W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

2008 rok

Num. własna

Tytuł, nazwa

BRM. XXXV/497/2008

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

BRM. XXXV/496/2008

w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R88)

BRM. XXXV/495/2008

w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R87)

BRM. XXXV/494/2008

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.

BRM. XXXV/493/2008

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.

BRM. XXXV/492/2008

w sprawie nabycia na własność Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod poszer5zenie drogi wewnętrznej ­odnogi ulicy Przemysłowej

BRM. XXXV/491/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXV/490/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Arki Bożka stanowiącej własność miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXXV/489/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Łowickiej 4,stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXV/488/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Zdrojowej 2 stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXV/487/2008

w sprawie utworzenia płatnego parkingu nie strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXV/486/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXV/485/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Gimnazjum Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

 

BRM. XXXV/484/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -obsługowych Szkoły Podstawowej Nr19 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXV/483/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXV/482/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXV/481/2008

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok

BRM. XXXV/480/2008

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok

BRM. XXXV/479/2008

w sprawie umorzenia należności budżetowych (48.916,48 zł)

BRM. XXXV/478/2008

w sprawie umorzenia należności budżetowych (43.706,96 zł)

BRM. XXXV/477/2008

w sprawie umorzenia należności budżetowych (31.244,59 zł)

BRM. XXXV/476/2008

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach

BRM. XXXV/475/2008

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków ma 2009 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BRM. XXXV/474/2008

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku orazustalenia planu tych wydatków

BRM. XXXV/473/2008

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXXV/472/2008

w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XXXIV/471/2008

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

BRM. XXXIII/470/2008

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

BRM. XXXIII/469/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Prostej

 

BRM. XXXIII/468/2008

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych straży Pożarnych z Miasta Jastrzębie Zdrój za udział w zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXIII/467/2008

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia Zdroju na lata 2008 - 2015"

BRM. XXXIII/466/2008

zmieniająca Uchwałę Nr XV/310/2003Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXIII/465/2008

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008-2012

BRM. XXXIII/464/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/329/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XVII/356/2004Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26lutego 2004 r. oraz uchwałą XIX/204/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXIII/463/2008

w sprawie umorzenia należności budżetowych (50.600,17 zł)

BRM. XXXIII/462/2008

w sprawie umorzenia należności budżetowych (44.236,44 zł)

BRM. XXXIII/461/2008

w sprawie zmian w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXXII/460/2008

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

BRM. XXXII/459/2008

w sprawie umorzenia należności budżetowych

BRM. XXXII/458/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynkach przychodni zdrowia przy ulicy Wodeckiego 21 - 23,stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXII/457/2008

w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"

BRM. XXXII/456/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXII/455/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 8 im. Ziemi Śląskiej w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

 

BRM. XXXII/454/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXII/453/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 21 im. prof. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXII/452/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXII/451/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXII/450/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXII/449/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXII/448/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXII/447/2008

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXII/446/2008

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój dla Gminy Niegowa poszkodowanej w wyniku trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.

 

BRM. XXXII/445/2008

w sprawie określenia na rok 2009 liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

BRM. XXXII/444/2008

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

BRM. XXXII/443/2008

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXXII/442/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/333/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXII/441/2008

w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich oraz na drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego od strony ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju w roku 2009

BRM. XXXII/440/2008

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego w roku 2009 za1 m2 gruntu położonego na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju przy ul. A. Bożka, ul. Północnej ina Osiedlu 1000-lecia wykorzystywanego pod kioskami handlowymi

BRM. XXXII/439/2008

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie Zdrój w roku2009

BRM. XXXII/438/2008

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębia Zdroju na 2009 rok

BRM. XXXII/437/2008

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXII/436/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeni inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności

BRM. XXXII/435/2008

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

BRM. XXXII/434/2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXII/433/2008

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XXXI/432/2008

w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

BRM. XXXI/431/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Ruchu Oporu w Jastrzębiu Zdroju stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXXI/430/2008

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych pod pas drogi ul. Domiceli i Antoniego Dybów

