W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XVI.127.2013

RSS
Uchwała nr: XVI.127.2013
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 31.10.2013
W sprawie: określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie: na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2013.594 – z późniejszymi zmianami ), oraz art. 400a i 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.)
Status: Uchylona

Uchwała Nr XVI.127.2013
Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

 

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2013.594 – z późniejszymi zmianami ), oraz art. 400a i 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.)

 

Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Ustala się wysokość oraz zasady przyznawania i rozliczania  dotacji celowych na  dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli oraz wysokość kwoty dotacji określają załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 3

       Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji celowych pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich wysokość na poszczególne zadania i podmioty na dany rok będzie  określała uchwała budżetowa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniona Uchwałą nr XIII.165.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 października 2012r.,w sprawie zmiany Uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 07.11.2013 13:52
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 168
Wytworzył: Norbert Małolepszy
Data wytworzenia: 26.11.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 02.12.2015 13:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 783
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 31.10.2013
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 07.11.2013 13:52
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2018 10:04
Liczba wyświetleń: 360
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.