W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Przemysłowej

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA  Nr ........ 2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ........... 2015

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Przemysłowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Przemysłowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1753/12 o powierzchni 0,0440 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 1, 1393/13 o pow. 0,0509 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 1 zapisane w księdze wieczystej GL1J/00009654/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu –Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1753/12 i 1393/13 o łącznej powierzchni 0,0949 ha.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu-Zdroju działki znajdują się w strefie 20 ZR- tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym.

Na działkach znajdują się: kanalizacja sanitarna Æ800, kanalizacja sanitarna Æ300, kanalizacja sanitarna Æ100, wodociąg Æ 1000, linia wysokiego napięcia wraz ze strefą techniczną, kablowa linia energetyczna do stacji trafo na terenie oczyszczalni. Istniejące sieci, a przede wszystkim funkcja w MPZP wykluczają możliwość zabudowy działek. Na części nieruchomości znajduje się ogólnodostępny utwardzony parking.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony zainteresowanej nabyciem, której stan techniczno użytkowy nieruchomości jest znany.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.

 

Wytworzył: Daniel Zarzycki
Data wytworzenia: 23.03.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 23.03.2015 11:34
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2015 11:35
Liczba wyświetleń: 230
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.