W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXXII/460/2008

RSS

UCHWAŁA  NR  XXXII/460/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 października   2008 roku

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku oraz ustalenia planu  tych wydatków.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 191 ust.2 i 3  ustawy  z dnia  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ),

 

 Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku oraz plan finansowy tych wydatków   zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 191 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Jednak organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się tej zasady.

Wówczas organ stanowiący ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określa  ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta oraz wniosku Jastrzębskiego Zakładu komunalnego przygotowany został wykaz tych zadań wraz z planem finansowym oraz terminami w jakich zamierza się dokonać realizacji zadań, zgodnie z Załącznikiem.

Zadania wymienione w Załączniku nie zostaną zrealizowane w 2008 roku z uwagi na konieczność powtórzenia procedur przetargowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, będą  zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego naszego Miasta.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.10.2008 09:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 86
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 23.10.2008
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.10.2008 09:58
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2016 14:08
Liczba wyświetleń: 270
Drukuj Zapisz do PDF