W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Funduszy Pomocowych

Naczelnik:

Michał Domagała - pokój 320A
tel: 32 4785 224,
e-mail: mdomagala@um.jastrzebie.pl
gospodarka@um.jastrzebie.pl

Referat ds. Programowania i Funduszy Pomocowych - Kierownik:

Beata Czułyt - pokój 318A.
tel – 32 4785 127.
e-mail: unia@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Funduszy Pomocowych mieści się w budynku „A” - III piętro.
Zajmuje pokoje: 317A - 322A,


Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój


Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym Centrum Informacji:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00,
czwartek - od godz. 7.30 do 16.30,
piątek - od godz. 7.30 do 13.30.


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

 1. w zakresie programowania i funduszy pomocowych:
  a) koordynacja działań związanych z procesem pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie,
  b) współpraca z Instytucjami Zarządzającymi oraz Wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne,c) analiza projektów dokumentów programowych w tym rozporządzeń: zgłaszanie uwag, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet badawczych, sporządzanie informacji w tym zakresie,
  d) analiza wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych,
  e) opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących: pozyskiwania środków pomocowych dla Urzędu, współpracy przy pozyskiwaniu środków dla jednostek organizacyjnych Miasta, spółek i fundacji, udzielania informacji o możliwości pozyskania środków dla innych podmiotów z terenu Miasta, organizacji szkoleń, konferencji i debat z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, opracowywania programów dla pozyskiwania środków unijnych,
  f) monitorowanie i aktualizowanie informacji dotyczących programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym monitoring i analiza: harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców, uszczegółowień programów i ogłoszeń o konkursach,
  g) pozyskiwanie informacji o programach pomocowych, konkursach - monitoring źródłowych stron internetowych, przegląd prasy i dokumentów programowych, analiza zebranych informacji oraz ich konsultacje z instytucjami wdrażającymi programy UE w Polsce,
  h) przekazywanie informacji o programach pomocowych, aktualnych konkursach wydziałom merytorycznym Urzędu, jednostkom organizacyjnym Miasta, spółkom z udziałem Miasta, fundacjom i innym podmiotom z terenu Miasta,
  i) pozyskiwanie funduszy z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
  j) współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych dla Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, spółek z udziałem Miasta i fundacji,
  k) powoływanie zespołów projektowych do prac związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, dla projektów dla których Referatu ds. Programowania i Funduszy Pomocowych jest referatem merytorycznym,
  l) udział w zespołach projektowych powoływanych przez inne wydziały Urzędu,
  m) opracowywanie własnych wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami oraz pomoc w opracowywaniu wniosków innych wydziałów Urzędu,
  n) koordynacja i realizacja projektów realizowanych przez Referat,
  o) uczestniczenie w realizacji projektów realizowanych przez inne wydziały Urzędu,
  p) raportowanie oraz rozliczanie dofinansowanych projektów Referatu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz wniosków o płatność,
  q) promocja dofinansowanych projektów oraz monitoring zrealizowanych projektów Referatu,
  r) pomoc wydziałom realizującym projekty w raportowaniu, rozliczaniu, promocji i monitoringu projektów, w których uczestniczy Referat ds. Programowania i Funduszy Pomocowych,
  s) koordynacja przygotowania i realizacji projektów subregionalnych w perspektywach finansowych środków unijnych,
  t) organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków pomocowych z terenu Miasta'
  u) gromadzenie, uaktualnianie, analiza i opracowanie informacji o pozyskanych środkach pomocowych w ujęciu Urzędu i Miasta na potrzeby Referatu,
  v) koordynacja partnerskich przedsięwzięć wynikająca z zadań Referatu,
  w) przygotowanie materiałów i udział w konkursach, rankingach dotyczących aktywności Miasta w procesie pozyskiwania środków pomocowych,
  x) merytoryczne prowadzenie podstrony internetowej Miasta „środki pomocowe”,
  y) współtworzenie, aktualizowanie dokumentów typu Lokalny Program Rewitalizacji oraz innych, często będących wymaganymi załącznikami do wniosków aplikacyjnych oraz koordynowanie realizacji zadań z nich wynikających,
  z) wprowadzanie projektów Miasta do odpowiednich baz projektowych środków pomocowych,
  aa) pomoc osobom zainteresowanym tematyką funduszy pomocowych w zbieraniu informacji m.in. z zakresu projektów realizowanych/ zrealizowanych przez Miasto, pozyskanych środkach pomocowych, procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych, punktów konsultacyjnych dot. środków pomocowych,
  bb) prowadzenie spraw związanych z edukacyjnymi projektami unijnymi, realizowanymi przez Wydział Funduszy Pomocowych jak i przez podległe Wydziałowi Edukacji placówki oświatowe: analiza formularza projektowego, sprawdzenie wniosku  o uruchomienie środków pod względem zgodności  z umową o dofinansowanie,
  cc) weryfikowanie oraz opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych, które zgłasza placówka edukacyjna, pod kątem zgodności z zapisami umowy oraz wnioskiem projektowym, którego realizatorem jest dana szkoła/przedszkole, weryfikacja kategorii wydatków, w ramach  których placówka chce uruchomić środki, zgodności harmonogramów,
  dd) zgłaszanie potrzeby uruchamiania rachunków bankowych dla projektów jednostek:
  - przygotowywanie stosownych pełnomocnictw,
  - bieżąca współpraca z jednostkami oświatowymi,
  ee) przygotowanie i realizacja projektów własnych z zakresu edukacji, sporządzanie harmonogramów wniosków o płatność, sporządzanie raportów, weryfikacja wskaźników  projektu,  współpraca z Dyrektorami szkół,
 2. w zakresie prowadzenie Gminnego Centrum Informacji:
  a) zapewnienie dostępu osobom odwiedzającym do technologii informatycznych celem efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  b) pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),
  c) pomoc i doradztwo osobom planującym rozpocząć własną działalność gospodarczą,
  d) organizowanie konsultacji dla osób bezrobotnych oraz planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  e) udzielanie informacji o dostępnych środkach krajowych i zagranicznych w zakresie przedsiębiorczości,
  f) opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych Gminnego Centrum Informacji,
 3. planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań wydziału i jej bieżąca analiza,
 4. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 5. organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału,
 6. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 7. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału,
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 11:12
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2021 10:41
Liczba wyświetleń: 5554
Drukuj Zapisz do PDF