W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzebie-Zdrój położonej przy ul. (...)

RSS

PROJEKT

U C H W A Ł A NR.________.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia __________. 2013

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzebie-Zdrój położonej przy ul. Kurpiowskiej oraz jej sprzedaż w drodze przetargu

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
w związku z art. 145, 252, 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a                                                            

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 30/13 o pow. 0.0322 ha obręb Jastrzębie Miasto zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00009996/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością drogi koniecznej, o przebiegu zgodnym z załączoną mapą, na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 30/10 pow. 0.0069 ha, obręb Jastrzębie Miasto zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00007349/7, 30/11 pow. 0.0067 ha, obręb Jastrzębie Miasto zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/000028696/7, 30/12 pow. 0.0084 ha, obręb Jastrzębie Miasto zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00034519/8.

 

  1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 30/13 o powierzchni 0.0322 ha, obręb Jastrzębie Miasto ujawnionej w KW GL1J/00009996/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na cele usługowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 30/13 o powierzchni 0.0322 ha, obręb Jastrzębie Miasto ujawnionej w KW GL1J/00009996/1 z przeznaczeniem na cele usługowe.

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/129/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2007r. o symbolu roboczym C82 znajduje się w strefie: 7 U- tereny usług. Działka ze względu na kształt oraz wielkość może być samodzielnie zagospodarowana.

Działka 30/13 objęta uchwałą sąsiaduje z kompleksem nieruchomości (działki 30/10, 30/11, 32/12) które są zabudowane szeregowo obiektami usługowo handlowymi. Użytkownicy wieczyści tych działek zwrócili się z wnioskiem o uregulowanie dostępu do zapleczy swoich obiektów, który obecnie odbywa się za pośrednictwem działki przeznaczonej do zbycia. Po analizie stanu prawnego oraz przeprowadzonej na nieruchomościach wizji lokalnej ustalono, że zasadnym jest ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na działce stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz wnioskodawców.

Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony, Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością a następnie jej zbycie w drodze przetargu.

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 101
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.