W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Budżet obywatelski - 2021 rok

Mieszkańcy zdecydowali. 30 czerwca zakończyło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Mieszkańcy siedmiu jednostek pomocniczych oddali głosy zarówno internetowo jak i w tradycyjny sposób.

W sołectwie Bzie zrealizowane zostanie zadanie ”Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej”, które mieszkańcy wybrali 286 głosami.

Mieszkańcy osiedla Chrobrego zdecydowali, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zrealizowane ma zostać zadanie „Naprawa oświetlenia ulicznego", na który to projekt głos oddało 61 mieszkańców osiedla Chrobrego.

Na osiedlu Gwarków zrealizowane zostaną aż 3 projekty. Mowa o zadaniach „Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym”, „Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków”.

Jeśli chodzi o osiedle Jastrzębie Górne i Dolne, to również tutaj do realizacji trafią aż 3 zadania. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego będą to: „Zakup zestawów komputerowych”, „Budowa oświetlenia” oraz „Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji”.

W sołectwie Moszczenica postawiono na projekty „Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia” oraz „Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawskiej”.

W przypadku sołectwa Ruptawa-Cisówka zwyciężył projekt „Droga - turystyczne przejście graniczne Ruptawa”.

Na osiedlu Zofiówka natomiast z ilością 97 głosów, zwyciężył projekt „Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16”.

Obie formy głosowania cieszyły się zainteresowaniem. W sumie oddano ponad 1500 ważnych głosów.

 

Pełna lista projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 rokuBUDŻET OBYWATELSKI 2021 – GŁOSOWANIE OD 19 DO 30 CZERWCA

Po raz pierwszy jastrzębianie o projektach do Budżetu Obywatelskiego zdecydują między innymi poprzez głosowanie internetowe.

Już od 19 czerwca (piątek) do 30 czerwca (wtorek) na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl) w zakładce konsultacje społeczne - ankiety znajdą się przygotowane karty do głosowania dla tych jednostek pomocniczych, w których konieczny będzie wybór projektów.

Przypominamy, że głosować mogą jedynie mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli, na projekty z terenu swojej jednostki pomocniczej. W tym roku do glosowań przystąpić będą mogli mieszkańcy sołectw: Bzie, Moszczenica oraz Ruptawa-Cisowka, oraz osiedli Chrobrego, Gwarków, Jastrzębie Górne i Dolne i Zofiówka.

W przypadku głosowania internetowego konieczny będzie adres e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny. Co ważne, z jednego adresu mailowego może paść tylko jeden głos. Jeśli więc w gospodarstwie domowym jest kilka osób, to każda powinna mieć swój adres e-mailowy.

Jeśli jednak do kogoś  nie przemawia głosowanie internetowe, można skorzystać z tradycyjnej, papierowej karty do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny wystawionej w terminie od 19 do 30 czerwca przed Urzędem Miasta, w godzinach jego pracy.
Karty dedykowanej konkretnym jednostkom pomocniczym będą dostępne w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl) w zakładce budżet obywatelski - dokumenty do pobrania oraz w konkretnych terminach w siedzibach zarządów osiedli i rad sołeckich, które przedstawiają się następująco:
Bzie – 19.06.2020 w godzinach 16:00-19:00
Osiedle Chrobrego – 22.06.2020 w godzinach 16:00 – 19:00
Osiedle Gwarków – 23.06.2020 w godzinach 16:00-19:00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – 24.06.2020 w godzinach 16:00 – 19:00
Sołectwo Moszczenica -25.06.2020 w godzinach 16:00 – 19:00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka – 26.06.2020 w godzinach 16:00 – 19:00
Osiedle Zofiówka – 30.06.2020 w godzinach 16:00 – 19:00.

W podanych wyżej terminach, w siedzibach wymienionych jednostek pomocniczych będzie możliwość nie tylko pobrania drukowanej karty do głosowania, ale również wrzucenia jej do urny.

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE (lista zaaktualizowana o odwołania i wycofane przez wnioskodawców wnioski na dzien 17.06.)

 
Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować ponad 2 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Wysokość Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wynosi 2 285 800 zł. Zgodnie z Uchwałą nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 roku, kwota na realizację zadań została podzielona na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok (link do Zarządzenia nr Or-IV.0050.24.2020 z 22 stycznia 2020 r.)

 

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

 

Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.jastrzebie.pl) oraz na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl), a wersja papierowa dostępna będzie na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta.

 

Wypełnione wnioski można składać w terminie od 1 marca do 15 kwietnia br.:
– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,    
– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli
i sołtysów,      
– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

<Formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego > (plik do pobrania)


 

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja.          
W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie.     
W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego, pokój 210A, tel. 4785347


Zakończono weryfikację wniosków, które spłynęły w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 r. W sumie mieszkańcy zgłosili  74 pomysły. Pozytywną weryfikację przeszło 56 wniosków.Zgodnie z Uchwałą nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 28 lutego 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego poniżej publikujemy listę projektów zadań pozytywnie zweryfikowanych.


LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE (lista zaaktualizowana o odwołania i wycofane przez wnioskodawców wnioski)

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE (lista zaaktualizowana o odwołania i wycofane przez wnioskodawców wnioski)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego, tel. 32 47 85 347, 32 47 85 349.

 

Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 23.01.2020
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 23.01.2020 08:16
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2021 12:14
Liczba wyświetleń: 2378
Drukuj Zapisz do PDF