W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr III.18.2010

RSS

UCHWAŁA NR III/18/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

 

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.  nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

 

§ 2

 

1.     Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych w głosowaniu jawnym.

2.     Członkowie Komisji  Skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji.

3.     Członkowie Komisji  Skrutacyjnej nie mogą  kandydować na Wiceprzewodniczącego.

 

§ 3

 

1.     Rada Miasta wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.     Prawo zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego przysługuje radnym obecnym  na sesji Rady Miasta.

3.     Nie ogranicza się ilości kandydatów na Wiceprzewodniczącego.

4.     Każdy z kandydatów obowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie.

5.     Wiceprzewodniczącym zostaje kandydat, który w tajnym głosowaniu otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta.

 

§ 4

 

1.     Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

2.     Karty do głosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja Skrutacyjna.

3.     Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna zamieszcza imiona i nazwiska kandydatów na Wiceprzewodniczącego w kolejności alfabetycznej.

4.     Karty do głosowania Komisja Skrutacyjna opatruje pieczęcią Rady Miasta.

 

§ 5

 

W głosowaniu stosuje się następujące zasady:

1.     głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślone linią poziomą imię i nazwisko jednego kandydata.

Jeżeli na karcie do głosowania nie skreślono nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru (wstrzymujący się).

2.     głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślone nazwiska więcej niż dwóch kandydatów albo głos oddano za pomocą karty nieostemplowanej pieczęcią Rady Miasta. Za nieważny głos uznaje się również głos na karcie całkowicie przedartej.

 

3.     dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

  

 

§ 6

 

W  przypadku,  gdy liczba kandydatów równa jest liczbie osób wybieranych stosuje się następujące zasady:

1/  na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  zamieszcza:

      a/   nazwisko i imię kandydata

      b/  następujące opcje:

-          jestem za wyborem

-          jestem przeciw wyborowi

-          wstrzymuję się od głosu

 

2/ głosowanie odbywa się poprzez skreślenie  linią poziomą dwóch opcji i pozostawienie nie

    skreślonej jednej opcji.

3/ głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono jedną nieskreśloną, wybraną opcję,

 

4/ głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania skreślono wszystkie opcje, pozostawiono jako wybraną więcej niż jedną opcję albo oddano głos na karcie całkowicie przedartej.

 

§ 7

 

Komisja Skrutacyjna otwiera urnę wyborczą i dokonuje ustalenia liczby głosów według zasad określonych w § 5 lub w § 6.

 

§ 8

 

1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania.

2. W protokole wymienia się liczbę:

1/ radnych uprawnionych do głosowania,

2/ oddanych głosów,

3/ głosów nieważnych,

4/ głosów ważnych,

5/ głosów ważnych bez dokonania wyboru (wstrzymujących się),

       6/ głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej obecne przy jego sporządzaniu.

4. Komisja Skrutacyjna opatruje protokół pieczęcią Rady Miasta.

5. Protokół wraz z kartami do głosowania z głosowań odrębnych Komisja Skrutacyjna dołącza do protokołu sesji Rady Miasta.

 

§ 9

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania i przedkłada go Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 10

 

Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego dokonuje się w drodze uchwały Rady Miasta.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 28.12.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 14:06
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2016 12:38
Liczba wyświetleń: 223
Drukuj Zapisz do PDF