W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Węglowej

RSS

 

UCHWAŁA  Nr ……………. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………….. 2014

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Węglowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 715/49 o powierzchni 0.7270 ha, obręb Szeroka, k. m. 1 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00005550/5  położonej przy ul. Węglowej z przeznaczeniem na cele zabudowy produkcyjno - usługowej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Uzasadnienie

 

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 715/49 o powierzchni 0.7270 ha, obręb Szeroka, k. m 1 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00005550/5 położonej przy ul. Węglowej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/119/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku o symbolu roboczym Bo72 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 160, poz. 2996 z dnia 25.09.2007 roku działka znajduje się w strefie 7PU – tereny zabudowy produkcyjno usługowej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, wielkość i kształt pozwalają na samodzielne zagospodarowanie, nie ma więc przeszkód aby zbyć ją w drodze przetargu.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek JSW S.A. która jest zainteresowana nabyciem.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 10.04.2014 14:52
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 10.04.2014 14:58
Liczba wyświetleń: 109
Drukuj Zapisz do PDF