W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Podatków i Opłat

Naczelnik:

Aleksandra Strzemecka - pokój 255B
Telefon: 324785344,
e-mail: astrzemecka@um.jastrzebie.pl  
fn@um.jastrzebie.pl

Referat Księgowości Podatkowej –

pokój 252B,
telefon – 32 4785 259

Referat Egzekucji – Kierownik

Barbara Rudzka - pokój 166B,
telefon – 32 4785 285.

Referat Podatków i Opłat - Kierownik

Marek Siekaniec - pokój 261B,
telefon – 32 47852 81,

Usytuowanie wydziału:

Wydział Podatków i Opłat mieści się w budynku „B” na II piętrze.
Zajmuje pokoje: 252B – 256B, 258B i 261B – 262B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:30, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy dotyczące podatków, opłat lokalnych i innych należności Urzędu, kontroli podatkowej, prowadzenie rachunkowości, egzekucji administracyjnej, zbiorczych sprawozdań dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo - księgowej   jednostki budżetowej  Urząd Miasta dotyczących dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych  należności, w szczególności:
  a) kontrola formalno – rachunkowa otrzymywanych dokumentów księgowych,
  b) dekretacja dowodów księgowych,
  c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym między innymi ksiąg głównych, pomocniczych,
  d) dzienników, zestawień, wykazów składników aktywów i pasywów,
  e) sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu, rachunków zysków i strat, zestawienia zmian funduszu,
  f) przygotowywanie okresowych informacji wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej,
  g) dokonywanie uzgodnień finansowych z wydziałami Urzędu,
  h) przyjmowanie i rozliczanie należności,
  i) windykacja należności,
  j) przeprowadzanie inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald i weryfikacji,
  k) archiwizacja dokumentacji  finansowo - księgowej,
 2. prowadzenie całości spraw związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych, w tym:
  a) dokonywanie egzekucji administracyjnej,
  b) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
  c) dokonywanie zabezpieczeń należności,
  d) sporządzanie sprawozdawczości i informacji,
 3. rozliczanie inkasentów i poborców,
 4. rozliczanie podatku od towarów i usług:
  a) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu, sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT dla Urzędu Miasta,
  b) sporządzanie zbiorczych deklaracji VAT, informacji podsumowujących i plików JPK_VAT Miasta,
 5. prowadzenie obsługi zwrotu podatku akcyzowego, w tym między innymi:
  a) przyjmowanie wniosków o zwrot,
  b) przygotowywanie decyzji,
  c) rozliczanie,
  d) dokonywanie zwrotu,
 6. gromadzenie, analiza i kontrola danych źródłowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w tym w szczególności informacji i deklaracji podatkowych,
 7. ustalanie wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 8. prowadzenie postępowania podatkowego w tym w szczególności przygotowywanie:
  a) postanowień, wezwań,
  b) decyzji,
  c) innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 9. prowadzenie ewidencji podatkowej,
 10. dokonywanie kontroli podatkowych,
 11. dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych,
 12. przygotowywanie opinii, projektów, rozstrzygnięć w zakresie ulg w podatkach i opłatach, zwrotów opłaty skarbowej,
 13. prowadzenie ewidencji ulg, informacji i sprawozdawczości w tym zakresie,
 14. przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom, w rolnictwie lub rybołówstwie oraz w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych i przekazywanie do właściwych organów,
 15. wystawianie zaświadczeń z zakresu działania wydziału,
 16. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu podatków,
 17. planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań wydziału i jej bieżąca analiza.
 18. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej oraz pozostałych informacji udostępnianych Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat - na jego wniosek, potrzebnych do wydania zaświadczeń o niezaleganiu w należnościach cywilnoprawnych lub stwierdzających brak zaległości,
 19. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  - sytemu zarządzania jakością,
  - kontroli zarządczej,
  - wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 20. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Podatków i Opłat.
Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 20.10.2014
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 09:56
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2021 13:24
Liczba wyświetleń: 16563
Drukuj Zapisz do PDF