W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Naczelnik:

Piotr Kohut - pokój 008A
Telefon: 32 4785 393.
e-mail: pkohut@um.jastrzebie.pl
ob@um.jastrzebie.pl

Referat Referatu Działalności gospodarczej i transportu - Kierownik

Rafał Arciszewski - pokój 018A,
telefon – 32 4785 153,
e-mail: rarciszewski@um.jastrzebie.pl

Referat Praw Jazdy - Kierownik

Anna Horak-Mazur - pokój 015A,
telefon - 32 4785 125,

Referat Rejestracji Pojazdów -Kierownik  

Marta Waligóra - stanowisko nr 14
na Sali Obsługi Interesantów
telefon – 32 4785 172, faks: 32 4785 368 i 32 4785 365
e-mail: mwaligora@um.jastrzebie.pl

Referat Dowodów Osobistych- Kierownik

Anna Kapol-Famulska - pokój 158B,
telefon – 32 4785 262.
e-mail: akfamulska@um.jastrzebie.pl

Referat Ewidencji Ludności - Kierownik

Justyna Dębowy – pokój 157B,
telefon – 32 4785 243
e-mail: jdebowy@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji znajduje się:

 • Parter, budynek A , pokoje: 008,013A-018A
 • I piętro, budynek B, pokoje: 153B-159B, 167-172B,
 • Sala Obsługi Interesantów - stanowiska 5-8,9-14

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:30, 
 czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
 piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:00, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji należy w szczególności:

 1. w zakresie ewidencji ludności:
  a) dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,
  b) prowadzenie gminnego rejestru mieszkańców,
  c) prowadzenie postępowań administracyjnego w sprawach meldunkowych,
  d) udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych,
  e) wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych,
 2. w zakresie dokumentów tożsamości:
  a) wydawanie dowodów osobistych,
  b) zakładanie kopert osobowych i prowadzenie archiwum kopert osobowych,
  c) unieważnianie dowodów osobistych,
  d) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 3. w zakresie działalności gospodarczej:
  a) przyjmowanie wniosków i przesyłanie danych o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  b) przyjmowanie wniosków i przesyłanie danych o zmianę i wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  c) przyjmowanie wniosków i przesyłanie danych o wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  d) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  f) obsługa interesantów w obszarze wynikającym z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. w zakresie zadań wyborczych:
  a) prowadzenie rejestru wyborców,
  b) sporządzanie spisów wyborców,
  c) współpraca z Biurem Rady Miasta oraz urzędnikiem wyborczym w zakresie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendum.
 5. w zakresie komunikacji:
  a) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:
  - wydawanie praw jazdy i profili kandydatów na kierowców,
  - wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  - wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem,
  - kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i kursy reedukacyjne,
  - kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
  - zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy,
  - cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z wydawaniem uprawnień kierowcom,
  - współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz ośrodkami szkolenia kierowców,
  - przyjmowanie zawiadomień o zmianach w dokumentach potwierdzających uprawnienia do kierowania i wymiana tych dokumentów,
  - przyjmowanie praw jazdy do depozytu,
  - dokonywanie wpisów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowej kierowców,
  - prowadzenie ewidencji kierowców i przekazywanie danych do CEK,
  - wydawanie i przedłużanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
  - wydawanie i przedłużanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów przewożących wartości pieniężne,
  - rozszerzanie uprawnień w zakresie wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne,
  - prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  - wykonywanie orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów,
  - wydawanie zaświadczeń z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami,
  - prowadzenie korespondencji w zakresie praw jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami z organami samorządowymi, Policją, Sądem, Prokuraturą,
  - wymiana korespondencji w zakresie uprawnień do kierowania z organami państw trzecich oraz organami Unii Europejskiej oraz placówkami dyplomatycznymi,
  b) dopuszczanie pojazdów do ruchu, w tym:
  - stała i czasowa rejestracja pojazdów,
  - wpisywanie zastrzeżeń i adnotacji do dowodów rejestracyjnych,
  - kierowanie na dodatkowe badania techniczne w związku z dokonanymi zmianami w pojeździe,
  - wydawanie decyzji na nabicie numerów silnika i nadwozia pojazdu,
  - dokonywanie zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
  - wydawanie kart pojazdów,
  - prowadzenie ewidencji dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję,
  - wydawanie wtórników dokumentów i tablic rejestracyjnych,
  - przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów,
  - wyrejestrowywanie pojazdów,
  - czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
  - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów,
  - współpraca z innymi organami m.in. Policją, Sądem, Prokuraturą, ZUS-em w zakresie, udzielania informacji o posiadanych pojazdach,
  - sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych o zarejestrowanych pojazdach,
  - przekazywanie danych do ewidencji pojazdów,
  - współdziałanie z wojskowym komendantem uzupełnień i organami obrony cywilnej w zakresie wykorzystywania środków transportu do świadczeń na rzecz obrony,
  - nakładanie kar za brak zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu,
  c) nadzór nad szkoleniem kierowców i stacjami kontroli pojazdów:
  - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
  - sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  - wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych,
  - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  - sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
  - prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy,
  - wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom i wykładowcom nauki jazdy,
  - kierowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin,
  - kierowanie na egzamin kontrolny instruktorów uprzednio skreślonych z ewidencji w trybie art. 46 ust.6 ustawy o kierujących,
  - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z wydawaniem uprawnień instruktorów.
  d) prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym:
  - wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  - wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
  - wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy taksówką,
  - wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  - wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób,
  - wydawanie wypisów z zezwolenia i licencji oraz wtórników,
  - przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy osób lub rzeczy,
  - ustalanie z przewoźnikami zasad korzystania z przystanków autobusowych,
  - współdziałanie z przewoźnikami wykonującymi transport zbiorowy w zakresie cen, przepisów porządkowych, rozkładów jazdy,
  - współpraca z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w zakresie komunikacji miejskiej.
 6. załatwianie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy
 7. przeprowadzanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej,
 8. prowadzenie filii archiwum zakładowego,
 9. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 10. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 11. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 20.10.2014 13:35
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Wołczańska
Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2022 10:53
Liczba wyświetleń: 73303
Drukuj Zapisz do PDF