W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043.

RSS

Jastrzębie-Zdrój 02.12.2011

Nr B.I. 3040.36.2011

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o przedłużeniu okresu realizacji do 2012 roku i przeniesieniu  części wydatków z 2011 na 2012 rok w przedsięwzięciu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, przeniesieniu 50 000 zł z 2011 roku na 2012 rok w przedsięwzięciu „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”  oraz zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na najbliższą sesję, istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie nr 3 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w grudniu,

2. W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.   

3.      W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” :

a)     w punkcie I.4  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”   zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 4 420 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 780 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok  wyniesie 234 661 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 4 420 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 780 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 37 709 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie pozostaną na tym samym poziomie, czyli w wysokości 272 370 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest wynikami sondy przeprowadzonej wśród potencjalnych uczestników szkoleń jakie zaplanowano na miesiąc grudzień, która wykazała, że zainteresowanie szkoleniami w tym okresie jest znikome z powodu innych obowiązków wynikających z zakończeniem i rozliczeniem obecnego roku. Przesunięcie zaplanowanych szkoleń z roku 2011 na rok 2012 ma na celu zwiększenie ich efektywności,

b)    w punkcie II.6  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”   zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 50 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta Plan wydatków na 2011 rok  wyniesie 3 501 000 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 50 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 2 813 058 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie pozostaną na tym samym poziomie, czyli w wysokości 6 356 148 zł, a limit zobowiązań wyniesie  50 000 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest tym, że planowane na ten rok przeprowadzenie  audytu zewnętrznego musi zostać przesunięte na 2012 rok z uwagi na to, iż  może on być przeprowadzony dopiero po poniesieniu 50%  wydatków  z całkowitej wartości projektu, a pułap ten zostanie osiągnięty dopiero z końcem bieżącego roku.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.12.2011 12:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 62
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.12.2011 12:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 98
Drukuj Zapisz do PDF