W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr……………….2013

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia ……………….. 2013 r.

 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych   na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz.594 ) oraz art.14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz.1356 )

 

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój. Wykaz miejsc publicznych, w których obowiązuje zakaz, stanowi Załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

§ 2

 

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych w ogródkach kawiarnianych jak i w czasie organizowanych festynów, gdzie ich podawanie odbywa się na podstawie wymaganego prawem zezwolenia.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr VI/121/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

  

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Zakaz spożywania napojów alkoholowych obejmuje następujące miejsca publiczne:

1.Tereny placówek handlowych oraz tereny w odległości do 50 metrów od budynków, w których usytuowane są placówki handlowe, pijalnie piwa, karczmy, bary, gospody, zajazdy czy restauracje.

2.Wszystkie place zabaw dla dzieci na terenie miasta.

3.Jar Południowy począwszy od ul. Wielkopolskiej i zlokalizowanej tam Miejskiej Biblioteki Publicznej   do ul. Małopolskiej.

4.Teren Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego pomiędzy ulicami Cieszyńską, Kazimierza Wielkiego, Kusocińskiego a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym.

5.Wszystkie boiska oraz place obiektów oświatowych i sportowych.

6.Tereny basenów kąpielowych.

7.Budynki mieszkalne wielorodzinne poza lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami przynależnymi.

8.Tereny w odległości do 50 metrów od bloków mieszkalnych.

9.Tereny w odległości 50 metrów od obiektów sakralnych.

10.Targowiska i place targowe.

11.Tereny cmentarzy.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Proponowane do przyjęcia przez Radę Miasta zmiany aktu prawa miejscowego podyktowane zostały koniecznością dostosowania istniejących uregulowań prawnych do stanu rzeczywistego           z jakim mamy obecnie do czynienia na terenie Miasta oraz doprecyzowania samych zapisów prawa.

 

Usunięcie z wykazu miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu lokalizacji „ miasteczka ruchu drogowego” , oraz terenu „giełd towarowych” wynika z faktu, iż w sytuacji zachodzących zmian urbanistycznych miejsca te praktycznie zostały zlikwidowane. Proponowana zmiana jest także pokłosiem sugestii i uwag proponowanych przez samych przedstawicieli Rady Miasta.

 

Z kolei dodanie w wykazie miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu lokalizacji „ tereny cmentarzy” wypełnia istniejąca dotychczas lukę prawną dotyczącą tego typu obszarów, uwzględniając ich specjalny wymiar i charakter.

 

Zmiana aktu prawa miejscowego opiera się na delegacji ustawowej, zawartej w art.14 ust. 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   ( Dz. U z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn.zm.) stanowiącej iż: „W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych”,  i ma na celu ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach dostępnych dla mieszkańców, a nie ujętych wprost w przepisach przywołanej powyżej ustawy.

 

Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Osóbka
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.06.2013 13:22
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2013 13:33
Liczba wyświetleń: 452
Drukuj Zapisz do PDF