W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 925 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania pl (XLV/925/2006)

RSS

UCHWAŁA  NR XLV/925/2006

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z  dnia 29 czerwca  2006 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego samorządowych instytucji kultury

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 198 ust.2 ustawy  z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój


u c h w a l a

 

§ 1

 

Ustala się zakres i formę informacji za pierwsze półrocze roku budżetowego

1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój,

2) o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

 

§ 2

 

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego sporządza się w formie pisemnej w szczegółowości uchwały budżetowej na dany rok.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze  roku budżetowego obejmuje:

1)    Zestawienia tabelaryczne, obejmujące:

a)        plan początkowy,

b)        plan po zmianach,

c)        wykonanie,

d)        wskaźnik wykonania.

 

2)    Informację opisową, omawiającą w szczególności:

a)        zmiany w planie budżetu,

b)        przebieg realizacji wykonywanych zadań,

c)        rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych,

d)        stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

 

§ 3

 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego obejmuje:

1. przychody, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu Miasta,

2. koszty, z wyodrębnieniem:

1)    bieżących, w tym na:

a)        wynagrodzenia,

b)        pochodne od wynagrodzeń,

2)    majątkowych,

3. stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

 

 

 

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr X/215/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Miasta Jastrzębia Zdroju za I półrocze roku budżetowego.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 6

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 07:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 98
Drukuj Zapisz do PDF