W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 919 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój” uchwalonej uchwa (XLV/919/2006)

RSS

Uchwała Nr XLV/919/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 czerwca 2006

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój” uchwalonej uchwałą Nr  XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005r.

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

Przystąpić do sporządzenia zmiany „Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój‘’ uchwalonej uchwałą Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005r. dla terenów określonych w załącznikach graficznych  do niniejszej uchwały  oznaczonych numerami:  1, 2, 3, 4.

 

§ 2

 

Zakres zmiany, o której mowa w § 1, obejmuje:

  1)  kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

  2)  kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy,

  3)  obszary ochrony przyrody,

  4)  kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

  5)  obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2,

  6)  obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

    

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 17.07.2006 14:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 65
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 17.07.2006 14:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 235
Drukuj Zapisz do PDF