 

Num. własna

Tytuł, nazwa

BRM. XXXI/429/2008

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych przeznaczonych podbudowę Drogi Głównej Południowej

BRM. XXXI/428/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Józefa Lompy w Jastrzębiu Zdroju stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXI/427/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy al. Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego (5/18)

BRM. XXXI/426/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy al. Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego (5/21, 5/39)

BRM. XXXI/425/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Opolskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXXI/424/2008

w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXI/423/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXXI/422/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXI/421/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -obsługowych w Szkole Podstawowej Nr17 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXI/420/2008

zmieniająca uchwałę Nr XXV/327/2008w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXI/419/2008

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2008 rok gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BRM. XXXI/418/2008

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2008 - 2011"

BRM. XXXI/417/2008

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

 

BRM. XXX/416/2008

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Gminy Jastrzębie Zdrój od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w pasie drogi ulicy Pszczyńskiej, na której znajduje się wiata przystankowa stanowiąca własność Gminy Jastrzębie Zdrój

BRM. XXX/415/2008

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/223/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXIX/414/2008

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze2008 r.

BRM. XXIX/413/2008

zmieniająca Uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

BRM. XXIX/412/2008

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze2008 r.

BRM. XXIX/411/2008

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXIX/410/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/409/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/408/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/407/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/406/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXIX/405/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Jastrzębiu Zdroju w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

 

BRM. XXIX/404/2008

w sprawie zmiany Uchwały w przedmiocie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -obsługowych w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/403/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -obsługowych w Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/402/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/401/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/400/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno obsługowych w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/399/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/398/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/397/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

 

BRM. XXIX/396/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/395/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/394/2008

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXIX/393/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/392/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/391/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXIX/390/2008

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXIX/389/2008

w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXIX/388/2008

w sprawie przyjęcia wykazu projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ­2013

BRM. XXIX/387/2008

w sprawie przyjęcia wykazu projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2007-2013

BRM. XXIX/386/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wyspiańskiego 8,stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój

 

BRM. XXIX/385/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wrocławskiej 12 A, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój

BRM. XXIX/384/2008

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Alei Jana Pawła II

BRM. XXIX/383/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Jastrzębie Zdrój, położonych przy ul. Wyzwolenia, na rzecz ich użytkowników wieczystych

BRM. XXIX/382/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Świerczewskiego

BRM. XXIX/381/2008

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój, do których niestosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa

BRM. XXIX/380/2008

w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

BRM. XXIX/379/2008

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXVII/378/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój(Al.Piłsudskiego)

BRM. XXVII/377/2008

w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta Jastrzębie Zdrój"

BRM. XXVII/376/2008

zmieniająca załącznik do Uchwały NrII/9/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXVII/375/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/374/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXVII/373/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 3 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXVII/372/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXVII/371/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/370/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXVII/369/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXVII/368/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/367/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/366/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/365/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/364/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/363/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/362/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/361/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno – obsługowych Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

BRM. XXVII/360/2008

w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 12

BRM. XXVII/359/2008

w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11Listopada 45

BRM. XXVII/358/2008

w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Poznańska 1a

BRM. XXVII/357/2008

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXVII/356/2008

w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój ­aktualizacja"

BRM. XXVII/355/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wielopolskiej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXVII/354/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Opolskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXVII/353/2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Arki Bożka stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXVII/352/2008

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

BRM. XXVII/351/2008

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 r.

BRM. XXVI/350/2008

W sprawie umorzenia należności budżetowych

BRM. XXVI/349/2008

W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

BRM. XXVI/348/2008

W sprawie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

BRM. XXVI/347/2008

W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na realizowane w roku2008 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Jastrzębie Zdrój, niestanowiących jej własności

BRM. XXVI/346/2008

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Jastrzębie Zdróju mowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju" w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"

BRM. XXVI/345/2008

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za rok 2007

BRM. XXVI/344/2008

W sprawie odmówienia odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty przy wykupi emieszkania komunalnego (ul. K. Miarki)

BRM. XXVI/343/2008

W sprawie odmówienia odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty przy wykupie mieszkania komunalnego (ul. Miodowa)

BRM. XXVI/342/2008

W sprawie wydzierżawienia na okres 20lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój zlokalizowanej przy ul. 1 Maja

BRM. XXVI/341/2008

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych i osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych pod pas drogi ul. Przemysłowej i ul.Podleśnej.

