W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

IX Sesja Nadzwyczajna (czerwiec)

PROJEKT UCHWAŁY

 

Uchwała Nr,.............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia............................................

 

w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój"

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr V.55.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§1

Nadać tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój" Panu prof. Jerzemu Buzkowi.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997-2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009-2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.

Wywodzi się z ewangelickiej rodziny ze Śląska Cieszyńskiego. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 24 w Chorzowie, a po jej ukończeniu - w latach 1953-1957 - w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego.

Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w 1963 ze specjalizacją inżynieria chemiczna. W 1969 obronił doktorat, habilitował się w 1979. W 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

W 1963 podjął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Na początku lat 70. przebywał na stażu na Uniwersytecie Cambridge. W 1974 został nauczycielem akademickim na Politechnice Śląskiej, a w 1994 wykładowcą na Politechnice Opolskiej. Przez trzynaście lat w PAN kierował zespołem eksperckim ds. ochrony powietrza. Od 2001 r. został wykładowcą i prorektorem ds. nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Był także członkiem i sekretarzem naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach

W 1980 wstąpił do "Solidarności", został przewodniczącym komisji zakładowej w swoim miejscu pracy. Współtworzył Komisję Porozumiewawczą Nauki przy NSZZ "S". W 1981 pełnił funkcję przewodniczącego I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemiu, przewodniczył niejawnej Regionalnej Komisji Konsultacyjnej, na bazie której powstały struktury nielegalnej "Solidarności" śląsko-dąbrowskiej. Od 1983 do 1987 był sekretarzem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Działalność związkową kontynuował po 1989, wchodził w skład władz regionalnych i krajowych związku, był także przewodniczącym IV, V i VI krajowego zjazdu. Został członkiem zespołu ekspertów AWS i współautorem gospodarczego programu AWS. W wyborach w otrzymał 1488 głosów w okręgu Gliwice, mandat posła na Sejm zdobył z listy krajowej AWS. Po objęciu funkcji premiera zawiesił członkostwo w NSZZ "Solidarność". W 1998 został przewodniczącym Ruchu Społecznego AWS, a w 2000 stanął na czele całej AWS.

W latach 1997-2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW, potem mniejszościowego rządu AWS. W okresie jego rządów Polska przystąpiła do NATO, prowadzono także negocjacje nad członkostwem w Unii Europejskiej. Kierowany przez niego rząd wprowadził tzw. cztery reformy (emerytalną, zdrowia, administracji i oświaty).

13 czerwca 2004 został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W Parlamencie Europejskim przystąpił do największej frakcji politycznej, Europejskiej Partii Ludowej  Europejskich Demokratów (EPP-ED).

W VI kadencji został członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pracował w Stałej Delegacji Parlamentu Europejskiego UE Ukraina oraz w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W 2009 po raz drugi został eurodeputowanym. 14 lipca 2009 został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

W 2012, został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego. Posiada tytuł doctora honoris causa uniwersytetów w Seulu i Dortmundzie, Isparcie, uniwersytetu Śląskiego (2010, Politechniki Opolskiej (2006), Politechniki Śląskiej (2007), Politechniki  Łódzkiej (2010), Akademii  Górniczo-Hutniczej (2010), Politechniki

Wrocławskiej (2010), Wojskowej Akademii Technicznej (2011) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2012).

Otrzymał wiele wyróżnień, tytułów i nagród, m.in. "Europejczyk Roku" "Człowiek roku" tygodnika "Wprost" (1998), "Eurodeputowany roku" ("The Parliament Magazine", 2006) i wiele innych. Otrzymał również tytuły honorowego obywatela wielu miast.

Jako były działacz Solidarności jest związany z miastem Jastrzębie-Zdrój i utożsamia się z działaniami, które miały miejsce w roku 1981. Zawsze popierał i popiera działania wolnościowe, które rodziły się w naszym mieście oraz kultywowaną tradycją. Często uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami rocznicowymi w naszym mieście, dodając rangi takim działaniom.

Wyrażając wdzięczność za dokonania na forum europejskim, ogólnopolskim i regionalnym, a także za życzliwe wsparcie w realizacji działań Klub Radnych PO postanowił zwrócić się do Rady Miasta z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu panu prof. Jerzemu Buzkowi.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.06.2013 14:32
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 269
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.