W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.15.2012

RSS

 

UCHWAŁA NR I.15.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 stycznia  2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 329 669 zł, w tym:

1)   dochody bieżące  o 1 518 250 zł,

2)   dochody majątkowe  o 1 811 419 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 413 234 869 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 297 039 473 zł,

2)   dochody majątkowe 116 195 396 zł.

 

§ 2

 

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 329 669 , w tym:

1)   wydatki bieżące 1 634 561 zł,

2)   wydatki majątkowe 1 695 108 zł.

2.     zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 486 234 869 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 286 257 340 zł,

2)     wydatki majątkowe 199 977 529 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 56 334 złz przeznaczeniem na wykonanie analizy oddziaływania na środowisko  ruchu na drodze DW 937 .

2.     W związku z przystąpieniem do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P89-000-100 „Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju – wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 272 518 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna,  rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 335 610 zł.

3.     W związku z niewykonaniem w  ubiegłym roku  wieloletniego przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P75-000-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 535 639 zł oraz plan wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna,  rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 860 108 zł.

4.     W związku z przystąpieniem do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju – wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 048 361 zł (w części gminnej 984 920 zł, w części powiatowej 63 441 zł) oraz plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 052 950 zł,  w tym:

-      w części gminnej w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o989 509 zł, w tym wkład własny na wydatki niekwalifikowane w wysokości 4 589 zł, na pokrycie których proponuje się dokonać przeniesienia planu z działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu,

-      w części powiatowej w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o63 441 zł.

5.     W związku z brakiem rozstrzygnięcia na  zadaniu Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” przetargu w roku 2011 proponuje się zwiększyć w roku bieżącym plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 835 000 zł.

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w w dziale 852 – Pomoc społeczna,  rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 29 960 złz przeznaczeniem na wyposażenie pięciu pokoi dla dziewięciu osób, w celu ciągłego podnoszenia standardu świadczonych usług.

 

7.     W związku z niewykonaniem w  ubiegłym roku  wieloletniego przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P64-000-100 „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 43 250 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna,  rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10 175 zł.

8.     W związku z przystąpieniem do realizacji zadania z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P90-000-000 „Profesjonalny urząd II” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 154 121 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 154 121 zł.

9.     W związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej środków stanowiących refundację poniesionych wydatków w latach 2007-2011 na realizację zadania Nr 000-P80-190-000 „Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 1 275 780 zł.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.02.2012 15:35
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 105
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 26.01.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.02.2012 15:35
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2016 14:19
Liczba wyświetleń: 286
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.