W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie–Zdrój

RSS

Projekt

UCHWAŁA NR …..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………….

dotycząca zmiany  uchwały w  sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1  pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  23 maja 2013 r. poz. 594 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

W załącznikach Nr 1, 4, 7, do Uchwały Nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2012.1279 z dnia 21.03.2012), dodać zapis o następującym brzmieniu „ … od klasy IV również ulice: Dubielec, Zbigniewa Herberta, Gerarda Malchera, Równoległa (od Nr 4 do Nr 24 oraz od Nr 9 do Nr 73), Ruchu Oporu, ks. Jana Twardowskiego, Adolfa Wodeckiego”.

 

§ 2

 

Załączniki Nr 4, 5 i 10 do Uchwały Nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój otrzymują nowe brzmienie, jak Załączniki Nr 1, 2  i 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z aktem założycielskim  z dnia 17 sierpnia 1992 r. wydanego przez Kuratora Oświaty w Katowicach KO-OR-0213/41/92 założona została z dniem 01 września 1992 r. Szkoła Podstawowa Nr 21 przy ulicy Równoległej 9c w Jastrzębiu – Zdroju. Do obwodu szkoły należały ulice: Malchera, Ruchu Oporu, Wodeckiego, Równoległa. Struktura organizacyjna szkoły  obejmuje klasy I – III. Akt założycielski określa, że po ukończeniu najwyższej klasy w szkole obowiązek szkolny dzieci realizują w Szkole Podstawowej Nr 6
w Jastrzębiu – Zdroju. Aktualnie obwód szkoły stanowią ulice: Dubielec, Zbigniewa Herberta, Równoległa (od Nr 4 do Nr 24 oraz od Nr 9 do Nr 73), Ruchu Oporu, ks. Jana Twardowskiego, Gerarda  Malchera, Adolfa Wodeckiego. U podstaw decyzji o założeniu
w 1992 r. szkoły podstawowej kształcącej tylko w pierwszym etapie edukacyjnym  znalazła się analiza  i wieloletnia prognoza demograficzna dla miasta. Uzyskane dane wskazywały, że
w dzielnicy, o której mowa z ekonomicznego i demograficznego punktu widzenia budowa szkoły podstawowej realizującej zadania edukacyjne na dwóch etapach edukacyjnych jest bezzasadne. Stąd  decyzja o założeniu szkoły, w której dzieci uczą się w klasach I – III. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkolne znajdują się w budynku należącym do parafii
i wynajmowanym przez miasto na cele edukacyjne. Natomiast decyzja o ustanowieniu obwodu dla uczniów kończących naukę w Szkole Podstawowej Nr 21w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ulicy Śląskiej 6 wynikała wówczas z faktu niepełnego wykorzystania zasobów lokalowych i organizacyjnych tej placówki pomimo tego, że odległość do pozostałych szkół tj., Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 Szkoły Podstawowej Nr 10 była mniejsza o kilkaset metrów niż do Szkoły Podstawowej Nr 6.

W wyniku interwencji części rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 21 ponownie dokonano analizy odległości do Szkoły Podstawowej Nr 6 zgodnie z powyższymi zapisami, jako szkoły obwodowej do realizacji obowiązku szkolnego
w klasach IV – VI w stosunku do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 10, w których wg powyższych uwag rodziców  istnieje zainteresowanie umieszczeniem dziecka w celu kontynuacji nauki
w kolejnym etapie edukacyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dotyczących kontynuowania nauki w klasach IV – VI i zapewnienia dowozu zgodnie
z wymogami art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty zasadnym jest umożliwienie kontynuowania nauki zgodnie z zapisami niniejszej uchwały. Proponowana zmiana umożliwia i zaspokaja oczekiwania rodziców związane z pokrywaniem kosztu dojazdu dzieci do szkoły z racji odległości, o której mowa w ww przepisie.

            We wrześniu 2013 r. Rada Miasta nadała nazwy nowym ulicom. Uchwałą niniejszą w paragrafie drugim dokonuje się aktualizacji obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 15
im. Marii Konopnickiej oraz korygowane są błędy z wcześniejszej uchwały podjętej w 2012 roku. 

 

Załączniki:

Wytworzył: Andrzej Pawłowski
Data wytworzenia: 30.10.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 30.10.2014 12:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 151
Wytworzył: Andrzej Pawłowski
Data wytworzenia: 30.10.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 30.10.2014 12:25
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 30.10.2014 12:26
Liczba wyświetleń: 502
Drukuj Zapisz do PDF