W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie udzielenie pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier”

RSS

Projekt

 

Uchwała Nr …...................2012

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia …....................... 2012 r.

 

 

w sprawie: udzielenie pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier”

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18, 19, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 262 ust 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2009, Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.).

 

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a:

 

§ 1

Udzielić nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 60.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” na realizację projektu partnerskiego pn.„ Szachowe rodziny na Granicy” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”, dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do zawarcia umowy pożyczki z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pionier" z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, po podpisaniu umowy na realizację projektu.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” zwrócił się do Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój
z prośbą o udzielenie pożyczki z budżetu Miasta w wysokości 60 000,00 zł. na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu „Szachowe rodziny na Granicy”, który będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Projekt będzie realizowany od czerwca do grudnia 2012 r.

  Uchwała Rady Miasta Nr XVI.125.2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” w rozdz. III, pkt. 2, ppkt. 4 wprowadza możliwość udzielania przez Miasto pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów, jednakże maksymalna kwota o jaką organizacja pozarządowa może raz
w roku wnioskować nie może przekroczyć 60 000,00 zł. Podstawę do przyjęcia takiego zapisu
w wymienionym dokumencie stanowi art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z którym, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Partnerem wiodącym w realizacji zadania jest Klub SK Slavia Orlová – o.s., z którym UKS „Pionier” współpracuje od wielu lat. Beneficjenci projektu to członkowie rodzin polskich
i czeskich obydwu klubów w różnym wieku, którzy potrafią grać w klasyczne szachy i razem będą rozwijać swoje umiejętności oraz zgłębiać tajniki nowego typu szachów tzw. holenderskie szachy (BUGHOUSE).

Celem projektu jest połączenie czeskich i polskich rodzin, wspólne zbliżenie ich do gry
w szachy oraz do kultury polskiej i czeskiej. Całkowity budżet projektu wynosi 32 280,00 EUR (strona polska 16 646,00 EUR strona czeska 15 634,00 EUR). Projekt w 85 proc. finansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 14 149,10 EUR (UKS „Pionier”), 10 proc.
z dotacji z budżetu krajowego tj. 1 664,60 EUR (UKS „Pionier”),
inne krajowe publiczne środki finansowe – wkład finansowy Klubu 5% tj. 832,30 EUR (UKS „Pionier”). Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” przedłożył oświadczenie, w którym zapewnia, że posiada środki finansowe w wysokości
5 proc. (około 850 EUR) na realizację projektu „Szachowe rodziny na Granicy”.

Budżet projektu po stronie UKS „Pionier” obejmuje następujące koszty: wydatki osobowe związane z realizacją projektu (koordynator); zakup materiałów biurowych; nagrody dla zawodników (puchary, medale); sprzęt niezbędny do realizacji projektu (szachy elektroniczne, zegary elektroniczne, szachownice drewniane, figury szachowe, słupki z taśmą, potykacz - tablica, flagi, pokrowiec na szachy elektroniczne, szachy ogrodowe, szachownica do szachów ogrodowych); materiały promocyjne (biuletyny, foldery, banery); koszty organizacji konferencji, imprez, spotkań (noclegi, wyżywienie); koszty przewozów.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Uczniowskiego Klubu Sportowego „PIONIER” przewidywany termin refundacji środków nastąpi do 30 listopada 2013 r. Termin refundacji został potwierdzony przez Dyrektora Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów po stronie polskiej – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Specyfiką Programu Funduszu Mikroprojektów jest konieczność wyłożenia własnych środków na realizację zadania a środki Unii Europejskiej są zwracane po rozliczeniu projektu.

Wniosek projektowy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” pn. „Szachowe rodziny na Granicy” w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 został zarejestrowany 27.04.2012 r. Decyzja
o ewentualnym dofinansowaniu zostanie podjęta 14.06.2012 r. Przewidywany termin podpisania umowy na realizację projektu to koniec lipca 2012 r. Planowany termin złożenia oświadczenia
o zrelizowanych wydatkach za narodową część projektu to 30.01.2013 r. natomiast planowany termin refundacji poniesionych wydatków to około 6 miesięcy po tej dacie, jednak nie później niż do listopada 2013 roku.

Umowa pożyczki zostanie zawarta w przypadku podpisania umowy z grantodawcą
o dofinansowanie realizacji w/w Projektu.

 

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kucia
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 189
Drukuj Zapisz do PDF