W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr III.15.2010

RSS

UCHWAŁA NR III/15/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043.

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1)      programy i zadania majątkowe, określone w załączniku Nr 3,

2)      zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 4,

3)     umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, określone w załączniku Nr 5,

4)     poręczenia udzielone przez Miasto, określone w załączniku Nr 6.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)     zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2)     zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 13:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 77
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 28.12.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 13:39
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2016 12:35
Liczba wyświetleń: 216
Drukuj Zapisz do PDF