W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr X/116/2007

RSS

UCHWAŁA  NR  X/116/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  woparciu o opinie Komisji,              

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

 

Zmienić  plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

1.       W budżecie Miasta na 2007 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 125 000 zł na

     promocję Miasta poprzez sport.

Przyznając środki zakładano, że promocja odbywać się będzie poprzez KS „Jastrzębski Węgiel”.

Obecnie proponuje się, aby Miasto było współorganizatorem rozgrywek Ligi Mistrzów w Piłce Siatkowej Mężczyzn w miesiącach od października 2007 do marca 2008 roku wykorzystując na ten cel środki zabezpieczone wcześniej na promocję Miasta.

Na spotkaniu 23 maja 2007 roku ustalone zostały szczegółowe obowiązki Miasta przy organizowaniu tej  imprezy na tafli Lodowiska „JASTOR”, gdzie odbywać się mają wspomniane rozgrywki.

Zachodzi więc konieczność dokonania przeniesienia środków z działu 750 – Administracja publiczna, do działu 926 – Kultura fizyczna i sport. Jednostką realizującą to zadanie będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju.

 

2.       W ramach wydatków niewygasających są środki w wysokości 74 900 zł na organizację Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębiu Zdroju, zaklasyfikowane w paragrafie 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co oznacza, iż realizującym to zadanie mogłoby być tylko stowarzyszenie. Tymczasem realizującym jest Państwowa Szkoła Muzyczna  w Jastrzębiu Zdroju, a więc podmiot sektora finansów publicznych. Nie ma zatem możliwości przekazania tych środków dla Państwowej Szkoły Muzycznej z paragrafu dotyczącego dotowania stowarzyszeń. Proponuje się więc w drodze przeniesień przekazać kwotę 74 900 zł ze środków zabezpieczonych na obsługę długu, a zarezerwowane środki w ramach wydatków niewygasających, po upływie terminu określonego w uchwale przekazać na dochody Miasta. Zakłada się, że zaciągnięcie kredytu nastąpi w II półroczu 2007roku, co powinno spowodować zmniejszenie kosztów na jego obsługę, a zatem dokonanie takiego przeniesienia nie uniemożliwiłoby realizacji zadania.  Gdyby jednak okazało się, że koszty obsługi długu ukształtują na poziomie pierwotnie zakładanym, to wówczas wystąpię do Państwa Radnych ponownie  o zwiększenie planu na koszty obsługi długu, a środki na ten cel pochodziłyby ze zwrotu środków niewygasających z 2006 roku (zwrot do budżetu lipiec 2007rok ).

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.05.2007 12:37
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 123
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 24.05.2007
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.05.2007 12:37
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 07.10.2016 10:32
Liczba wyświetleń: 709
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.