W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 16 czerwca 2005 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 16 czerwca 2005 roku

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 19 maja 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

  - trwa realizacja inwestycji pn. „Modernizacja ul. Libowiec. Koszt inwestycji wyniesie
5,7 mln zł, przy czym 4,2 mln zł to środki przyznane Miastu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

- 14 czerwca rozpoczęła się modernizacja Alei Piłsudskiego, w związku z czym nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku od Ronda Generała Władysława Sikorskiego (tj. rondo przy zbiegu ulic: Aleja Piłsudskiego – Aleja Jana Pawła II – 11 Listopada – Cieszyńska) do Ronda Centralnego (tj. rondo przy zbiegu ulic: Aleja Piłsudskiego – Arki Bożka – Sybiraków – Porozumień Jastrzębskich). Do 20 czerwca roboty prowadzone będą pod ruchem (przy zawężonych pasach jezdni), natomiast od 21 czerwca do 31 sierpnia zostanie zamknięta jezdnia południowa Alei Piłsudskiego i ulica Mazowiecka na odcinku od ulicy Śląskiej do Alei Piłsudskiego. Ruch będzie się odbywał dwukierunkowo północną jezdnią Alei Piłsudskiego. Objazd do ulicy Mazowieckiej możliwy będzie ulicami: Arki Bożka i Łowicką oraz Cieszyńską i Małopolską.

Ponadto od 1 września do 15 grudnia zostanie wyłączona z ruchu jezdnia północna Alei Piłsudskiego i część ulicy Warszawskiej. Ruch będzie prowadzony dwukierunkowo południową stroną Alei Piłsudskiego. Objazd do ulicy Warszawskiej będzie się odbywał ulicą Porozumień Jastrzębskich.

Niestety pojawią się utrudnienia w ruchu autobusowym. Na czas budowy zostaną zlikwidowane przystanki, od strony DH „Domus” (lipiec, sierpień), natomiast od strony
oś. Staszica (wrzesień, październik). Całość robót będzie wykonywana do końca grudnia.
Po przetargu wartość inwestycji wynosi 4,5 mln zł. Wykonawcą jest firma „EUROVIA”
z Mikołowa,

- ponadto trwają remonty:

- chodników: ul. Opolska, Kusocińskiego (ul. Astrów – remont zakończony)

- parkingów: ul. Miodowa – Harcerska wraz z chodnikiem przy ul. Harcerskiej.

- zostały rozstrzygnięte przetargi:

- remont szkół – wymiana okien w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (zadanie będzie realizować Firma „PLASTBUD” za kwotę 91.822,01 zł) i ponadgimnazjalnych (INTUR KFS za kwotę 216.772,23 zł),

- remont chodnika ul. Kopernika (PPUH APM Sp. z o.o. – 256.448, 25 zł),

- remont nawierzchni ulic:

- Sołectwo Szeroka i oś. Przyjaźń, Pszczyńska, Morcinka (zadanie będzie realizować Firma „STRADA” M. Ździebło – 473.326,68 zł),

- Sołectwo Ruptawa (zadanie będzie realizować Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych – 358.539,67 zł),

- Sołectwo Moszczenica, Bzie i oś. Zlote Łany (zadanie będzie realizować Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych – 413.626,19 zł),

- remont oświetlenia ulic (zadanie będzie realizować Firma „COMPLEXUS” – 74.626,79 zł),

            - koszenie terenów zielonych (zadanie będzie realizować Firma „ROLNIK”),

- remont placów zabaw (zadanie będzie realizować Firma „ALFA” Sp. z o.o. – 75.378,92 zł.),

            - remont dróg gruntowych - zadanie będzie realizować P.W. „BUDROL”:

- ul. Piesza – Ruptawa – 24.571,16 zł

- ul. Skerbenia – Bzie – 63.002,70 zł,

- łącznik ul. Gałczyńskiego – Przybosia – oś. Pszczyńska – 35.696,18 zł,

- ul. Rajdowa – Ruptawa – 61.495,02 zł,

- łącznik ul. Podleśna – Libowiec – Bzie – 53.736,98 zł.

