W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Prof. R. Ranoszka

RSS

U C H W A Ł A NR.________.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia ___________________

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Prof. R. Ranoszka

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art.151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a  

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Prof. R. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1424/89 o powierzchni 0.0119 ha, obręb Moszczenica, k.m. 2, ujawnionej księdze wieczystej GL1J/00014107/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku gospodarczego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1424/89 o powierzchni 0.0119 ha, obręb Moszczenica, k.m. 2 ujawnionej w księdze wieczystej GL1J/00014107/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, częściowo zajętej przez budynek gospodarczy znajdujący się na działkach sąsiednich.

Postępowanie w sprawie zbycia zostało wszczęte na wniosek osoby fizycznej, właściciela nieruchomości sąsiedniej opisanej jako działki: 2997/71 i 2994/71 (zabudowanej budynkami mieszkalnym i gospodarczym). Działka będąca przedmiotem postępowania jest otoczona gruntami należącymi do Wnioskodawcy i stanowiła dawny bieg ul. Prof. R. Ranoszka.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/75/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.03.2007r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 1104, poz. 2105 z dnia 18.06.2007 r. parcela 1424/89 znajduje się w strefie  2 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

Z uwagi na powyższe, zasadnym jest sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 151 Kodeksu Cywilnego, który stanowi:

Art. 151 „ Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wniosek złożony przez stronę Prezydent Miasta przedkłada Radzie projekt niniejszej uchwały zezwalającej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości celem uregulowania stanu prawnego.

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.06.2012 08:03
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 221
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.