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
13) Przyjmowanie oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
14) Odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
15) Transkrybowanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
16) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu i poza lokalem urzędu stanu cywilnego;
17) Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
18) Wykonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
19) Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;
20) Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego;
21) Nadawanie numerów PESEL przy sporządzaniu aktów urodzenia;
22) Meldowanie noworodków na pobyt stały lub czasowy;
23) Aktualizacja rejestru PESEL;
24) Wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych;
25) Udostępnianie materiałów archiwalnych;
26) Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy – tłumaczenia pomocnicze;
27) Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizacja uroczystości jubileuszowych;
28) Sporządzanie testamentów allograficznych;
29) Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;
30) Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, wiążących Rzeczpospolitą Polskę wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej;
31) Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
32) Organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta;
33) Przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego."

Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.10.2014 13:44
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2023 07:44
Liczba wyświetleń: 25496
Drukuj Zapisz do PDF