- zgodnie z projektem zostały sporządzone 3 koncepcje przebudowy targowiska przy ul. Arki Bożka.

- I propozycja – dotyczy budowy hali targowej jednopoziomowej (wartość szacunkowa – 15.000.000,00  zł),

- II propozycja - dotyczy wykonania straganów bez zadaszeń (wartość szacunkowa – 11.200.000,00 zł),

- III propozycja wykonania kiosków z zadaszeniem alejek (wartość szacunkowa – 11.500.000,00 zł),

Kwoty te dotyczą także kosztu przebudowy uzbrojenia podziemnego w wysokości oraz przeniesienia targowiska w inne miejsce.

- w dniu 13 czerwca odbyły się rozprawy w Urzędzie Zamówień Publicznych, dotyczące postępowań przetargowych na utrzymanie 3 kwartałów: Osiedle Staszica, Osiedle Morcinka, Al. Piłsudskiego. Przetargi zostały rozstrzygnięte na rzecz firm: PPUH „Komunalnik” i PUS „PUS”. Następnie firma Zakład Pracy Chronionej Jan Laszuk z Bytomia odwołała się do UZP. Wyrok z dnia 15.04. 2005 rok nakazał rozstrzygnąć przetarg na rzecz firmy ZPCh Jan Laszuk, a obecnie po odwołaniu firm Komunalnik i PUS „PUS” otrzymaliśmy wyrok nakazujący unieważnienie przetargów i ponowne ich ogłoszenie.

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

- 20 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., podczas którego m.in. rozpatrzono i zatwierdzono   sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz  udzielono absolutorium Zarządowi Spółki,

- 30 maja odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,

- 8 czerwca odbyła się konferencja gospodarcza dla firm lokalnych „Jak polubić podatki, czyli Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej”. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:  

- zasad inwestowania oraz możliwości ulg dla przedsiębiorców w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

- funduszy europejskich oraz pomocy publicznej w kontekście ulg w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

- planowanych i realizowanych inwestycji miejskich wspierających Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 

- według danych na 31 maja 2005 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 6.699 osób bezrobotnych, w miesiącu maju br. w urzędzie pracy zarejestrowano 486 osób,  

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 16,5%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim kształtowała się na poziomie 16,3%, dla województwa śląskiego wynosiła 16,7%, natomiast dla kraju - 18,8% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do kwietnia br.),

- w maju br. do urzędu pracy wpłynęło 300 ofert pracy, w tym 8 ofert subsydiowanych
(1 oferta dla niepełnosprawnych, 5 ofert stażu i 2 oferty przygotowania zawodowego).
Z ewidencji urzędu pracy wyłączono 589 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 220 osób (prace interwencyjne rozpoczęły 2 osoby, roboty publiczne
– 3 osoby, staż – 8 osób, przygotowanie zawodowe – 3 osoby),

- od stycznia do maja br. do urzędu wpłynęło 1.758 ofert pracy. Wśród zgłoszonych ofert największą liczbę stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej,

- 17 maja odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na spotkaniu omówiono m.in. aktualny stan i strukturę bezrobocia w mieście, sytuację finansową Funduszu Pracy, zaopiniowano także propozycje dotyczące podziału środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (AFPB) oraz na zadania fakultatywne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

 

- w zakresie edukacji

- 20 maja na stadionie miejskim odbyły się Jastrzębskie Juwenalia 2005. Imprezę rozpoczęło uroczyste przekazanie studentom symbolicznego klucza do bramy miasta. Organizatorem Juwenaliów był Samorząd Studencki Ośrodka Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,

- 31 maja na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 19 gościli w naszym mieście uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z czeskiej szkoły z Hawierzowa. Przyjazd odbył się
w ramach podpisanej pomiędzy placówkami współpracy polsko-czeskiej. Podczas wizyty zorganizowano m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe, języka angielskiego oraz informatyki,

- 2 czerwca w auli Zespołu Szkół  nr 6 odbyła się prezentacja prac dyplomowych nagrodzonych w XXXVIII Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Prezentację poprowadzili autorzy, których prace zostały docenione w różnych kategoriach: pomoc dydaktyczna, użyteczna praca dyplomowa, pomysł techniczny, praca na rzecz środowiska,

- wdrażana jest procedura zmierzająca do przeniesienia obwodu Gimnazjum Nr 7 do Zespołu Szkół Nr 1,

- zorganizowano szereg imprez w miejskich placówkach oświatowych, m.in.:

- odbyła się impreza pn. „Cała Polska czyta dzieciom'' (Szkoła Podstawowa Nr 9),

- odbył się Ogólnomiejski Konkurs Informatyczny dla Szkół Podstawowych,

- Szkoła Podstawowa Nr 16 obchodziła jubileusz 70-lecia swego istnienia, natomiast Publiczne Przedszkole Nr 26 – 15 -lecie swego istnienia, 

- odbył się IV Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków

- odbywały się festyny rodzinne: w Szkole Podstawowej Nr 15, Publicznym Przedszkolu Nr 15 i 16,

- odbyły się VIII Plastyczne Zmagania Najmłodszych o tematyce „Co w Jastrzębiu Zdroju dzieci zachwyca”,

- V Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych
i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej,

- w związku z upływającym z dniem 31. 08. 2005r. okresem powierzeń stanowisk dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 8, Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju, ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów ww. placówek. Ogłoszono również konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 11 w Jastrzębiu Zdroju, utworzonego z dniem 01. 03. 2005r. z połączenia Szkoła Podstawowa Nr 20 i Gimnazjum Nr 9, w którym dyrektor pełni obowiązki do czasu rozstrzygnięcia konkursu,

- wdrożono procedurę postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju. Postępowania odbędą się w czerwcu, lipcu i sierpniu 2005r. Do chwili obecnej złożono 6 wniosków o wszczęcie postępowań egzaminacyjnych. Zakończono prace przygotowawcze do egzaminu dla trzech nauczycieli – egzamin wyznaczono na 15 czerwca

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

- zostały rozstrzygnięte konkursy ofert na wybór realizatora programów profilaktycznych pn.:

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005r.”

Realizacja programu polegać będzie na wykonaniu 250 badań wśród mieszkanek miasta powyżej 30 roku życia. Realizatorem programu jest Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99” z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Dworcowej 1/D,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005.”

Realizacja programu polegać będzie na przebadaniu w kierunku schorzeń układu krążenia 450 mieszkańców miasta, powyżej 35 roku życia. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROFIMED” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 12,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005r.”

Realizacja programu polegać będzie na wykonaniu 500 badań wśród dorosłych, mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczno–Wenerologiczna „SANODERM” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wielkopolskiej 2a,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005.”

Realizacja programu polegać będzie na przebadaniu w kierunku raka gruczołu krokowego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego 200 mieszkańców miasta, powyżej 50 roku życia. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ROT – MED” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

- zostały ogłoszone następujące konkursy w dziedzinie pomocy społecznej:

- „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”,

- „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”,

- „Wyłonienie organizacji pozarządowej na przechowywanie oraz dystrybucję żywności przyznanej przez Bank Żywności w Katowicach w ramach programów unijnych dla  mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”,

- został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dostawę: „Urządzeń medycznych – dwóch sztuk respiratorów – wentylatorów do intensywnej opieki medycznej”. Użytkownikiem wspomnianych urządzeń będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej),

- 8 czerwca odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z rodzicami dzieci przewlekle chorych, które otrzymały środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji. Pomoc przyznano dla 12 rodzin w łącznej kwocie 26.450,00 zł. Środki zostały zebrane podczas tegorocznego Balu Charytatywnego

 

