W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr V.42.2014

RSS
Uchwała nr: V.42.2014
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 24.04.2014
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Status: Obowiązująca

UCHWAŁA NR V.42.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 69 724 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 361 723 379 zł, w tym:

- dochody bieżące 320 568 086 zł,

- dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 215 100 zł, w tym:

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1 231 500 zł,

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 16 400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa

w ust. 1 wynosi 396 685 894 zł, w tym:

- wydatki bieżące 313 863 630 zł,

- wydatki majątkowe 82 822 264 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 284 824 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 34 962 515 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 32 230 246 zł

- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł

- zaciąganej pożyczki w kwocie 794 930 zł

- zaciąganego kredytu w kwocie 1 907 339 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 1 284 824 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 35 222 515 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 307 339 zł.

2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 1 907 339 zł.

§ 6

1. Zwiększyć o kwotę 80 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć o kwotę 7 400 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 06.05.2014 11:29
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 76
Odpowiedzialny za treść: Damian Gałuszka
Data wytworzenia: 24.04.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 06.05.2014 11:29
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2016 12:53
Liczba wyświetleń: 229
Drukuj Zapisz do PDF