W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Przybosia przeznaczeniem ...

RSS

UCHWAŁA Nr ……….. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………. 2014

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Przybosia przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych ul. Przybosia w Jastrzębiu-Zdroju, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 3223/63 o powierzchni 0.0198 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00010467/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

- 3225/63 o powierzchni 0.0401 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00010467/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

- 3224/63 o powierzchni 0.0153 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 2 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00010467/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

           

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych ul. Przybosia w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych

3223/63 o powierzchni 0.0198 ha na poprawę działki 2005/146, 3225/63 o powierzchni 0.0401 ha na poprawę działki 3221/46, 3224/63 o powierzchni 0.0153 ha na poprawę działki 2475/146,

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/121/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdroju z 28 czerwca 2007r. o symbolu roboczym P74 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 161 poz. 3001 z dnia 26 września 2007 r. – działki 3223/63, 3225/63, 3224/63 znajdują się w strefie 19 ZR- zieleni nieurządzonej i terenów rolniczych o znaczeniu bioklimatycznym. Działki leżą w strefie technicznej linii energetycznej. Ze względu na wielkość oraz brak drogi dojazdowej nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania działek.

Postępowanie w sprawie zbycia zostało wszczęte na wniosek stron, właścicieli nieruchomości sąsiednich zainteresowanych nabyciem.

 

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 10.04.2014 15:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 341
Drukuj Zapisz do PDF