W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej i osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków

RSS

P R O J E K T

 

UCHWAŁA  Nr ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ..................................... r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej i osób fizycznych

prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie od osoby prawnej i osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

- 355/61 o powierzchni 0.0015 ha, obręb Borynia, karta mapy 4, KW GL1J/00018795/8,

- 357/63 o powierzchni 0.0007 ha, obręb Borynia, karta mapy 4, KW GL1J/00015568/7,

- 359/63 o powierzchni 0.0012 ha, obręb Borynia, karta mapy 4, KW GL1J/00023678/0,

 

zabudowane pompowniami ścieków P-2 i P-3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie od osoby prawnej i osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących działki:

- 357/63 o pow. 0.0007 ha znajdującej się w strefie:

- 2 KDD – tereny ulic i dróg publicznych,

- 21 MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

- 359/63 o pow. 0.0012 ha znajdującej się w strefie:

- 2 KDD – tereny ulic i dróg publicznych,

- 21 MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

- 355/61 o pow. 0.0015 ha znajdującej się w strefie:

- 10 R – tereny rolnicze,

- 13 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII/69/2007 z dnia 22 marca 2007 r. o symbolu roboczym Sz73 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 97, poz. 1972 z dnia 4 czerwca 2007 roku.

 

Przedmiotowe nieruchomości zostały wydzielone decyzjami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o sygn.: G.6831.48.2013 z dnia 29.04.2013 r. prawomocna dnia 24.05.2013 r., G. 6831.49.2013 z dnia 29.04.2013 r. prawomocna dnia 21.05.2013 r. i G.6831.50.2013 z dnia 29.04.2013 r. prawomocna dnia 03.06.2013 r. Właściciele działek złożyli wnioski w celu uregulowania praw  do niniejszych nieruchomości na mocy art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), który stanowi:

„Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem”.

 

Określenie wartości nieruchomości nastąpi na podstawie sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, przy czym wartość początkowa środków trwałych jakimi są pompownie stanowi kwotę dla pompowni P-2 104.082,68 zł oraz dla pompowni P-3 75.213,63 zł.

 

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XIV.99.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Pawłowicach oraz wspólnego wykonania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój i gminę Pawłowice zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach zrealizowanej inwestycji oraz porozumienia wykonawczego do powyższej uchwały zawartego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a gminą Pawłowice z dnia 02 września 2011 r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach wybudował na wydzielonych działkach przepompownie ścieków. Zgodnie z zapisem § 5 ww. porozumienia Miasto Jastrzębie-Zdrój jest zobowiązane do wykupu działek zajętych pod przepompownie.

 

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta projekt niniejszej uchwały, zezwalającej na nabycie prawa własności przedmiotowych nieruchomości.

Wytworzył: Daniel Zarzycki
Data wytworzenia: 29.10.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 29.10.2014 11:53
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2014 11:53
Liczba wyświetleń: 580
Drukuj Zapisz do PDF