W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój
z dnia
w sprawie podziału środków na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie przysługuje
Status Obowiązujące

Treść

 ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.57.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 lutego 2015 roku

 

w sprawie podziału środków na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie przysługuje.


Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. Ust z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
  • art. 70a ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. Ust. z 2014 r., poz. 191) w związku z art. 11 pkt. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. Ust. z 2014 r., poz. 1877),
  • §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. Ust. z 2002 r., Nr 46, poz. 430),
  • Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr IV.16.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. – Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok,

zarządzam

 

§1

Dokonać podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnionych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015 w następujący sposób:

a) na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

b) na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych oraz na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

c) na opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,


§2

1.  Ustalić w roku 2015 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w specjalnościach:

1) Autyzm i zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe do 1 000,00 zł
2) Diagnoza i terapia pedagogiczna  do 1 000,00 zł
3) Doradztwo zawodowe  do 1 000,00 zł
4) Filozofia/Etyka do 1 000,00 zł

5) Gimnastyka korekcyjna/Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza

do 1 000,00 zł
6) Informatyka/Technologia informacyjna do 1 000,00 zł
7) Integracja sensoryczna do 1 000,00 zł

8) Języki angielski, Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

iwychowaniu przedszkolnym

do 1 000,00 zł
9) Logopedia do 1 000,00 zł
10) Nauczanie zintegrowane/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna/Wychowanie przedszkolne do 1 000,00 zł

11) Neurologopedia

do 1 000,00 zł
12)   Pedagogika terapeutyczna do 1 000,00 zł
13) Pedagogika specjalna/Oligofrenopedagogika  do 1 000,00 zł
14) Przedmioty zawodowe (Górnictwo i geologia, Inżynieria górnicza, Mechanika,

 Mechatronika, Elektryka, Elektronika, Turystyka, Grafika komputerowa, Logistyka,

 Hotelarstwo, Podstawy konstrukcji maszyn, Podstawy eksploatacji maszyn,

 Elektrotechnika, Automatyka i robotyka, Maszynoznawstwo, Ekonomia,

 Przedsiębiorczość)
do 1 000,00 zł

15) Psychologia 

do 1 000,00 zł
16) Rytmika/Taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej do 1 000,00 zł
17)  Surdologopedia  do 1 000,00 zł
18) Surdopedagogika do 1 000,00 zł
19) Terapia pedagogiczna  do 1 000,00 zł
20) Tyflopedagogika      do 1 000,00 zł
21) Wczesne wspomaganie rozwoju do 1 000,00 zł
22) Zarządzanie oświatą       do 1 000,00 zł

2.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nauczycielom, kształcącym się na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli i jest przyznawane zgodnie z zasadami, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr Or-0152\150\2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdój z dnia 7 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania częściowego dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane