W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Funduszy Pomocowych

Naczelnik:

Michał Domagała - pokój 320A
tel: 32 4785 224,
e-mail: mdomagala@um.jastrzebie.pl
gospodarka@um.jastrzebie.pl

Referat ds. Programowania i Funduszy Pomocowych - Kierownik:

Beata Czułyt - pokój 318A.
tel – 32 4785 127.
e-mail: unia@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Funduszy Pomocowych mieści się w budynku „A” - III piętro.
Zajmuje pokoje: 317A - 322A,


Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój


Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym Centrum Informacji:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00,
czwartek - od godz. 7.30 do 16.30,
piątek - od godz. 7.30 do 13.30.


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

1) w zakresie programowania i funduszy pomocowych:
a) koordynacja działań związanych z procesem pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie,
b) współpraca z Instytucjami Zarządzającymi oraz Wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne,
c) analiza projektów dokumentów programowych w tym rozporządzeń: zgłaszanie uwag, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet badawczych, sporządzanie informacji w tym zakresie,
d) analiza wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych,
e) opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących: pozyskiwania środków pomocowych dla
Urzędu, współpracy przy pozyskiwaniu środków dla jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych podmiotów z terenu miasta w tym osób fizycznych,
f) monitorowanie i aktualizowanie informacji dotyczących programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym monitoring i analiza: harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców, uszczegółowień programów i ogłoszeń o konkursach,
g) pozyskiwanie informacji o programach pomocowych, konkursach - monitoring źródłowych stron internetowych, przegląd dokumentów programowych, analiza zebranych informacji oraz ich konsultacje z instytucjami wdrażającymi programy UE w Polsce,
h) przekazywanie informacji o programach pomocowych, aktualnych konkursach wydziałom
merytorycznym Urzędu, jednostkom organizacyjnym Miasta, oraz innym podmiotom z terenu miasta spółkom z udziałem Miasta, fundacjom i innym podmiotom z terenu Miasta,
i) pozyskiwanie funduszy z programów pomocowych,
j) współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych dla Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta,
k) powoływanie zespołów projektowych do prac związanych z przygotowaniem wniosków
aplikacyjnych, dla projektów dla których Wydział Funduszy Pomocowych jest wydziałem merytorycznym,
l) udział w zespołach projektowych powoływanych przez inne wydziały Urzędu,
m) opracowywanie własnych wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami oraz pomoc
w opracowywaniu wniosków innych wydziałów Urzędu,
n) opracowywania programów dla pozyskiwania środków unijnych,
o) koordynacja i realizacja projektów realizowanych przez Wydział,
p) uczestniczenie w realizacji projektów realizowanych przez inne wydziały Urzędu,
q) raportowanie oraz rozliczanie dofinansowanych projektów Wydziału, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz wniosków o płatność,
r) promocja oraz monitoring projektów zrealizowanych przez Wydział,
s) pomoc wydziałom realizującym projekty w raportowaniu, rozliczaniu, promocji i monitoringu projektów, w których uczestniczy Wydział Funduszy Pomocowych,
t) realizacja oraz koordynacja przygotowania i realizacji projektów subregionalnych w perspektywach finansowych środków unijnych,
u) organizacja seminariów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków pomocowych z terenu Miasta,
v) gromadzenie, uaktualnianie, analiza i opracowanie informacji o pozyskanych środkach pomocowych w ujęciu Urzędu i Miasta na potrzeby Wydziału,
w) koordynacja partnerskich przedsięwzięć wynikająca z zadań Wydziału,
x) przygotowanie materiałów i udział w konkursach, rankingach dotyczących aktywności Miasta w procesie pozyskiwania środków pomocowych,
y) merytoryczne prowadzenie podstrony internetowej Miasta „pozyskane środki” w zakresie projektów Wydziału
z) wprowadzanie projektów Miasta do odpowiednich baz projektowych środków pomocowych,
aa) pomoc osobom zainteresowanym tematyką funduszy pomocowych w zbieraniu informacji m.in. z zakresu projektów realizowanych/zrealizowanych przez Miasto, pozyskanych środkach
pomocowych, procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych, punktów konsultacyjnych dot. środków pomocowych,
bb) prowadzenie spraw związanych z edukacyjnymi projektami unijnymi, realizowanymi przez Wydział Funduszy Pomocowych jak i przez podległe Wydziałowi Edukacji placówki oświatowe:
analiza formularza projektowego, sprawdzenie wniosku o uruchomienie środków pod względem zgodności z umową o dofinansowanie,
cc) weryfikowanie oraz opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych, które zgłasza placówka edukacyjna, pod kątem zgodności z zapisami umowy oraz wnioskiem
projektowym, którego realizatorem jest dana szkoła/przedszkole, weryfikacja kategorii wydatków, w ramach których placówka chce uruchomić środki, zgodności harmonogramów,
dd) zgłaszanie potrzeby uruchamiania rachunków bankowych dla projektów jednostek,
- przygotowywanie stosownych pełnomocnictw,
- bieżąca współpraca z jednostkami oświatowymi,
ee) przygotowanie i realizacja projektów własnych z zakresu edukacji, sporządzanie
harmonogramów wniosków o płatność, sporządzanie raportów, weryfikacja wskaźników projektu, współpraca z Dyrektorami szkół,
ff) prowadzenie ewidencji złożonych formularzy projektowych dla bezzwrotnych środków zagranicznych oraz krajowych zgodnie z procedurą przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z udziałem bezzwrotnych środków krajowych i zagranicznych
2) w zakresie prowadzenie Gminnego Centrum Informacji:
a) zapewnienie osobom odwiedzającym dostępu do technologii informatycznych celem efektywnego poruszania się po rynku pracy,
b) pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),
c) udzielanie informacji o dostępnych środkach krajowych i zagranicznych w zakresie przedsiębiorczości,
3) planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań Wydziału i jego bieżąca analiza:
a) rozliczanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonane zadań w zakresie działań Wydziału
b) bieżąca kontrola realizacji budżetu poprzez sporządzanie informacji w zakresie rzeczowofinansowym
z realizacji poszczególnych zadań, opracowywanie wniosków dotyczących zabezpieczenia środków finansowych w zakresie realizacji zadań Wydziału
4) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
5) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi GUS z zakresu działań Wydziału,
6) organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału,
7) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na
zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
8) prowadzenie postępowań w zależności od wybranego trybu udzielania zamówienia publicznego w Bazie Konkurencyjności w ramach realizacji projektów unijnych.
9) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 11:12
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 07:21
Liczba wyświetleń: 5560
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.