W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie oraz ustanowienie współwłasności nieruchomości

RSS

UCHWAŁA NR…………….

Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój

z dnia ……………. 2012 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie oraz ustanowienie współwłasności nieruchomości.

 

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)

                                                       

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

                                                                  

uchwala

§ 1

       Wyrazić zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości  położonej w Jastrzębiu-Zdroju, a opisanej w księdze wieczystej  numer  GL1J/00033392/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiącej działki gruntu o numerach 2928/143 i 2929/143, w ten sposób, że własność nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 2929/143 przeniesiona zostanie na rzecz Leczniczo – Rehabilitacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ORTHOGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 2

     Wyrazić zgodę na ustanowienie współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 2928/143 w ten sposób, że przeniesiona zostanie na rzecz: Gminy Jastrzębie-Zdrój w 760/10000 części, Eugeniusza i Marii małżonków Jaroch w 167/10000 części do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, Roberta Huras, Joanny Cyl, Urszuli Lubryka, Agaty Guma do wspólności łącznej jako wspólników spółki cywilnej Honestus Spółka Cywilna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w 7672/10000 części oraz Kazimierza i Lidii małżonków Warszawskich w 1401/10000 części do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

§ 3

      Wyrazić zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju, a opisanej w księdze wieczystej  numer GL1J/00033392/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali użytkowych o numerach 1, 2A, 2B i 3 położonych w budynku numer 21 przy ulicy Adolfa Wodeckiego w Jastrzębiu-Zdroju, do których przynależeć będą udziały w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą do użytku poszczególnych właścicieli.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 6.

 

Traci moc uchwała numer LXIII/794/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości

 

 

 

 

Uzasadnienie

 Nieruchomość położona w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wodeckiego numer 21 i 23 stanowiąca budynek przychodni przy KWK „ZOFIÓWKA” (tzw. Okrąglak i budynek główny) dotychczas podzielna byłą w ten sposób, że wydzielono lokale numer 2a, 2b i 3, które wraz z niewydzielonym lokalem apteki łącznie stanowiły okrąglak oraz lokal numer 4, który obejmował budynek główny.

 

Stosownie też do ustalonych powierzchni lokalu ustalono udziały w nieruchomości wspólnej, która stanowiła jedną parcelę o łącznej powierzchni 0.58.85 ha.

 

Współwłaściciele nieruchomości postanowili, że celowe jest wydzielenie parceli związanej z budynkiem głównym oraz parceli związanej z budynkiem okrąglaka i podzielenie nieruchomości w taki sposób, by częścią związaną z budynkiem głównym władał wyłącznie dotychczasowy właściciel tego budynku stanowiącego lokal użytkowy oraz by w pozostałej nieruchomości ustalić na nowo udziały we współwłasności nieruchomości wspólnej w ten sposób, by prawa właściciela budynku głównego przypadły na rzecz pozostałych właścicieli lokali użytkowych oraz Gminy Jastrzębie-Zdrój, która też pozostała właścicielem jednego niewydzielonego lokalu – apteki.

 

Taki stan rzeczy stał się podstawą do podjęcia uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Numer LXIII/794/201 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości. Jednakże w wyniku podziału nieruchomości uszczupleniu ulega również powierzchnia lokali, a więc koniecznym jest zniesienie umów ustanowienia odrębnej własności tych lokali, a następnie powrotu do stanu wyjściowego, przy czym żaden z właścicieli lokali nie otrzyma więcej czy innej powierzchni niż dotychczas miał prawo, a jeden z nich otrzyma o kilkanaście metrów kwadratowych mniej, natomiast prawa gminy w żaden sposób uszczuplone nie zostają, a wręcz jej sytuacja prawna jako współwłaściciela nieruchomości ulega wzmocnieniu poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu tzw. apteki.

 

Zmiana praw do nieruchomości nastąpi bez spłat i dopłat ze strony i na rzecz Gminy Jastrzębie - Zdrój.

 

Stąd konieczność zmiany uchwały, która dla swej klarowności została kompletnie na nowo sformułowana.

Odpowiedzialny za treść: Joanna Cisek
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 11:00
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 346
Drukuj Zapisz do PDF