W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały

Uchwała nr: II.25.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), oraz art. 400a ust.1 pkt 2, 21, 22 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późniejszymi zmianami)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.24.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ) w związku z art. 53, art. 97 ust 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm. )
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.23.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie dwóch oddziałów przygotowania wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: art. 18 ust 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023. poz.40) oraz art. 28a ust. 5 i 7 pkt. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.22.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 9 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.21.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Zdrojowej oraz na obciążenie służebnością drogi koniecznej
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023r., poz.40), art.13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 145, 252, 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.20.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Cieszyńskiej
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.19.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczele
Na podstawie: art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.18.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: ubiegania się przez Miasto Jastrzębie-Zdrój o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku
Na podstawie: art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.17.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: II.16.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 23.02.2023
W sprawie:
Na podstawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój odpłatną służebnością gruntową
Status: Obowiązująca