W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu

RSS

Projekt

 

Uchwała nr ...........

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój ...........

z dnia ...........

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu.          

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Udzielić pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu w postaci sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu.

§ 2

Zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu miasta Jastrzębie-Zdój na rok 2013, w wysokości nie wyższej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr ...........

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój ...........

z dnia ...........

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu. Prośba argumentowana jest min. faktem, iż znaczny odsetek pacjentów leczonych w w/w placówce medycznej stanowią mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój.

   

Organem założycielskim Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim jest Sejmik Województwa Śląskiego. Realizacja zadania możliwa jest w drodze pomocy rzeczowej udzielonej Województwu Śląskiemu. Przyzwolenie na powyższe daje art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), który mówi, iż w
ykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodę taką daje również art. 220
ust.1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w którym czytamy, że
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa wyżej jest umowa. Natomiast art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych nakazuje podjęcie odrębnej uchwały w celu udzielenia pomoc rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

            Biorąc pod uwagę powyższe podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu jest uzasadnione.

Odpowiedzialny za treść: Halina Humeniuk
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 11.02.2013 08:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 105
Drukuj Zapisz do PDF