- w zakresie ochrony środowiska

- prowadzona w szkołach i przedszkolach, w roku szkolnym 2004/2005, akcja zbiórki makulatury i puszek aluminiowych przyniosła następujące efekty:

-          w zbiórce makulatury uczestniczyło 29 placówek, łącznie zebrano 97 ton makulatury; najwięcej w kategorii szkół zebrały: Gimnazjum Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 21 oraz Szkoła Podstawowa Nr 6, w kategorii przedszkola: Publiczne Przedszkole Nr 11, Publiczne Przedszkole Nr 15 i Publiczne Przedszkole Nr 21;

-          w zbiórce puszek aluminiowych uczestniczyło również 29 placówek, zebrano łącznie prawie 9 ton puszek najwięcej zebrały: w kategorii szkół: Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 6 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5, w kategorii przedszkola: Publiczne Przedszkole Nr 11, Publiczne Przedszkole Nr 7 i Publiczne Przedszkole
Nr 2,

- jak co roku, w okresie wiosennym zlecono wykonanie badań wody w źródełkach na terenie miasta. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonała badania wody z 11 źródeł. Informacja o jakości wody zostanie podana do publicznej wiadomości.

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

- dokonano nabycia na rzecz Miasta nieruchomości o łącznej powierzchni 0.0261 ha
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową i parking przy ul. Komuny Paryskiej,

- wystąpiono do Wojewody Śląskiego z wnioskami o wydanie decyzji o nabycie z mocy prawa na rzecz Miasta nieruchomości drogowych znajdujących się pod ulicami Pochwacie, Rolniczej, Cichej i Strażackiej,

- dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

- przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w ramach realizowanych zadań  

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, w czerwcu br. wypłacono 1.863 dodatków na łączną kwotę 260.535,98 zł,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych (w tym m.in. lokali o czynszu regulowanym, lokali socjalnych),

- przygotowywano dokumentację do przeprowadzenia zamian lokali mieszkalnych (zamiany dotyczyły lokali będących w dyspozycji Urzędu Miasta, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej " NOWA"),

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

W okresie od 13 maja br. do 9 czerwca br. realizowano następujące przetargi nieograniczone:

 

- postępowania ogłoszone:

- Modernizacja budynku - ul. Kościelna 1A w Jastrzębiu Zdroju – przetarg
odbędzie się w dniu 12.07.2005r.,   

- Termomodernizacja pawilonu usługowo – handlowego przy ul. Zielonej 16 w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2005r.,

- Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej adaptacji piwnic
i parteru budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 w Jastrzębiu Zdroju na mieszkania socjalne – przetarg odbył się w dniu 09.06.2005r.,

- Dostawa samochodu typu KOMBI VAN z homologacją ciężarową – przetarg odbył się w dniu 16.06.2005r.

- postępowania ogłoszone ponownie z uwagi na wcześniejsze unieważnienie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania:

-  ul. Gagarina 130 – budynek OSP,

- ul. Gagarina 108 – budynek mieszkalny,

- ul. Dworcowa 17E – wiaty magazynowe,

- parking wzdłuż ul. H. Sawickiej,

- ponadto realizowano następujące zadania:

- prowadzono roboty instalacyjne (udrażnianie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pionów instalacji wod.-kan., remont instalacji c.o. i elektrycznej, roboty ogólnobudowlane (remonty kapitalne, roboty murarskie i malarskie), przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenie drzew oraz krzewów, wykaszanie trawy z terenów zielonych, wywiezienie wielkogabarytowych sprzętów gospodarstwa domowego z całości zasobów

 

                        - w zakresie kultury i sportu

- 1 czerwca Miasto Jastrzębie Zdrój ponownie przystąpiło do Sportowego Turnieju Miast
i Gmin. Była to już jedenasta edycja tej propagującej ruch imprezy. W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców konkurowaliśmy po raz kolejny z Siemianowicami Śląskimi. Łącznie w turnieju wzięło udział około 37 proc. mieszkańców, co pozwoliło nam zdobyć pierwsze miejsce w województwie śląskim, a dziewiąte w Polsce,

