W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i zakwalifikowania ich do poszczególnych standardów

RSS

.

                                                           Projekt

 

UCHWAŁA NR ……../2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

                                                     z dnia …………………….

 

 

w sprawie: ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i zakwalifikowania ich do poszczególnych standardów.

 

 

 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 5 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późń. zm.)

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

 

§1

 

1.     Przyjmuje się standardy zimowego utrzymania dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych określające zasady odśnieżania oraz usuwania gołoledzi na drogach, chodnikach, ciągach pieszych i rowerowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Ustala się wykaz dróg podlegających zimowemu utrzymaniu w standardach, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

 

§3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr …………………

 

W związku z art. 19 ust. 5 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późń. zm.)

zostały określone standardy utrzymania zimowego oraz odstępstwa od nich na terenach będących własnością gminy w zakresie jezdni, chodników, ciągów pieszych i ciągów rowerowych.

Standardy opisują stan utrzymania terenu wg wykazu dla danego standardu oraz dopuszczalne odstępstwa od tego standardu w czasie opadów śniegu trwającego powyżej 4 godzin i po ustaniu opadów.

Standardami będzie się kierował zarządca dróg przy pracach związanych z utrzymaniem zimowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.02.2011 10:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 176
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.02.2011 10:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 188
Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.02.2011 10:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 849
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.