W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei

RSS

PROJEKT

 

 

Uchwała Nr …......................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …................. 2013 roku

 

w sprawie: rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei.

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

uchwala:

 

§ 1

1. Rozszerzyć cmentarz komunalny w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei o fragmenty działek opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1148/134 i nr 1150/134 oraz o działkę nr 1068/178, położonych przy ul. Okrzei, obręb Ruptawa, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2.Grunty zajęte pod rozszerzenie cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei oznaczone są na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

  

Uzasadnienie

 

            Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój znajduje się 12 cmentarzy, w tym: 3 komunalne oraz 9 wyznaniowych (8 katolickich oraz 1 ewangelicko-augsburski). Obecnie w skali całego miasta odbywa się ok. 600-630 pochówków rocznie, przy czym ok. 55% pogrzebów odbywa się na największym cmentarzu komunalnym, tj. przy ul. Okrzei. Prognozowana liczba pochówków w 2020 r. wzrośnie do ponad 900, a 2030 r. do ponad 1000 rocznie. Demograficzne prognozy GUS-u zakładają spadek ogólnej liczby mieszkańców miasta do poziomu: 84.000 w 2020 r. oraz 73.000 w 2030 r., przy czym ze względu na starzenie się społeczeństwa prognozowana ilość zgonów będzie wzrastała.

            Analiza wykorzystania cmentarzy w mieście Jastrzębie-Zdrój pod kątem zabezpieczenia miejsc grzebalnych w perspektywie 2020 r., którą wykonano w 2008 r. na zlecenie Urzędu Miasta potwierdziła, że istniejące cmentarze oraz ich poszerzenia zaprojektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabezpieczają miejsca pochówku dla mieszkańców Miasta w perspektywie zarówno 2020 r. jak i 2030 r. pod warunkiem prowadzenia racjonalnej polityki dotyczącej gospodarowania kwaterami, i to zarówno na cmentarzach komunalnych jak i parafialnych.

            Wyczerpują się jednak miejsca grzebalne m.in. na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, dlatego należy przystąpić do jego rozbudowy na terenach wyznaczonych w planie miejscowym pod tę funkcję. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych jest zadaniem własnym gminy na podstawie art. l ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz.687, z późn. zm.). Art.1 ust.2 tej ustawy stanowi, że o budowie i rozbudowie cmentarza decyduje rada miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego inspektora sanitarnego.

            Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei funkcjonuje od 1982 roku. Od 2002 r. cmentarz zarządzany jest przez Jastrzębski Zakład Komunalny, któremu Miasto powierzyło teren o powierzchni 9,42 ha. Obecnie znajdują się na nim (stan na koniec roku 2012) 44 zagospodarowane kwatery grzebalne, na których powstało łącznie 8,5 tys. miejsc pochówku (groby ziemne, grobowce, kolumbaria). Istniejąca rezerwa miejsc grzebalnych zabezpiecza pochówki na okres maksymalnie 1,5 roku.

            W celu powiększenia istniejącego cmentarza do granic wyznaczonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jednostka 1 ZC), należy docelowo nabyć 7 prywatnych nieruchomości o łącznej powierzchni 9 610 m2. Zaznaczyć należy, iż jednostka 1 ZC została przeznaczona pod cmentarz komunalny w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta już w 1994 r.

            Opracowany przez Jastrzębski Zakład Komunalny w 2012 r. projekt budowlany dotyczący rozbudowy cmentarza został pozytywnie zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego i zakłada dwa etapy jego realizacji. I etap pozwala na uzyskanie ok. 2400 miejsc grzebalnych i nie wymaga wykupu prywatnych gruntów, zaś realizacja etapu II przysporzy 1 670 nowych miejsc po uregulowaniu stanu prawnego w jednostce planistycznej 1ZC.

            Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczy rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei wyłącznie o tereny należące do Miasta Jastrzębie-Zdrój, tj. obejmuje tylko I etap opracowanego projektu budowlanego.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Marek Krakowski
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 14.03.2013 08:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 744
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.