W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój

RSS

Projekt uchwały

 

 

UCHWAŁA  NR ..............

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia .......... 2011 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój

 

 

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i ust.2 pkt.3,art. 41 ust. 1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z  2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

  u c h w a l a 

 

§ 1

 

1. W uchwale nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 28 października 2010 r.. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój wprowadza się, następującą zmianę:

§ 17 pkt. 1 w brzmieniu:

W przypadku osób, wobec których zapadł wyrok orzekający eksmisję z powodu zaległości czynszowych, dopuszcza się przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego poprzez wydanie pisemnego skierowania do zawarcia umowy najmu bez uwzględnienia kryteriów określonych w § 5 uchwały, pod warunkiem, że osoby te uregulowały zobowiązania wobec wynajmującego”, otrzymuje brzmienie:

„W przypadku osób, wobec których zapadł wyrok orzekający eksmisję z powodu zaległości czynszowych, dopuszcza się przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego poprzez wydanie pisemnego skierowania do zawarcia umowy najmu bez uwzględnienia kryteriów określonych w § 4 uchwały, pod warunkiem, że osoby te uregulowały zobowiązania wobec wynajmującego”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Autopoprawka do uzasadnienia projektu uchwały polega na sprostowaniu błędu w § 17 pkt. 1 Uchwały  Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 28 października 2010 r.. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie – Zdrój, poprzez zastąpienie zapisu cytuję „określonych w § 5 uchwały” na zapis „określonych w § 4 uchwały”.

Sprostowanie powyższego zapisu jest niezbędne do prawidłowej interpretacji § 17 pkt. 1.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Joanna Cisek
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.02.2011 12:26
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 112
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.