W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2014 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku...

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR………………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia………………............2014 r.

 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2014 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków.

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Udzielić dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 63 331,65 zł z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2014 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków:

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa wnioskodawcy

 

 

Zadanie

 

Koszt całego zadania

(w złotych)

 

Kwota  przyznanej dotacji

 na 2014

(w złotych)

1.

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. 1 Maja 36

Jastrzębie - Zdrój

 

 

Remont nawierzchni utwardzonych wokół kompleksu kościelno-parafialnego - wymiana nawierzchni z trylinki na kostkę granitową wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi – I etap.

W zakres I etapu wchodzi część terenu pomiędzy klasztorem Sióstr Boromeuszek, a wejściem bocznym do kościoła wraz

z wymianą podejścia odpływowego z rur spustowych i izolacją odsłoniętych fragmentów ścian.

 

126 663,30

 

63 331,65

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Mając na uwadze znaczenie dla kultury i historii Miasta, zachowanie i odpowiednie utrzymanie jego substancji zabytkowej oraz dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwałę Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków.

Niniejsza uchwała stanowi realizację  w/w uchwały. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie Miasta na 2014 r. -  Dział 921, Rozdz. 92120, § 2720.

W dniu  14 maja 2014 r. Komisja do opiniowania wniosków o dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozytywnie zaopiniowała wniosek Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. 1 Maja 36, Jastrzębie-Zdrój.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Rafał Stelmaczonek
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 25.06.2014 10:07
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 197
Drukuj Zapisz do PDF