W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIII.169.2012

RSS
Uchwała nr: XIII.169.2012
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.10.2012
W sprawie: zmiany Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Status: Uchylona

 

Uchwała Nr XIII.169.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r   w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 1 Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r frazę „rodzic biologiczny” zastępuje się słowem „rodzic”.

 § 2

W § 2  Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r wykreśla się ustęp 3.

                                                                          § 3

W § 4  Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r wykreśla się ustęp 2. 

                                                                          § 4

§ 5 ust. 1 Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r otrzymuje brzmienie: „Na wniosek zobowiązanego rodzica bądź z urzędu, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1)     Rozłożyć opłatę na raty,

2)     Odroczyć termin płatności w całości lub w części opłaty.”

 

                                                        § 5

Pozostałe zapisy Uchwały Nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie ulegają zmianie.

 

                                                                           § 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

                                                                           § 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia: 25.10.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 10:28
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2016 10:22
Liczba wyświetleń: 332
Drukuj Zapisz do PDF