- 3 czerwca odbyła się uroczystość Święta Działacza Kultury. Tegorocznymi laureatami zostali: Wiesław Leon Binkiewicz oraz ks. Jan Raszyk z małżonką. Wiesław Leon Binkiewicz to artysta działający w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury. Przez
35 lat swej pracy twórczej zorganizował wiele wystaw, był także pomysłodawcą i komisarzem pierwszych Międzynarodowych Konfrontacji Artystycznych w Jastrzębiu Zdroju. Ksiądz Jan Raszyk jest proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Jastrzębiu Zdroju. Wraz z żoną prowadzi działalność muzyczną i teatralną. Pod ich opieką działa chór „Sola Gratia”, zespół muzyczny, teatralny, chór parafialny, organizują także Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych. Ponadto z okazji jubileuszu nagrody rzeczowe przyznano następującym stowarzyszeniom i zespołom:

  1. Chórowi „Cantantes Domino” – z okazji 35– lecia istnienia
  2. Stowarzyszeniu Muzyczno- Kulturalnemu „Zofiówka” – z okazji 35– lecia istnienia
  3. Zespołowi Tanecznemu „ZEZ” – z okazji 25– lecia istnienia
  4. Zespołowi Rockowemu „PSY WOJNY” – z okazji 20– lecia istnienia
  5. Zespołowi wokalnemu „Wiolinki” – z okazji 10- lecia istnienia
  6. Chórowi „Nadzieja” – z okazji 10– lecia istnienia
  7. Chórowi „AVE” – z okazji 10– lecia istnienia
  8. Towarzystwu Miłośników Ziemi Jastrzębskiej- z okazji 10– lecia istnienia

- 5 czerwca odbył się VI Rodzinny Rajd Rowerowy, współorganizowany przez PTTK oddział w Jastrzębiu Zdroju. Rajd zgromadził 152 rowerzystów, którzy jastrzębskimi trasami rowerowymi przemierzyli drogę z Parku Zdrojowego do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Impreza ta połączona była z Dniem Dziecka organizowanym przez Służby mundurowe naszego Miasta,

- prowadzono prace dotyczące podziału środków finansowych - dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Jastrzębie Zdrój,

- już po raz dziesiąty Miejski Ośrodek Kultury zorganizował Jastrzębski Festiwal Kultury. Festiwal jest przeglądem dorobku artystycznego twórców zamieszkałych w naszym mieście, ma charakter otwarty, a udział w nim mogą wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.
W dniu 24 maja odbył się finał X Jastrzębskiego Festiwalu Kultury w kategoriach: piosenka przedszkolna, taniec, teatr i kabaret, muzyka, natomiast 2 czerwca - w kategoriach: plastyka fotografia, muzyka – chóry, muzyka – zespoły folklorystyczne, muzyka – zespoły młodzieżowe. Finał połączony został z otwarciem Pokonkursowej Wystawy Prac Jastrzębskiego Festiwalu Kultury w galerii Epicentrum,

- z okazji Dnia Dziecka zorganizowano imprezy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta:

- 1 czerwca odbyła się impreza plenerowa na parkingu MOK, w trakcie której wystąpił Duetu „Bahamas”, można było zobaczyć paradę Teatru Żywego z Bielawy, program muzyczno-cyrkowy (klownada ekwilibrystyka, żonglerka) oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży,

- natomiast 5 czerwca w Parku Zdrojowym dzieci miały okazję zobaczyć m.in. spektakl pt. „Przyleciały smoki”,

- 21 maja na terenach przyległych do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego odbyły się zawody rowerowe „Złoty Stok”,

- 28 maja na piaszczystych boiskach Basenu Letniego odbyły się „Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej”,

- 2 czerwca w Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się koncert zespołu „Armia”, zorganizowany w ramach obchodów Dni Patrona Miasta „Nepomucenalia 2005”,

