W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr IV.35.2014

RSS
Uchwała nr: IV.35.2014
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.03.2014
W sprawie: odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 j.t.).
Zmieniana przez: VI.54.2020 , II.23.2022
Status: Obowiązująca

UCHWAŁA NR IV.35.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 j.t.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

1.     Ustala się wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie stanowiącej 12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku.

2.     Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdy dzień pobytu.

3.     W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, wydłużony ponad 10 godzin, za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV.34.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia: 27.03.2014
Opublikował w BIP: Monika Dudacy
Data opublikowania: 01.04.2014 09:54
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2016 12:41
Liczba wyświetleń: 411
Drukuj Zapisz do PDF