W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ……………

 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia  ………………. 2014

 

w sprawie umorzenia należności budżetowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 w związku
z § 3 ust. 1 Uchwały Nr LI/650/2010 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój, mających charakter cywilnoprawny
(Dz. Urz. z 2010 r. Nr 59, poz. 979) po pozytywnej opinii Komisji Skarbu

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

 

 

§ 1

 

Umorzyć wierzytelność dłużnika osoby fizycznej w kwocie:

- zaległość główna                        18.729,37 zł

- zaległość odsetkowa                  13.850,44 zł

- ogółem zaległość                       32.579,81 zł

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z postanowieniem Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr LI/650/2010 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój, mających charakter cywilnoprawny, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój może umorzyć wierzytelność między innymi
w niżej wymienionych przypadkach.

 

§ 3 ust. 1

 

Umorzenie należności z urzędu stosuje się:

1/ w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

 

§ 9 ust. 1 pkt 3

 

1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

3/ Rada Miasta, jeżeli kwota należności przekracza kwotę 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

 

 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Skarbu Rada Miasta może dokonać umorzenia wierzytelności, która przekracza kwotę 18 000,00 zł.

 

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o umorzenie wierzytelności Rada Miasta umarza należność dłużnikowi. Stwierdzono, że dłużnik w chwili śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim (ur. 1963 r.). Spadek nabyło dziecko Spadkodawcy oraz wnuk, jednakże z uwagi na brak aktywów majątku, nie można dochodzić od spadkobierców spłaty należności, gdyż w skład masy spadkowej po Spadkodawcy, jak wykazał Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju wchodziły same długi. Tryb windykacyjny został wykonany w całości. Miejski Zarząd Nieruchomości dokonał szczegółowej analizy sytuacji dłużnika.

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Beata Olszok
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.05.2014 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 185
Drukuj Zapisz do PDF