W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 567 w sprawie przyjęcia „Regulaminu odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta” (XXVI/567/2004)

RSS
 

UCHWAŁA  NR  XXVI/567/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta”

 

     Na podstawie art.19 ust.4 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

Przyjąć „Regulamin odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVI/567/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

REGULAMIN ODWOŁANIA

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady odwołania Wiceprzewodniczącego  Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, zwanego dalej „Wiceprzewodniczącym".

 

§ 2

1. Postępowanie w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, wybierana spośród radnych w głosowaniu jawnym.

2. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji.

 

§ 3

Odwołanie Wiceprzewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 4

1. Głosowanie jest tajne.

2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

3. Karty do głosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

4. Karty do głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna opatruje pieczęcią Rady Miasta.

 

§ 5

1. Na karcie do głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zamieszcza w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona trzech  Wiceprzewodniczących.

2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku Wiceprzewodniczącego, za odwołaniem którego Radny oddaje głos.  

 

§ 6

1. Kartę do głosowania otrzymuje każdy radny.

2. W głosowaniu stosuje się następujące zasady :

   1) ważny jest głos, gdy na karcie do głosowania znak X postawiono przy nazwisku tylko jednego Wiceprzewodniczącego.

   2) nieważny jest głos, gdy na karcie do głosowania postawiono więcej niż jeden znak X albo nie postawiono w ogóle znaku, albo dopisano do niej dodatkowe nazwiska, poczyniono inne zapiski, przekreślono albo podarto kartę do głosowania.

 

§ 7

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna otwiera urnę wyborczą i dokonuje ustalenia liczby głosów według zasad określonych w § 6.

 

 

§ 8

Po ustaleniu liczby głosów ważnych Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów oddanych za odwołaniem każdego z Wiceprzewodniczących.

 

§ 9

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza protokół głosowania.

2. W protokole należy wymienić :

1)         w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona  Wiceprzewodniczących,

2)         liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,

        3)     oddane głosy,

 4)          głosy ważne,

       5)      głosy nieważne,

       6)      liczbę głosów oddanych za odwołaniem każdego z Wiceprzewodniczących,

       7)      imię i nazwisko odwołanego Wiceprzewodniczącego.

 

3. W przypadku nieodwołania Wiceprzewodniczącego wskutek nieuzyskania przez żadnego z Wiceprzewodniczących bezwzględnej większości głosów, postępowanie powtarza się na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 10

 

1. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, obecne przy jego sporządzaniu.

2. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna opatruje protokół pieczęcią Rady Miasta.

3. Protokół wraz z kartami do głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dołącza do protokołu sesji Rady Miasta.

 

§ 11

 

1. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania i przedkłada go Przewodniczącemu Rady Miasta.

2. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odwołania  Wiceprzewodniczącego.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.12.2004 12:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 295
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.