-  rozpoczęty w kwietniu cykl zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, organizowanych na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, kontynuowany był także w czerwcu,
- 5 czerwca w Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się „Międzynarodowy Turniej Dzieci
w Judo”. Zdecydowanym triumfatorem tej imprezy był jastrzębski Klub Judo KOKA,

- również 5 czerwca w hali Gimnazjum Nr 10 rozpoczął się „Puchar Ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów”. W turnieju udział wzięło 10 drużyn, które w 3 grupach walczyły
o awans do finału,

- 11 czerwca zakończyły się rozgrywki II ligi miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów,

- 11 i 12 czerwca odbyły się ostatnie kolejki Miejskiej Ligi Piłki Halowej

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

Odbywały się wystawy:

- „Piórkiem, dłutem, pędzlem” – wystawa twórczości Zygmunta Łacioka (Galeria „Pod Sową”);

- „Tradycje gwarkowskie w medalierstwie” – wystawa ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Jastrzębiu Zdroju,

 

W dniach od 30 maja do 3 czerwca odbył się IV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Książkowa biesiada”:

 

W ramach „Książkowej biesiady” zrealizowano:

- konkursy czytelnicze;

- zajęcia plastyczne;

- głośne czytanie bajek we wszystkich placówkach bibliotecznych;

- inscenizacje bajek;

- imprezę plenerową „Czytanie na trawie” (spektakle teatralne, konkursy, gry
i zabawy);

- kursy „Bajkobusem” – autobusem, w którym można było posłuchać bajek

  

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- 25 maja obradowała Rada ds. Kombatantów. Oprócz spraw bieżących na spotkaniu omawiana była sprawa organizacji konkursu historycznego, który przeprowadzony zostanie w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006, 

                        - Jastrzębski Zakład Komunalny

- zakończono zaplanowane na rok 2005 roboty przy rozbudowie kwatery grzebalnej “J”
i “D-
8” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei 5, obejmujące budowę chodników
o powierzchni
200 m2,

- rozpoczęto letnią obsadę kwiatów na skrzyżowaniach dróg, pomnikach i miejscach pamięci. Przewiduje się nasadę ok. 5,5 tys. szt. kwiatów,

- wykoszono i zebrano trawę z poboczy dróg na terenie miasta na łącznej powierzchni
151.233 m2,

- w okresie od 19 maja br. do 9 czerwca br. zebrano opłaty w utworzonej strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka w wysokości 9.697,20 zł, opłaty parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej w wysokości – 10.779,00 zł, opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta w wysokości – 66.816,80 zł.

 

 

- Wydział Architektury

- do końca sierpnia 2005 roku istnieje możliwość składania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego miasta w ramach osiemnastu uchwał podjętych w maju 2005 roku, dotyczących przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta  Jastrzębie Zdrój. 

Wnioski powinny zawierać dane osobowe właściciela, określenie nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz propozycję zagospodarowania.  

 

Chciałbym poinformować, że 6 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zmodernizowanego lodowiska "Jastor". Otwarcie zainaugurował towarzyski mecz hokejowy, w którym wzięli udział przedstawiciele Miasta oraz Wykonawcy, a także mecz drużyn młodzieżowych JHK "Czarne Jastrzębie".

Jak już wspominałem na poprzedniej Sesji Rady Miasta, Politechnika Śląska w Gliwicach postawiła warunek udzielenia dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników naukowych i administracyjnych w roku akademickim 2005/2006 w wysokości 700 tys. zł. Ponadto corocznie kwota dotacji maiłaby być ustalana w drodze uchwały Rady Miasta.
W odpowiedzi przesłanej 2 czerwca br. poinformowałem prof. dr hab. inż. Krystiana Probierza – Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, że Miasto nie jest w stanie przyjąć na siebie takiego zobowiązania. Sprawa ta została także przedstawiona Komisji Skarbu Rady Miasta.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 24.06.2005 10:14
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 405
Drukuj Zapisz do PDF