BRM. XXVI/340/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Al. J. Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego.

BRM. XXVI/339/2008

W sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata2007-2013.

BRM. XXVI/338/2008

W sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXVI/337/2008

W sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój z wykonania budżetu Miasta na 2007 rok

BRM. XXV/336/2008

W sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

BRM. XXV/335/2008

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów

BRM. XXV/334/2008

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok

BRM. XXV/333/2008

W sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie Zdrój

BRM. XXV/332/2008

W sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości (ul. Strażacka i Pochwacie)

BRM. XXV/331/2008

W sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości (ul. Okopowa)

BRM. XXV/330/2008

W sprawie zatwierdzenia "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 1.05.2008 r. do dnia 30.04.2009 r."

BRM. XXV/329/2008

W sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie Zdrój - aktualizacja"

BRM. XXV/328/2008

W sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2008 rok powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BRM. XXV/327/2008

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXV/326/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Zakup zestawów komputerowych na użytek Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju"

BRM. XXV/325/2008

W sprawie określenia zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

BRM. XXV/324/2008

W sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

BRM. XXV/323/2008

Zmieniająca załącznik do Uchwały Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXV/322/2008

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności

BRM. XXV/321/2008

W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta

BRM. XXV/320/2008

W sprawie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta

BRM. XXV/319/2008

W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXIII/318/2008

W sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta Jastrzębie Zdrój"

BRM. XXIII/317/2008

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008 - 2012

BRM. XXIII/316/2008

W sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXIII/315/2008

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

BRM. XXIII/314/2008

W sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

BRM. XXIII/313/2008

W sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

BRM. XXIII/312/2008

W sprawie przyjęcia "Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008"

BRM. XXIII/311/2008

W sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXIII/310/2008

W sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXIII/309/2008

W sprawie pozbawienia ulic na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

BRM. XXIII/308/2008

W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony oraz za jego parkowanie

BRM. XXIII/307/2008

W sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

Nr XXIV/306/2008

W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Miasta

Nr XXIV/305/2008

W sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Nr XXIV/304/2008

W sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta

Nr XXIV/303/2008

W sprawie Regulaminu odwołania Przewodniczącego Rady Miasta

Nr XXIV/302/2008

W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Nr XXIV/301/2008

W sprawie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Nr XXIV/300/2008

W sprawie stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczące Rady Miasta radnej Pani Aliny Chojeckiej

Nr XXIV/299/2008

W sprawie Regulaminu odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta

Nr XXII/298/2008

W sprawie wyrażenia zgody naużywanie nazwy Miasta w znaku towarowym przez Miejski Klub Sportowy "GKS" Jastrzębie

Nr XXII/297/2008

W sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Nr XXII/296/2008

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej" w ramach "Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL"

Nr XXII/295/2008

W sprawie rozpatrzenia skargi ***

Nr XXII/294/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

XXII/293/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

XXII/292/2008

W sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną

XXII/291/2008

W sprawie wynajęcia na okres 5 lat nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

XXII/290/2008

W sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

 

 

XXII/289/2008

Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/203/2007Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22listopada 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym

XXII/288/2008

Zmieniająca Uchwałę Nr XV/310/2003Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18grudnia 2003 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jastrzębie Zdrój

XXII/287/2008

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/205/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

XXII/286/2008

W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi gminami dotyczących wspólnego finansowania zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowo - wychowawczych

XXII/285/2008

W sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Poznańska 1 a

XXII/284/2008

W sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11Listopada 45

XXII/283/2008

W sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 12

XXII/282/2008

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Mazurska 5

XXII/281/2008

W sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.03.2012 11:51
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 1696
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.