W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RSS

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.440.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia 29 września 2011 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

   Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591–j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.  1536 – t.j. z późn. zm.).

 

                                                           z a r z ą d z a m

                                                                      

                                                                       § 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie - Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

                                                                       § 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji  na dzień:  3 październik 2011 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 17 październik 2011 r.

                                                                       § 3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój.

                                                                       § 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Obywatelski - Referat Organizacji Pozarządowych.

                                                                       § 5      

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój (pok. 020),  Al. Piłsudskiego 60, 44 -335 Jastrzębie – Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

                                                                       § 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń.

                                                                       § 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne     bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

                                                                       § 8                  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Obywatelskiemu – Referat Organizacji Pozarządowych.

 

                                                                       § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Projekt uchwały
doc, 83 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 03.10.2011 12:10
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 136
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 03.10.2011 12:10
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 145
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Brzoza
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 03.10.2011 12:10
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2011 11:51
Liczba wyświetleń: 611
Drukuj Zapisz do PDF