W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników socjalnych – Dodatek za pracę socjalną wykonywaną na rzecz uczestników projektu unijnego PO KL w latach 2008-2013. (OPS-ZD.0152/29/2008)

RSS

ZARZĄDZENIE nr OPS-ZD.0152/29/2008

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu Zdroju

z dnia 24.11.2008r.

 

 

W sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników socjalnych – Dodatek za pracę socjalną wykonywaną na rzecz  uczestników projektu unijnego PO KL w latach 2008-2013.

 

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( jednolity tekst z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

1.      Wprowadzić regulamin wynagradzania pracowników socjalnych dotyczący wypłaty dodatków za pracę socjalną wykonywaną na rzecz uczestników projektu unijnego „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.      Regulamin ujednolica zasady przyznawania i rozliczania dodatków dla pracowników socjalnych należnych z tytułu wykonywania pracy socjalnej na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju uczestniczących w w/w projekcie unijnym.

 

3.      Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

4.      Zarządzenie powierza się do wykonania: Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej, Konsultantowi/Koordynatorowi ds. projektów unijnych.

 

5.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – DODATEK ZA PRACĘ SOCJALNĄ WYKONYWANĄ NA RZECZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU UNIJNEGO PO KL  W LATACH 2008-2013 wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej nr 29 z dnia 24.11.2008 r.

 

  1. Dodatek dla pracowników socjalnych są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.      Dodatek wypłacany jest w okresach wynikających z harmonogramu realizacji projektu unijnego stanowiącego załącznik do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na bieżący rok kalendarzowy.

  1. Dodatek należy się pracownikowi socjalnemu za faktycznie świadczoną pracę socjalną z uczestnikiem projektu.
  2. Przyznanie tej formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia dotychczas otrzymanego wynagrodzenia pracownika socjalnego.
  3. Całkowita kwota wypłaconych dodatków w danym roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na wypłatę w/w dodatków określonej w umowie z IP.

6.      Wyznacza się jeden dzień w tygodniu przeznaczony w całości na wykonywanie czynności na rzecz projektu przez pracownika socjalnego. W sytuacjach szczególnych dopuszczany jest inny podział czasowy wykonywania pracy socjalnej na rzecz realizacji projektu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor OPS. Pracownik socjalny odnotowuje w książce wyjść służbowych fakt wykonania pracy socjalnej w terenie związanej z realizacją projektu unijnego.

 

7.      Wypłata dodatku uzależniona jest w każdym przypadku od ilości kontraktów socjalnych podpisanych, monitorowanych i zakończonych przez pracownika socjalnego.

 

8.      Bezpośredni przełożony ma prawo wyegzekwować od pracownika socjalnego właściwą jakość jego sporządzenia i realizacji.

 

9.      Kwotowo za każdy  kontrakt socjalny pracownik socjalny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

-        100 zł za podpisanie kontraktu socjalnego;

-        za realizację i efektywne zakończenie kontraktu socjalnego, w  wysokości uzależnionej od  ilości kontraktów socjalnych spełniających w/w warunki jak również pozostałej kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie projektu unijnego. 

  1. Powyższe kwoty są kwotami jednostkowymi należnymi za każdy  kontrakt socjalny.
  2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ma prawo odmówić przyznania części lub całości dodatku.
  3. Od dodatku należne będą składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek zgodnie z przepisami prawa.
  4. Do dodatku ma prawo tylko pracownik socjalny będący stroną kontraktu socjalnego.
  5. Pracownik socjalny zachowuje prawo do dodatku za okres pobierania wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.
  6. Dodatek ten ma charakter jednorazowy, dotyczy wypłat za spełnienie określonego zadania, w związku z czym powinien być wyłączony z podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. nr 160 poz. 1080 z 1997 r., z późn. zm.) jak również z podstawy wynagrodzeń, które ustalane są na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wychowawczego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.  ( Dz. U. nr 2 poz. 14 z 1997 z póżn. zm.)
Odpowiedzialny za treść: Teresa Jachimowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.02.2009 07:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 427
Drukuj Zapisz do PDF