W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy (...)

RSS

Projekt

 

Uchwała Nr ……………..2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………2013 r.

 

 

 

zmieniająca Uchwałę nr Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – j.t. z późn. zm.) oraz art. 5 a, ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – j.t. z późn. zm.).

 

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

§ 1

W załączniku do Uchwały nr Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” rozdział III pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

Zlecanie zadań publicznych, zgodnie z art. 19 a Ustawy przewidziano w dziedzinie:

a)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - kwota przeznaczona na realizację zadań - 50.000 zł.

b)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i turystycznych – kwota przeznaczona na realizację zadań – 30.000 zł.

c) Niewykorzystana część środków finansowych na zadania w trybie otwartego konkursu ofert, może zostać przeznaczona na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19 a Ustawy.”

 

 

§ 2

Pozostałe zapisy w załączniku do Uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku z dodatkowymi środkami finansowymi w wysokości 30 000 zł zaplanowanymi
w budżecie na 2013 rok z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej Ustawy w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i turystycznych, „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” dostosowano do stanu faktycznego zgodnie z budżetem Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kucia
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 13:57
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 96
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.