W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały

Uchwała nr: XIII.121.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: art. 18 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, oraz art. 17 ust. 1 pkt.18, art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.120.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Na podstawie: 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.119.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.118.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Na podstawie: 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.117.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.116.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ulicy Chlebowej
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.115.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Chlebowej
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.114.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
W sprawie zmiany uchwały nr: XIII.81.2019
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.113.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: ustalenia obowiązujących w 2024 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
Na podstawie: art.12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.130 a ust. 6, ust. 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XIII.112.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.11.2023
W sprawie: rozpatrzenia petycji
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
Status: Obowiązująca