W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

RSS
PROTOKÓŁ NR 0914 – 15/08

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski              - Przewodniczący zespołu

2. Janusz Tarasiewicz               - Członek zespołu

3. Celina Jaworecka                 - Członek zespołu

4. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

5. Andrzej Matusiak                 - Członek zespołu

6. Joanna Żmudzińska              - Członek zespołu

 

W dniu  20 maja  2008 r. w godz. 9.00 – 10.30 przeprowadził kontrolę w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta  w Jastrzębiu Zdroju, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta mgr Marian Janecki. Zakresem kontroli objęto wykorzystanie dotacji celowej przeznaczonej na adaptację pomieszczeń na potrzeby stacji pogotowia ratunkowego przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:

  1. Uchwała Nr XLV/920/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29  czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.
  2. Umowa – porozumienie Nr 2d-W08130/68/2006 zawarta w dniu 27 lipca 2006 roku pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta - Franciszka Piksę i Naczelnika Wydziału Zdrowia  i Opieki Społecznej - mgr Halinę Humeniuk a Województwem Śląskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego - Sergiusza Karpińskiego i Członka Zarządu Województwa Śląskiego - Mariana Jarosza o przekazaniu Województwu dotacji celowej  na realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Adaptacja pomieszczeń pod działalność wyjazdowej pomocy lekarskiej w Jastrzębiu Zdroju – zadanie inwestycyjne Nr 100”.
  3. Dyspozycja finansowa ZD8023-6/2006 dot. przekazania dotacji  w wysokości 150 tys. zł na rachunek bankowy Województwa Śląskiego.
  4. Pismo Nr ZD.IV0723-46/06 z dnia 20.12.2006r.
  5. Umowa z dnia  13.09.2006r. Nr 1421/ZD/2006 zawarta pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Pogotowiem w Katowicach.
  6. Faktura VAT Nr 54/12/2006  z dnia 13.12.2006r.
  7. Protokół odbioru adaptacji pomieszczeń z dnia 8.12.2006r.
  8. Potwierdzeniem zapłaty tytułem wykonania usługi Faktura Nr 5412/2006
  9. Umowa Nr WPR/R/34/2006 z dnia 20.10.2006r. zawarta pomiędzy dyrektorem nauk medycznych Andrzejem Drybańskim - Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach a Jackiem Szlachetką prowadzącym działalność kompleksowych usług dla budownictwa – Jacek Szlachetka.

 

Informacyjnie wysłuchano Panią mgr Halinę Humeniuk Naczelnika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zespół kontrolny wnosi o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności klasyfikacji budżetowej opisanej w dyspozycji budżetowej Nr ZD8023-6/2006 jako działu 851 rozdział 85142 § 6300, a umową - porozumieniem Nr Zd-W08130/68/2006 gdzie w § 6 pkt 1 zapisano następującą klasyfikację budżetową dział 851 rozdział 85142 § 6 630.

Zgodnie z treścią umowy Nr WPR/R/34/2006  w § 5 pkt 5 strony zobowiązały się do spisania protokołu odbioru końcowego, który powinien zawierać kosztorys inwestorski, jak również dokumenty potwierdzające przeprowadzenie przed odbiorem wymaganych właściwymi przepisami prób oraz uzyskanie od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń. Ponieważ kosztorys zatwierdzony przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz dokumenty potwierdzające wykonania czynności powinny stanowić integralny załącznik do protokołu odbioru, dlatego zespół kontrolny zwraca się o wyjaśnienie braku tych dokumentów.

Załączniki Nr 1 – 9.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół zespołu  bez zastrzeżeń.

 

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

1. Zbigniew Rutkowski    

2. Janusz Tarasiewicz    

3. Grzegorz Matusiak      

4. Joanna Żmudzińska   

5. Celina Jaworecka     

6. Damian Gałuszka          

 

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 3 czerwca 2008 r.

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.10.2008 10:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 437
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.